315
OCAK-ŞUBAT 2004
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

 • 9+1

  anlama / anla(t)ma / anla(ş)ma
  Tansel Korkmaz

  Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tasarım Kültürü ve Yönetimi Programı

  9+1 Yuvarlak-Masa Toplantıları Moderatörü

ÖĞRENCİ BULUŞMASI

KONGRE: 15. YAPI VE YAŞAM: UIA 2005'e DOĞRU "KENTLER VE MİMARLIK" ÜZERİNE

 • Boşluğun Mimarisi
  Emre Demirel

  Araş.Gör., Hacettepe Üniversitesi,

  İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü

 • Günümüzde Koruma / Restorasyon Çıkmazı
  S.Sarp Tunçoku

  Yrd.Doç.Dr., Mimar - Restorasyon Uzmanı,

  Sivas - Cumhuriyet Üniversitesi,

  İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ÜyesiKÜNYE

MİMARLIK'TAN

N. Müge CENGİZKAN

315 - OCAK-ŞUBAT 2004

Önümüzdeki ayların mimarlık gündemi, özellikle Mimarlar Odası etkinlikleri ile yoğunlaşıyor. Oda’nın yarışma, ödül ve sergi programları, 16-18 Nisan 2004 tarihleri arasında Ankara’da yapılacak 39. Olağan Genel Kurul’a doğru ard arda gerçekleşecek: Ulusal ve uluslararası düzlemde tasarlanan UIA Yaşasın Kentler Yarışması, UIA 2005 İstanbul Kongresi açık hava etkinlikleri için ulusal düzeyde bir mekan tasarımı yarışması ve 1988 yılından beri iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi...

UIA tarafından örgütlenen Yaşasın Kentler Yarışması’nın ‘ulusal etabı’ tamamlandı. Kazanan projeler, bir sonraki aşamaya, uluslararası etaba taşınıyor. Katılan her ülkenin ulusal etabı ve uluslararası son etabı kazanan projeler 14 Mart 2004 tarihinde açıklanıyor; her türlü bilgi ve habere yasasinkentler.org adresinden ulaşabilirsiniz. Yarışmanın katkısı, daha önce yine bu satırlarda dile getirdiğimiz gibi, bildik anlamda bir sonuç ürün elde etmenin ötesinde, kente olumlu anlamda dönüşü olacak fikirler elde etme amaçlı bir etkinlik olarak görülmeli. Ulusal ve uluslararası etapta ödül alan projeleri MİMARLIK’ın gelecek sayılarında izleyebilirsiniz.

UIA 2005 İstanbul Kongresi kapsamında hazırlıkları sürdürülen etkinliklerden biri de yine bir ulusal yarışma. Kongre Vadisi’ndeki kapalı mekanlarda yer alacak etkinliklerin yanısıra, kongre süresince, açık hava etkinlikleri de tasarlanıyor. ‘Mimarlıkların pazaryeri’ni oluşturacak tasarımlar olarak düşünebileceğimiz açık hava etkinlikleri mekan tasarımı için açılacak ulusal yarışmanın son hazırlıkları tamamlanmak üzere. Gelecek sayılarımızda, yarışma ile ilgili açıklanacak her türlü bilgi, haber ve dokümana ulaşabilirsiniz.

Her iki yarışma da, kent tasarımına farklı ölçeklerde yeni öneriler getirecek; ‘kent’ ile ‘mimarlık’ın arakesiti aranacak. Kenti, işleyen bir sistem / program olarak düşündüğümüzde, mimarlık bir sistemin üst yapısı / programın arayüzü olarak görülebilir. Kongre’ye kadar geçen sürede, kentin arayüzü olarak mimarlık, kendine yer arayacak. Bu tema, hem tartışmalar hem süre açısından belki de kongrenin ötesine geçecek.

Nisan ayında, iki yılda bir düzenlenen Ulusal Mimarlık Ödülleri ve Sergisi’nin dokuzuncusu düzenleniyor. Her ödül döneminde, Türkiye’nin hemen her kentindeki yapılar, projeler ya da ’düş ve düşünceler’ ile geniş bir katılım gerçekleşiyor; ödül programından sonra geniş bir sergiye dönüştürülüyor. Gerek birkaç kişinin biraraya gelerek, gerekse topluca geliştirilecek tartışmaların bu yıl ‘konut’ teması çerçevesinde daha kapsamlı ve örgütlü biçimde düzenlenerek aynı temada yoğunlaşması bekleniyor. Ödül ve sergi programının 10. yılına doğru yol alırken, herkesin bu ortamı paylaşması çağrımızı yineliyoruz.

İKİ VURGU...

dosya

Sayımızın dosya konusu, editörlüğünü Gürhan Tümer’in yaptığı ve içeriğini özenle hazırladığı ‘Mimar Olmayanların Kaleminden Mimarlık’. Geçtiğimiz dönem boyunca Mimarlar Odası’nın yayın organı olarak, mimarlık mesleğine ve geleceğine ilişkin konuları bir dosya haline getirerek açmaya çalıştık: “Mimarlık yayıncılığı”, “Mimarlık eğitimi”, “Türkiye’de Çağdaş Mimarlığa İlişkin Soruşturma 2003”, “UIA 2005 İstanbul Kongresi’ne Doğru”, “Uluslararası Süreçlerde Türkiye Mimarlığı” ve diğerleri gibi... Bu sayımızda ise mimarlığa yazarlar, çizerler, ressamlar, politikacılar, düşünürler ve diğerlerinin gözünden bakarak, konuya daha yumuşak bir yaklaşım getirmeyi denedik. Umarız, sizin için de metinler arasında keyifli bir yolculuk olur.

güncel

Mart ayı başında Konya’da çöken apartman ve çökme tehlikesiyle karşı karşıya olan, aynı kooperatife ait iki apartman göz ardı edilenleri yeniden ortaya kondu: Türkiye’de yapıların çoğunun denetimsiz ve kaçak olmasının ötesinde, daha vahimi, bu yapı gibi birçoklarının sözde bir denetimden geçmiş olmaları. Etkin bir denetim mekanizmasına tâbi tutulmadıkları ya da mekanizmaların sağlıksız işlediği ortada. Kar yağışı ya da yangın gibi doğal zorluklar karşısında bile örgütlenemeyen kentlerimiz, deprem gibi büyük doğal afetler karşısında, kentsel altyapı eksiklikleri, bozuk yapı stoğu ve mevsim zorlukları ile nasıl başa çıkacaklar? Marmara Depremi’nden bu yana, duyarlık geliştirmek dışında ciddi bir ilerleme sağlanamadı.

Bu icerik 3454 defa görüntülenmiştir.