348
TEMMUZ-AĞUSTOS 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
YARIŞMA

Mimari Proje Yarışması

Denizli Belediyesi Hizmet Binası ve Çevresi

Denizli Belediyesi’nin yeni hizmet binasının ve çevre düzenlemesinin mimari projelerinin elde edilmesi amacıyla, Denizli Belediyesi tarafından 22 Aralık 2008 tarihinde açılan yarışma 24 Mart 2009 tarihinde sonuçlandı. Rekor katılımın gerçekleştiği ve 274 projenin teslim edildiği yarışmada 3 ödül, 5 mansiyon ve 10 satınalma ödülü verildi. Denizli Belediyesi, sözkonusu yarışma sonucunda önerilen yapılaşma koşullarını, açık alan kullanım biçimlerini, bu düzenlemenin çevresel doku üzerindeki dönüştürücü etkilerini ve gerek yaya, gerekse araç dolaşım kurgularını kent merkezinin yeniden yapılandırılması aşamasında doğrudan bir girdi olarak kullanmayı hedefliyordu.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Nihat Zeybekci (Denizli Belediyesi Başkanı), Mustafa Ünal (Denizli Belediyesi Başkan Yardımcısı), İbrahim Şenel (Mimarlar Odası Denizli Şubesi Başkanı), Niyazi Dayanır (Denizli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürü), Pınar Gülmez Ağırbaş (Denizli Belediyesi Etüd Proje Müdürü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

C. Abdi Güzer (Mimar, Doç. Dr.)

Tamer Başbuğ (Mimar)

Ziya Gençel (Şehir Plancısı, Prof. Dr.)

F. Gülşen Gülmez (Mimar, Yrd. Doç. Dr.)

Mehmet İnel (İnşaat Mühendisi, Doç. Dr.)

Yasemen Say Özer (Mimar, Yrd. Doç. Dr.)

Özcan Uygur (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Adem Kıvanç (İnşaat Mühendisi), A. Rıdvan Kutlutan (Mimar, Yrd. Doç. Dr.), Eda Ünlü Yücesoy (Şehir Plancısı, Dr.)

RAPORTÖRLER

Hüseyin Türkyılmaz (Mimar, Denizli Belediyesi Etüd Proje Müdürlüğü), Aslı Öğütcen (Mimar, Denizli Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü), Nermin Öztürk (Denizli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü)

 

1. ÖDÜL

SEDEN CİNASAL AVCI mimar, BİLGE GÜLEN mimar

Danışmanlar: Turgut Şakiroğlu, Gizem Güler


JÜRİ RAPORUNDAN

Önerilen düzenlemenin gerek Delikliçınar Meydanı'nı belediye yapısı ile bütünleştirme çabası, gerekse yaratılan açık alanın belediye yapısı boyunca devamlılık kazanması ve çevre doku ile bütünleştirilmesi olumlu bulunmuştur. Aynı zamanda farklı giriş kademelenmeleri için altyapı sağlayan bu düzenleme, yapıya yaklaşımı ve kullanım farklılıklarını düzenleyici niteliktedir. Benzer biçimde yapının orta ekseninde oluşturulan ortak hacim ve galeriler, dış mekânın ve kamusal kullanımların yapı içine taşınmasını sağlamıştır.

Yapı, yalın bir geometriden türeyen biçimsel yapısına karşın güçlü bir kimlik değeri oluşturacak biçimde işlev ve yöne bağlı cephe farklılıkları öngörmekte; açıklama raporunda da belirtildiği gibi, Denizli için özgün bir değer olan ve dokuma geleneğinden gelen yerel birikimi soyutlaştırarak plan kurgusunda ve yapı dilinde temsil etmeye çalışmaktadır. Mimarinin asal unsurları ile çatışmadan gerçekleştirilen bu soyut referans verme biçimi yapının işlevsel farklılıklarını öne çıkaracak bir anlam kurgusu, dengeli oran ve ölçekler içinde ele alınmıştır. Gerek kente olan yaklaşımı ve açık alan düzenlemeleri, gerek program beklentilerinin duyarlı çözümü, gerekse dil ve kimlik vurgusu ile çağdaş bir mimarlık araştırması olarak öne çıkmaktadır.


2. ÖDÜL

İBRAHİM ÖZTÜRK mimar, KORHAN TORCU mimar, ALİ AKARSU mimar

Yardımcılar: Begüm Alyemiş, Burçin Arslan Cesur, Mehmet Vaizoğlu, Tuğba Rizeli

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerilen yapılaşma Denizli ve Pamukkale referanslarından yola çıkan topografik bir kurguyu yarışma alanının temel düzenleyicisi olarak kullanmaktadır. Paralel bir düzen içinde serbestleşerek varolan üç ana kütle tipoloji dışı, yenilikçi bir araştırmayı temsil etmektedir. Projenin yapı önünde yaşayan bir kent meydanı yaratma çabası, bu meydanda oluşturulan kot farklılıkları ile yapıya kademelenmiş bir yaklaşım düzeni önermesi ve bir üst ölçekte araç trafiğinin mevcut kot altına taşınarak belediye meydanının kentsel dokunun diğer bölümlerine düzayak taşınma çabası olumlu bulunmuştur. Benzer biçimde, öngörülen dinamik kütle düzeni çevrede var olan doku ile öneri yapılaşmanın bütünleşmesini güçlendirmekte; belediyenin temsili varlığına yönelik akılda kalıcı bir kimlik değeri sunmaktadır.


3. ÖDÜL

TOLGA İLTİR mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Önerilen projede belediye yapısının tekil ve yalın bir kütle olarak ele alınması, böylelikle açık alan kullanımlarının arttırılması, çevre doku ile öneri yapı arasında hemen her yönde anlamlı boşluklar bırakılması, Delikliçınar Meydanı ile süreklilik oluşturan ön meydanın yapının her iki tarafından kentsel dokuya taşınması olumlu bulunmuştur. Benzer şekilde öneri yapılaşma sıradışı cephe doku ve düzeni ile belediye binası için alternatif ve güçlü bir kimlik oluşturmakta, adeta bir örtü niteliğinde olan ve güçlü bir estetik kaygı taşıyan cephe kurgusu dolu-boş parçalanmalarına ve yön farklılıklarına göre yeniden düzenlemelere olanak sunmaktadır. Yapının içinde oluşturulan boşluk, iç bahçe ve dışa taşınan yeşil avlular yapıyı oluşturan alt mekânların ve kamusal alanların gerek birbirlerine, gerekse dış mekâna taşınmasına yönelik çabalar olumlu bulunmuştur.

1. MANSİYON

İBRAHİM BAYRAM mimar, M. SALİH ÇIKMAN mimar, SAFA ALTUNTAŞ mimar

Yardımcı: Semih Arslan


2. MANSİYON

YÜKSEL ÖZTÜRK mimar

3. MANSİYON

BOĞAÇHAN DÜNDARALP mimar, AHMET ÖNDER mimar


4. MANSİYON

RIDVAN EMRE ÖZTÜRK mimar, CAN TAMİRCİ mimar, GÜL ERTEKİN mimar

Yardımcılar: Artan Hysa, Ali Güzel

5. MANSİYON

YAVUZ SELİM SEPİN mimar

Danışmanlar: Demet Irklı Eryılmaz, Halil Semih Eryılmaz

Yardımcılar: Tayfun Yüksek, Aygül Ceylan, Özlem Yılmaz


SATINALMA

AYKUT BÜLBÜL mimar, ERKAN ERDOĞAN mimar, SELÇUK GÜLLÜ mimar

SATINALMA

HAKKI YIRTICI mimar, İLKE TEKİN mimar, CANER BİLGİN mimar, AYŞE BÜŞRA SAYINER mimar, ÜNAL ALİ ÖZGER mimar

SATINALMA

DENİZ DOKGÖZ mimar, FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar, ORHAN ERSAN mimar

Yardımcılar: Gökhan Karaca, Emrah Akpınar, Turgut Şakiroğlu

SATINALMA

ÖZGÜR KEREM BULUR mimar, KAMİL KAPTAN mimar

Yardımcılar: Evgin Karadağ, Selman Ünal, Serkan Yalğı, Cüneyt Başarık, Karim Maarouf, S. Volkan Akyol, Halil Yılmaz, Zeynep Kuyumcu


SATINALMA

KAYA SÖNMEZLER mimar, HİKMET BURAK TOLGA mimar, UĞUR ÇALDAŞ mimar, EBRU SÖNMEZLER mimar

SATINALMA

SÜLEYMAN AKKAŞ mimar, AHMET ÇORAPÇIOĞLU mimar, ALİ ÇALIŞKAN mimar, NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ mimar

Yardımcılar: Gökçe Nazan Gündüz, Utkan Ökter


SATINALMA

BÜLENT ÇETİN mimar, FUAT TAŞKIRANOĞLU mimar, HAKAN ÖZBEK mimar

SATINALMA

SEVİNCE BAYRAK mimar, ORAL GÖKTAŞ mimar

Yardımcılar: Emine Derya Ertan, Ceyda Özbilen, Altuğ Çırakoğlu


SATINALMA

ERCE FUNDA mimar, DUYGU BOLGÜL mimar


SATINALMA

AYHAN USTA mimar, GÜLAY USTA mimar, ALİ KEMAL ŞEREMET mimar

Bu icerik 9044 defa görüntülenmiştir.