383
MAYIS-HAZİRAN 2015
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni kent merkezi oluşturulmasına yönelik Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası’nın yapılacağı alanın da içinde bulunduğu yaklaşık 520.000 m²'lik alanın tasarlanması amacıyla Tekirdağ Büyükşehir Belediye Hizmet Binası, Meydan ve Çevresinin Düzenlenmesi Mimari ve Kentsel Tasarım Proje Yarışması düzenlendi. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmayla, mevcut imar planlarına uyularak; doğal çevreye uyumlu, kentin kimliğine katkı sağlayacak tasarımları yansıtan, bölge ve şehir halkının kullanımına yönelik toplum yararını gözeten, kentsel yaşam kalitesine katkı sağlayan, peyzaj tasarımları ile desteklenen açık ve yeşil alanlar, çocuk parkları ile spor alanlarını içeren, mimarlık, şehircilik, peyzaj mimarlığı ile tüm mühendislik alanlarında çağdaş ve ekonomik çözümler öneren, güzel sanatları teşvik eden özgün öneriler geliştiren projelerin elde edilmesi hedeflendi. Yarışmada 56 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 3 mansiyon ve 2 eşdeğer satınalma verildi.


DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Kadir Albayrak (Kimya Mühendisi, Tekirdağ BB Başkanı)

Neşat Erdoğan (Mimar, Tekirdağ BB Danışmanı)

Murat Yazan (İnşaat Mühendisi, Tekirdağ BB Genel Sekreteri)

Dilşad Ergin (Mimar, Tekirdağ BB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı)

Kemal Ersoylu (Şehir Plancısı, Tekirdağ BB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Şehir Planlama Şube Müdürü)


ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Ersen Gürsel (Y. Mimar)

Alişan Çırakoğlu (Y. Mimar)

Cem Sorguç (Mimar)

Ferhat Hacıalibeyoğlu (Yrd. Doç. Dr., Y. Mimar)

Ebru Firidin Özgür (Doç. Dr., Y. Şehir Plancısı)

Murat Özyavuz (Doç. Dr., Y.Peyzaj Mimarı)

Osman Taşseten (İnşaat Mühendisi)


YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Eser Yağçı (Yrd. Doç. Dr., Y. Mimar)

Gül Tüzün (Dr., Y. Şehir Plancısı)

Uğur Pulat (Peyzaj Mimarı)

İlhan İnel (İnşaat Mühendisi)


RAPORTÖRLER

Şuaip Özer (Arkeolog, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kültür Varlıkları Şube Müdür V.), Nurdan Özcan Yalçın (Mimar, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı), Levent Turan (Y. Şehir Plancısı, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı)

1. ÖDÜL

SİNAN TUNCER mimar, OĞUZHAN AYDIN mimar, HÜSEYİN SEMİH YEŞİLMEN mimar, YÜCEL DEMİR mimar, YEŞİM HASBİOĞLU peyzaj mimarı, ENES GÜRBÜZ şehir plancısı

Danışmanlar: Pınar Arabacıoğlu, Burak Horoz

PROJE RAPORUNDAN

Tasarım alanı, mevcut kent merkezinin doğusunda, henüz yapılaşmamış bir bölgede yer almaktadır. Alanın bu durumu, mevcut kent yapısıyla doğrudan ilişki kurmasının önünde bir engel olarak yorumlanmış, kentsel ölçekte kararlar alırken bu engelin ortadan kalkması başat kriter olarak belirlenmiştir. […] Alan özelinde alınacak kararlar aşamalandırılmış; öncelikle alana yaklaşım, ardından alan içi işlev dağılımı ve bu dağılımın tasarım alanının çevresiyle kurduğu ilişki kurgulanmıştır. Alanın çevresindeki sokaklar ve kentsel karar aşamasında kurgulanan yeşil akslar, alanın içinde devam ettirilmiş, alanın kentin yapısal bütünlüğüne entegre olması sağlanmıştır. Tasarım alanı bütününde, yürünebilir alanlarda maksimum eğimin % 5 olduğu topografyaya müdahale edilmeyip, mevcut eğim kullanılmış, böylece engelli ulaşımına ve alan bütününde konforlu yaya ve bisiklet trafiğine olanak tanınmıştır. Alan içi tasarım yaklaşımı, alanın büyüklüğünün insan ölçeğinde değerlendirilmesini sağlayacak gridal bir sistem üzerinde kurgulanmıştır. Gridal sistemin oluşturduğu yaya yolları, hem alan içindeki işlevsel bölümlenmeyi, hem de alan dışı dokudaki yolların alan içinde sürekliliğini sağlamaktadır. Amaç, bütünü var eden kent parçalarından kentin oluşması gibi; tasarım alanını da, alan içi işlevlere yönelik cevaplar üreten 4x4 metre büyüklüğünde modüllerle oluşturmaktır. Gridal sistem kullanılarak ve alan dışı dokudaki yolların sürekliliği sağlanarak alan bütününe yayılmış zonlar belirlenmiştir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Kent bütününe ulaşım ve açık yeşil alan kararları açısından getirdiği yaklaşım olumludur. Uzun vadede kente katkı sağlama potansiyeli taşımaktadır. 1/2000 ölçekteki yaklaşımı olumlu bulunmakla beraber 1/500 ölçekte meydan ve park arasındaki ilişki kurulamamış ve park için getirilen kararlar yetersiz kalmıştır. Bloğun iki plan çözümlerindeki ve kütle kurgusundaki rasyonellik dikkat çekicidir. Hizmet birimlerini planlandığı yüksek bloğun yatay bir kütle ile sarılarak ölçeklendirilmesi olumlu bulunmuştur. Yatay bloğun içerdiği program bileşenleri meydan yaşantısına olumlu katkı sağlayacak şekilde konumlandırılmıştır. Meydanla ilişkilendirilen yarı açık alanların ve avluların ölçeği dengeli bulunmuştur. Yatay bloğun çatı yüzeyinin ofis katlarının görüş alanında kalması eleştirilmiştir. Meydana bakan cepheye yerleştirilen çekirdeklerin konumları olumsuz bulunmuştur. Hizmet binasında başkanlık bölümünün kamuya açık alanlarla ulaşılabilirliğinin tasarımın ilkesi olarak öngörmesi jüri tarafından olumlu bulunmuş, planlama şeması tasarımın konseptinin belirleyici özelliği olarak kabul edilmiştir.

 

2. ÖDÜL

ÖMER SELÇUK BAZ mimar, BURÇİN AKCAN ÜNAL mimar, ELİF TUĞÇE SARIHAN mimar, TUĞGEN KUKUL mimar, OKAN BAL şehir plancısı, ENİSE BURCU DERİNBOĞAZ peyzaj mimarı

Yardımcılar: Uğur Mendi, Ece Özdur, Tamer Aksu, Mustafa Ege Battal, Cihan Poçan, Şeyma Gün, Berna Çelebi

3. ÖDÜL

CAN TAMİRCİ mimar, EMRE BAL mimar, SELEN SARIKULAK BAL mimar, HÜSEYİN KOMŞUOĞLU mimar, BUKET AYŞEGÜL ÖZBAKIR şehir plancısı, SELVİNUR KARPUZ peyzaj mimarı

Yardımcılar: Melih Vahidymarian, Kerim Afyonlu Vahidymarian, Demet Dinçer

1. MANSİYON

AYHAN USTA mimar, GÜLAY USTA mimar, ALİ KEMAL ŞEREMET mimar, ENGİN AKTAŞ peyzaj mimarı, ADEM ALTINTAŞ şehir plancısı

Yardımcılar: Ahmet Türel, İbrahim Yılmaz, Göksu Özalp, İbrahim Baran

Danışmanlar: Erol Şahin, Şahan Bülbül, Oktay Levent Keleş

2. MANSİYON

DOĞAN TÜRKKAN mimar, CİHAN SEVİNDİK mimar, ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ şehir plancısı, ÇAĞATAY AKYÜZ şehir plancısı, SENA İKİZ peyzaj mimarı

Yardımcı: İnan Tokay

Danışmanlar: Özgür Şentürk, Nail Ünal, Metin Kargacı

3. MANSİYON

RAHMİ UYSALKAN mimar, BİNALİ TERCAN şehir plancısı, BELEMİR DALOKAY peyzaj mimarı

Yardımcılar: Esra Doğu, Hanefi Sekmen, Bensu Kenarlı, Doğukan Erdoğan, Ceyda Duruş, Anna Kojocar, Vladimir Calmic, Simtaç Hocaoğlu

Danışmanlar: Tuncay Gün, Süleyman Akım, Engin Ulucak

SATINALMA

BARIŞ DEMİR mimar, SIDDIK GÜVENDİ mimar, TUNAHAN KOÇ mimar, MESUT YEŞİLTEPE şehir plancısı, ÜMİT TARIK YAŞAR peyzaj mimarı, HAKAN ÇATALKAYA inşaat mühendisi, CELAL HAKAN ŞAKAR makina mühendisi, AHMET AKSOY elektrik mühendisi

Yardımcı: Dilan Şenses

SATINALMA

SEMİH ARSLAN mimar, YUSUF UYAR mimar, NEVZAT KASAL mimar, SERKAN ERTUĞ şehir plancısı, DUYGU UZULER peyzaj mimarı

 

Bu icerik 3066 defa görüntülenmiştir.