412
MART-NİSAN 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MEKÂN VE EKONOMİ: EKONOMİK COĞRAFYADA YENİ YAKLAŞIMLAR

İrfan Kaygalak, Şubat 2020, (yay. haz.) Cem Tüzün, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, Türkçe, 300 sayfa.

İrfan Kaygalak'ın kaleme aldığı Mekân ve Ekonomi: Ekonomik Coğrafyada Yeni Yaklaşımlar başlıklı kitabı İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni ise şu şekilde: “Modern dönemin en önemli ayırıcı unsurlarından biri, büyük ölçekte coğrafyanın ve bölgelerin, küçük ölçekte kentlerin ve mekânların tasarlanmasıdır. Toplumsal sınıfın yanı sıra etnisite, cinsiyet, kimlik, inanç gibi birçok kategoride eleştirilere tabi tutulan bugünün kentleri, yeni toplumsal hareketler ve yerel örgütlenmeler ile yeni mekân tasarımları için tartışmaya açılmıştır. […] Ekonomik gelişmişliğin nedeni ve sonucu olarak coğrafya, bir disiplin olarak 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren önemli çalışmalara konu olmuştur. Bu çalışmaları inceleyen, eleştiren ve bir sentez ortaya koyan Mekân ve Ekonomi isimli bu eser, bu alanda Türkçe literatüre önemli bir katkı sunuyor.”

Bu icerik 605 defa görüntülenmiştir.