383
MAYIS-HAZİRAN 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Düzce Üniversitesi Gelişim Planı

Düzce Üniversitesi tarafından üniversitenin mevcut yerleşke, orman alanı ve henüz yapılaşma kararı getirilmemiş alanlarının bir bütün olarak ve sürdürülebilirlik ilkesi doğrultusunda ele alınarak “Yerleşke Gelişim Planı” ile yerleşke içinde, yakın çevresiyle ve yerleşkenin kent ile kurabileceği sosyo-mekânsal ilişkiler bütününün kurgulanması amacıyla Düzce Üniversitesi Konuralp Yerleşkesi Gelişim Planı Kentsel Tasarım Yarışması düzenlendi. Mevcut yerleşkenin otoyolu ağırlıklı, yapıların birbirinden ayrık ve yaya dolaşımı sorunlarını barındırıyor olması nedeniyle,  idarenin sürdürülebilir ve sosyal ilişkileri zenginleştiren bir yerleşke planı elde etmeyi hedeflediği yarışma, serbest, ulusal, iki kademeli, kentsel tasarım proje yarışması olarak düzenlendi. Yarışmada 56 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 3 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Funda Sivrikaya Şerifoğlu (Prof. Dr., DÜ Rektörü)

Haldun Müderrisoğlu (Prof. Dr., Peyzaj Mimarı, DÜ Peyzaj Mimarlığı Bölümü)

İlknur Günaydın (Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanı)

Ayşegül Kaya (Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Eski Başkanı)

Ömer Yılmaz (Mimar, “Yarışmayla Yap” Koordinatörü)

 

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Semra Uygur (Y. Mimar)

Hüseyin Bütüner (Y. Mimar)

Kemal Özgür (Peyzaj Mimarı)

Sertaç Erten (Dr., Şehir Plancısı)

Yasin Çağatay Seçkin (Doç. Dr., Y. Mimar)

 

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Farah Kavaklı (Y. Şehir Plancısı)

Hakan Arslan (Doç. Dr., Mimar, DÜ Mimarlık Bölümü)

Köksal Aksoy (Y. Mimar)

 

RAPORTÖRLER

Aysun Tuna (Y. Peyzaj Mimarı, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı), Hande Ceylan (Mimar, DÜ Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı)

 

1. ÖDÜL

DOĞU KAPTAN mimar, SEMA UĞURLU mimar, SEDA KURT peyzaj mimarı, OYA TABANOĞLU şehir plancısı, ERKAN GÖRAY şehir plancısı, AHMET TURAN KÖKSAL mimar

Yardımcılar: Süheyda Aylin İnce, Fatma Gençdoğuş, Yonca Temizkan,Ufuk İpek Çevik, Gabriella Colacicco, Anne-Lise Roussat-Noyerie, Enza Di Pinto, Francesco Stefanini, Ediz Akyalçın

Danışmanlar: Hüseyin Kaptan, Marco Lombardini, Murat Er

PROJE RAPORUNDAN

Yaşayan konumuyla, değişik zamanlarda, değişik kotlarda ve dağınık bir konumda birbirleriyle iletişimsiz olarak gerçekleştirilmiş olan, eğitim ünitelerinin sosyal ve fiziki bir bütünlük içinde yeniden organizasyonu öncelikle yatay yaşam omurgalarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Bundan böyle geleceğe yönelik üniversite gelişme stratejilerinin gereği olan unsurlar (yapılar), yatay omurganın çevresinde tanımlanan sosyal ve fiziki bütünselliği tamamlayan unsurlar olarak planlanmalıdır. Topografyanın ortaya koyduğu koşullar, yatay omurgaların ortalama ~200 ve ~220 kotlarında olmasını gerektirmektedir. Bu omurgalar kampüs kurgusunu tamamlarken, giriş kapılarına da ulaşarak kampüsün dış dünyayla olan ilişkisini de kurmaktadır. Kampüsün kalbinde buluşan iki ana yaya omurgalarının dışında kalan Rektörlük binası, bulunduğu kot nedeniyle 'yatayda yaşam, sosyal-fiziksel bütünleşme sistematiğine' entegre olamamakla birlikte kampüs bütününde ıssızda kalmaktadır. Çok önemli ve liderlik işlevi yürüten rektörlüğün, sosyal ve kültürel merkez alanına-kampüsün kalbiyle güçlü bir iletişim içinde bulunması çözülmesi gereken bir planlama sorunudur. Bu nedenle meydanın alt kotu olan ~200 kotuyla rektörlük kotu olan ~255 kotu arasında üçüncü bir yaşam aksı önerilmiştir. Bu aks uzun vadede gerçekleşmesi beklenen bir füniküler sistemini içermektedir. Kampüs yaşamının olmazsa olmaz bir parçası olan sosyal ve kültürel merkez birimleri, ana omurgaya ilişik olan kampüsün kalbine yerleştirilmiştir. Kot farklarının mekânsal bir avantaja çevrildiği alan, toplanma ve sosyalleşme alanı olarak kurgulanmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Topografya ve mevcut yapılaşmanın dikkate alınması ve bunu yapı programlarını çözerken de sürdürebilmesi olumludur. Nitelikli yapı dili oluşturma gayreti olumlu bulunmakla birlikte Tasarım Fakültesi’nin dilinin diğerleriyle uyumsuzluğu eleştirilmiştir. Rektörlük ile Teknik Eğitim Fakültesi arasında gelişim alanı yapıları, kafeterya güneyinde düşünülen ticari birim kütleleri gibi enjeksiyonlar, başarılı tasarım kararlarıdır. İlahiyattan başlayarak öneri Ziraat Fakültesi’ne kadar uzanan ve mevcut yapıların önünden geçen ve alışveriş birimleri ile zenginleştirilen yaya bağlantısı olumludur. Hastanenin giriş kontrolü olmaksızın kente açılması doğru bir karardır. […] Bu proje, kesin bir vaziyet planı önerisinden ziyade bir yöntem önerisi olarak algılanmıştır. Bu yaklaşım, zaman içerisinde değişebilecek ihtiyaçlara çözüm sağlayabilecek esnekliktedir. Bu özellikleriyle proje oy birliği ile 1. ödüle layık görülmüştür.

2. ÖDÜL

ERCE FUNDA mimar, FERİDE ÖNAL mimar, ORKUN ÖZÜER mimar, ERSEN GÖMLEKSİZ mimar, SELİM VELİOĞLU mimar

3. ÖDÜL

BANU GÜRKAN KARABEY mimar, EMRE ÖZDEMİR mimar, ERKAN PİLGİR mimar

Danışmanlar: Hayri Haydar Karabey, Seher Demet Yücel

1. MANSİYON

İBRAHİM ALP şehir plancısı, MEHMET ZEYAT HATTAPOĞLU peyzaj mimarı, JÜLİDE ALP şehir plancısı, OKNUR ÇALIŞKAN mimar

2. MANSİYON

CENK ÇEŞMELİ mimar

Yardımcılar: Müge Erkılıç, Mehtap Us

Danışmanlar: Tutku Gökalp, Reva Şermet

3. MANSİYON

MEHMET KARACA peyzaj mimarı, ELİF KARACA peyzaj mimarı, TAMER ŞENVER mimar, FATİH ERAVCI mimar

Yardımcılar: Nejat Semerci, Engin Esen, H. H. Miraç Gül

4. MANSİYON

SÜLEYMAN AKKAŞ mimar, NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ mimar

Yardımcılar: Cihat Ömer Akgün, Necatican Kaytan

Danışmanlar: Gülsev Kapucu, Nevzat Utkan Ilıcalı

5. MANSİYON

SERDAR KÖROĞLU mimar, HAKKI CAN ÖZKAN mimar

Bu icerik 2930 defa görüntülenmiştir.