348
TEMMUZ-AĞUSTOS 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) Trabzon’da Toplandı

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (FABSR) resmî toplantısı Mimarlar Odası’nın evsahipliğinde 16 Mayıs 2009’da Trabzon Belediyesi Hüseyin Kazaz Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu toplantıya paralel olarak “Karadeniz’de Süreklilik ve Değişim” temalı bir panel de yer aldı.


Resmî toplantıya, 21 Şubat 2008’den bu yana FABSR Dönem Başkanlığı’nı sürdüren Mimarlar Odası başkanlık ederken, Azerbaycan, Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya ve Ukrayna’dan mimarlık örgütlerinin temsilcileri katıldı. FABSR üyelerinden Ermenistan ise toplantıya katılamadı. Toplantıya davetli olarak katılan misafirler arasında UIA Başkanı Louise Cox ve UIA 2. Bölge Başkan Yardımcısı Lisa Siola da bulunuyordu.


Toplantıda FABSR Dönem Başkanı Mimarlar Odası tarafından sunulan çalışma raporunda bulunan çalışmalar arasında, FABSR web sayfasının açılması, FABSR bilgi ve belgelerinin güncellenmesi, üyeler arasında iletişimin güçlendirilmesi ve Karadeniz bilgi bankasının oluşturulması yer aldı. Yapılan değerlendirmeler sonucunda aşağıdaki konularda karar alındı:

  • Mimarlar Odası tarafından FABSR işleyişinin daha verimli hale getirilmesi için hazırlanan FABSR İşleyiş Kuralları Belgesi’nin kabulü;

  • Romanya Mimarlar Odası’nın 2 yıl boyunca FABSR Dönem Başkanlığı’nı üstlenmesi;

  • FABSR’nin kuruluşundan bu yana Daimi Sekreterya’yı yürüten Gürcistan Mimarlar Birliği’nin önerisiyle, FABSR Daimi Sekreteryası’nın 4 yıl boyunca Mimarlar Odası tarafından yürütülmesi;

  • Toplantıda üzerinde görüş birliğine varılan ve özellikle kültürel mirasın değerlendirilmesi, silahlı çatışmalarda kültürel mirasın korunması ve bölgedeki turizm etkinliklerinin ortak bir sürdürülebilir turizm kalkınma hukuku çerçevesinde düzenlenmesi konularına vurgu yapan Trabzon Bildirgesi’nin kamuoyuna açıklanması;

  • FABSR üyelerinin tüm Karadeniz havzasını içine alacak şekilde genişletilmesi için çalışmaların sürdürülmesi ve prensip olarak FABSR üyesi olmak isteğini belirten Yunanistan Teknik Odası’nın konuyla ilgili resmî bir yazı iletmesinin ardından üye olarak kabulü.

Panel oturumunda ise Prof. Dr. Ruşen Keleş’in yaptığı tematik sunuşun ardından, “Turizm ve Mimarlık” ve “Kültür ve Kimlik” başlıklı iki oturumda sunuşlar gerçekleştirildi. Programda, KTÜ Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ayşe Sağsöz ve Yrd. Doç. Dr. Mustafa Reşat Sümerkan’ın yanısıra Bulgaristan, Gürcistan, Romanya ve Ukrayna’dan konuşmacıların da sunuşları bulunuyordu. Panelde yapılan sunuşlar, Mimarlar Odası tarafından Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacak.

Bu icerik 1147 defa görüntülenmiştir.