315
OCAK-ŞUBAT 2004
 
MİMARLIK'TAN

ODADAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

 • 9+1

  anlama / anla(t)ma / anla(ş)ma
  Tansel Korkmaz

  Dr., İstanbul Bilgi Üniversitesi, Tasarım Kültürü ve Yönetimi Programı

  9+1 Yuvarlak-Masa Toplantıları Moderatörü

ÖĞRENCİ BULUŞMASI

KONGRE: 15. YAPI VE YAŞAM: UIA 2005'e DOĞRU "KENTLER VE MİMARLIK" ÜZERİNE

 • Boşluğun Mimarisi
  Emre Demirel

  Araş.Gör., Hacettepe Üniversitesi,

  İç Mimari ve Çevre Tasarımı Bölümü

 • Günümüzde Koruma / Restorasyon Çıkmazı
  S.Sarp Tunçoku

  Yrd.Doç.Dr., Mimar - Restorasyon Uzmanı,

  Sivas - Cumhuriyet Üniversitesi,

  İnşaat Mühendisliği Bölümü

  Kayseri Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu ÜyesiKÜNYE
MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

Minareli ve Minareci Osmanlı Mimarisi

Gürhan Tümer

Prof. Dr, DEÜ Mimarlık Bölümü, Dergi

Yayın Kurulu Üyesi

Osmanlı Mimarisi’nin bir kubbe mimarisi olduğu; eğer kubbe olmasaydı, Mimar Sinan’ın da olmayacağı ya da en azından, bambaşka bir Sinan’la karşı karşıya bulunacağımız rahatça söylenebilir. Osmanlı’nın yaklaşık 600 yıllık egemenliği, Sinan’ın yaklaşık 100 yıllık yaşamı boyunca inşa ettiği irili ufaklı kubbelerin sayısını tam olarak çıkarabilseydik, yukarıdaki saptamaların ne kadar doğru olduğunu kolayca görebilirdik.

Ama bana sorarsanız, Osmanlı Mimarisi biraz da minare mimarisidir. Diğer İslâm ülkeleri, minareyi camiyle bütünleştirememişlerdir, minarenin oranlarıyla kubbenin oranlarını bağdaştıramamışlardır. Oysa Osmanlı bunu başarmıştır. Sonradan eklenmiş olmalarına karşın, Ayasofya’nın minareleri bile, insanı rahatsız etmezler.

Gelgelelim, aynı Osmanlı, günün birinde kalkmış, Atina’daki Parthenon’u da, hiçbir kaygı duymaksızın minarelendirivermiştir. Bu minare, Yunanlılar’ın bağımsızlıklarını kazanmalarından sonra yıkılmıştır ama, Parthenon, Osmanlılar’ın girişimiyle, mimarlık tarihine, bir süre için de olsa, Klasik Yunan Mimarisi’nin bir minareye sahip olan tek örneği, dolayısıyla da bir MEA ARCHITECTURA – MEA CULPA olarak geçmiştir.

Sözün burasında, bir de şunu söylemek istiyorum:

Osmanlı Mimarisi o kadar minarecidir ki, mimarlık tarihi, minaresi bulunan tek Gotik katedralin varlığını da ona borçludur. Bu ilginç, bu tuhaf bina, Kıbrıs’ın Gazi Magosa kentindeki Lâla Mustafa Paşa Camii’dir.

Bu icerik 4359 defa görüntülenmiştir.