412
MART-NİSAN 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

DOCOMOMO 2020: TÜRKİYE MİMARLIĞINDA MODERNİZMİN YEREL AÇILIMLARI XVI

DOCOMOMO 2020: Türkiye Mimarlığında Modernizmin Yerel Açılımları XVI, 3-5 Nisan 2020 tarihlerinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi’nde düzenlenecek. Etkinliğin, 20. yüzyıl Türkiye mimarlığının bugüne kadar belgelenememiş olan örneklerine, özellikle de Ankara, İstanbul ve İzmir gibi büyük kentler dışındaki üretime dikkat çekmesi ve oluşacak yeni bakış açılarıyla dönem mimarlığının yeniden yorumlanacağı bir tartışma ortamı yaratması amaçlanıyor. Yoğun bir katılımla süreklilik kazanan Poster Sunuşları ile DOCOMOMO girişiminin hedeflediği belgeleme ve tescil çalışmasının yaygınlaştırılmasının yanı sıra, girişimin ülkemizdeki modern mimarlık mirasına dikkat çekmek amaçlanıyor. 1920′ler ile 1980′ler arasında üretilmiş olan modern mimarlık örneklerine ilişkin yapı/yapı grubu/yerleşim veya iç mekânları tanıtmaları beklenen katılımcıların bildiri özetlerini 8 Mart 2020 tarihine kadar iletmeleri bekleniyor.

Bu icerik 1236 defa görüntülenmiştir.