348
TEMMUZ-AĞUSTOS 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

MİMARLIK MÜZESİNE DOĞRU ADIM ADIM


İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY


TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
YARIŞMA DEĞERLENDİRME

2. Yarışmalar Sempozyumu Gerçekleştirildi: “Yarışma Sürecinde Bir Aktör Olarak Mimarlar Odası”

Mimarlar Odası Genel Merkezi ve İzmir Şubesi’nin düzenlediği Ulusal Mimarlık Yarışmaları Sempozyumu’nun ikincisi, 30 Mayıs 2009’da İzmir Sanat-Kültürpark’ta gerçekleştirildi. “Yarışma Sürecinde Bir Aktör Olarak Mimarlar Odası” ve “Yarışmalar Düzenine İlişkin Yeni Öneriler” başlıklı iki oturumu takiben, üçüncü oturumda forum ve tartışmalar yürütüldü.

Mimarlar Odası Genel Başkanı Bülend Tuna ve İzmir Şubesi Başkanı Hasan Topal’ın açış konuşmalarının ardından sempozyum, mimar Tamer Başbuğ’un tematik sunuşuyla devam etti. Birinci oturumda Hasan Topal, Antalya Şubesi Başkanı Osman Aydın, Kayseri Şubesi Başkanı Hakan Mahiroğlu, Denizli Şubesi Başkanı İbrahim Şenel ve İstanbul Büyükkent Şubesi Sekreteri Sami Yılmaztürk söz aldı. İkinci oturumun konuşmacıları Neslihan Dostoğlu, Güven Birkan, Sinan Omacan, Alişan Çırakoğlu ve Hüseyin Kahvecioğlu, yarışmalarda karşılaşılan sorun ve önerileri dile getirdiler. Son oturumda İzmir’de çalışmalarını sürdüren ve yarışmalarda ödül kazanmış genç mimarlar sözaldı. Oturum yöneticisi Ali Cengizkan ve Neslihan Dostoğlu’nun da sempozyum tartışmalarını özetleyerek katkıda bulundukları forumda, Merih Feza Yıldırım, Serdar Uslubaş, Orhan Ersan, Deniz Dokgöz ve Seçkin Kutucu katıldıkları yarışmalarda edindikleri deneyimleri ve karşılaştıkları zorlukları paylaştılar.

Sempozyumda, yarışmaların yapı elde etmenin en sağlıklı ve demokratik yolu ve mimarlık üretimini tartışmaya açmak için en iyi ortam olduğu yeniden vurgulandı. Yarışma sayısının artırılması, artırılırken de yarışmaların kalitesinden ve işleyiş süreçlerinden ödün verilmemesi gerekliliği üzerinde duruldu. Özellikle kamu kurumları ve yerel yönetimlerin yarışma açmaya özendirilmesi ve sürecin sağlıklı bir şekilde takip edilmesinin yarışmalar ortamına büyük ölçüde katkı sağlayacağı dile getirildi.

En önemli vurgu, yarışmanın, programın doğru belirlenmesinden şartnamenin olgunlaştırılmasına; jürinin doğru disiplinlerden ve yetkin kişilerden seçiminden seçim sürecinin doğru işletilmesine; avam projenin yetkili idare tarafından düzgün bir süreçle uygulama projesine dönüşümünden, uygulamanın projeye uygunluğuna kadar uzun erimli ve her noktasında hassasiyet gösterilmesi gereken bir süreç olduğu idi. Sempozyumda, bahsedilen her aşamanın düzgün biçimde geçilebilmesi için süreçteki hangi aktörlere ne tür görev ve sorumluluklar düştüğü tanımlanmaya çalışıldı.

Bu icerik 3913 defa görüntülenmiştir.