412
MART-NİSAN 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

KARADENİZ BÖLGESİ MİMARLAR FORUMU ÇAĞRISI

Karadeniz bölgesindeki mimarlık meslek örgütlerinin bir araya gelmesiyle 12 Ekim 1995 yılında kurulan Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu (Forum of Architects of the Black Sea Region-FABSR) üye ülkeleri 22-23 Kasım 2019 tarihlerinde İstanbul/Türkiye’de bir araya gelerek; Karadeniz havzasında mimarlık, kentleşme ve planlama alanında yaşanan gelişmeleri değerlendirmişlerdir.

Doğal ve kültürel miras tahribatı, çevre sorunları, uluslararası altyapı ve yatırım projeleri, afetler ve küresel iklim değişikliğinin bölge coğrafyasına etkilerinin de irdelendiği toplantının ardından gerçekleştirilen seçimlerde; 2019-2021 Çalışma Döneminde yeniden görev almak üzere Türkiye Mimarlar Odası Dönem Başkanlığı’na, Gürcistan Mimarlar Birliği ise Dönem Sekreterliği’ne seçilmişlerdir.

“Karadeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi” çerçevesinde her yıl kutlanan “31 Ekim Uluslararası Karadeniz Günü”ne bağlı Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu etkinlikleri düzenlenmesi benimsenmiştir.

Toplantıda; yakın dönemde bölge coğrafyasında ve dünyada yaşanan gelişmeler değerlendirilerek ortak bir deklarasyon yayımlanması kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda üye meslek kuruluşları, yayımlanan bildirge ile bölgede;

  • Kültürel ve mesleki işbirliğinin, iletişimin güçlendirilmesi ve bilgi paylaşımının geliştirilmesi,
  • Ortak çalışmaların desteklenerek mesleki, bilimsel, sanatsal ve düşünsel alanda yapılacak etkinliklerin artırılması,
  • Mesleki eğitim koşullarının ve uygulama standartlarının iyileştirilmesi ve nitelikli mesleki hizmetlere erişimin sağlanması,
  • Büyük ölçekli altyapı ve yatırım projelerinin yol açtığı çevresel zararların önlenmesi ve bölgenin doğal, kültürel, tarihi ve mimari mirasının korunması,
  • İklim değişikliği etkilerinin ve afet risklerinin azaltılması için çalışma yapılması,
  • Yaşam alanlarının nitelikli mesleki hizmetler eliyle iyileştirilmesi ve insan onuruna yakışır, sağlıklı ve güvenli bir çevrede barış içinde yaşam hakkının sağlanması,

için etkin sorumluluk üstlendiklerini ulusal ve uluslararası kamuoyu ile paylaşmaktadırlar.

Karadeniz Bölgesi Mimarlar Forumu ve Dönem Başkanı Mimarlar Odası; mesleğin gelişimi, iletişim ve işbirliğinin güçlendirilmesi, doğal, kültürel, tarihi ve mimari mirasın korunması için; çalışmalarını kamu ve toplum yararı çerçevesinde sürdüreceklerini önemle vurgulamaktadırlar.

Bu bağlamda FABSR; bölgedeki merkezi ve yerel idareleri, ilgili tüm kurum ve kuruluşları sorumluluk üstlenerek bu bildirgeyi benimsemeye ve desteklemeye çağırmaktadır.

FABSR İstanbul Bildirgesi metnine ulaşmak için Mimarlar Odası’nın www.mo.org.tr web sitesi ziyaret edilebilir.

 

Bu icerik 844 defa görüntülenmiştir.