372
TEMMUZ-AĞUSTOS 2013
 
MİMARLIK'tan

YAYINLARKÜNYE
#DİRENGEZİPARKI 27 Mayıs 2013 ►►►

Taleplerimiz haklıdır… Hukukidir… Meşrudur… Ve çok basittir…

Hazırlayanlar: N. Müge Cengizkan, Özge Şahin

  • Gezi Parkı, Park olarak kalmalıdır. Taksim Gezi Parkına Topçu Kışlası adı altında ya da başka herhangi bir yapılaşma olmayacağını, projenin iptal edildiğine dair resmi bir açıklamanın yapılmasını, Atatürk Kültür Merkezinin yıkılmasına ilişkin girişimlerin durdurulmasını,
  • Taksim Gezi Parkı’ndaki yıkıma karşı direnişten başlayarak halkın en temel demokratik hak kullanımını engelleyen, şiddetle bastırma emrini veren, bu emri uygulatan ve uygulayan, binlerce, insanın yaralanmasına, iki yurttaşımızın ölmesine neden olan sorumlular, başta İstanbul, Ankara, Hatay Valileri ve Emniyet Müdürleri olmak üzere tüm sorumluların görevden alınmasını, Gaz bombası ve benzeri materyallerin kullanılmasının yasaklanmasını,
  • Ülkenin dört bir yanında direnişe katıldığı için gözaltına alınan yurttaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını, haklarında hiçbir soruşturma açılmayacağına ilişkin açıklama
  • 1 Mayıs alanı olan Taksim ve Kızılay başta olmak üzere Türkiye’deki tüm meydanlarımızda, kamusal alanlarımızda toplantı, gösteri, eylem yasaklarına ve fiili engellemelere son verilmesini; ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılmasını TALEP EDİYORUZ.

TAKSİM DAYANIŞMASI


Anayasal bir hak olarak, özgür ve demokratik bir ülkede, ülkenin bütün meydanları ve sokaklarının, bütün kamusal alanlarının halkın temel gösteri ve kendini ifade hakkı için geri verilmesi gerekir.

MÜCELLA YAPICI

Taksim Dayanışması Sözcüsü / Açık Radyo, 11 Haziran 2013

 

Gezi Parkı olaylarının sadece durumu tetikleyen bir olay olduğunu dikkate alarak Türk Hükümetini, halkın ayaklanmasının ardındaki ana neden olan toplumsal, siyasal, kültürel ve ekonomik siyasetlerini gözden geçirmeye çağırır.

AVRUPA PARLAMENTOSU

13 Haziran 2013 tarihli, Türkiye gündemli Avrupa Parlamentosu'nda alınan kararlardan.

 

Taksim Gezi Parkı ve Atatürk Orman Çiftliği gibi kent merkezindeki, anı değeri de olan yaşam alanlarının betonlaştırılması ile kent içi yaşam alanları yok edilmekte; yapılan 2000’e yakın HES aracılığıyla akarsularımızın doğal özellikleri özelleştirmeler suretiyle yok edilmekte ve bu yok oluş çevre yağmasının bir başka boyutunu oluşturmaktadır. [...] Taksim Gezi Parkı’nda başlayarak, halkımızın duyarlılıkla sahip çıkması sonucunda tüm yurda yayılan “çevresine sahip çıkma bilinci”, umut etmek isteriz ki kanun yapıcılar için de uyarıcı olacaktır.

MİMARLAR ODASI

5 Haziran 2013

 

Tarih yalnızca geride kalmış ve gücü olanın istediği gibi kullanabileceği bir olaylar yığını değil, geçmişten gelip bugünü de içine alan bütünlüklü bir akıştır. [...] Tarih Vakfı, kent hakkı ve kentli belleğini hiçe sayan “replika fiziki mekân” üretimine, yani Topçu Kışlası’nın yeniden inşasına ya da yeniden inşa edilirmiş gibi yapılmasına karşı olduğu gibi, bu projeyi daha sevimli göstereceği düşünülerek ortaya atılan “İstanbul Kent Müzesi” biçimindeki işlev önerisine de tamamen karşıdır.

TARİH VAKFI

10 Haziran 2013

 

Anadolu’nun pek çok kentinde yurttaşlar, tamamen barışçıl ve demokratik yöntemlerle hak arama mücadelesindedirler. Yaşamı, Gezi Parkı alanını demokratik ve barışçı yöntemlerle savunmaya devam emektedirler. Farklı inançlardan, farklı kesimlerden, farklı yaşlardan, farklı gruplardan, farklı cinsiyet ve dünya görüşüne sahip insanlar, barış içinde Taksim Gezi Parkı’na sahip çıkmışlardır. Taksim Gezi Parkı’nın taleplerine saygı duyulması ve parka kışla ya da herhangi bir binanın yapılmayacağının açıklanması gerekir.

EYÜP MUHCU

BBC Türkçe’de yayımlanan röportajından, 12 Haziran 2013

 

Biz dünyanın dört bir tarafında yaşayan, çalışan, üreten ve başarılarımızla Türkiye’yi temsil eden akademisyenler ve bilim insanları olarak Türkiye’deki kardeşlerimizin ve dostlarımızın, Taksim Gezi Parkı’nı korumayı amaçlayan barışcıl protestolarını destekliyor ve bu esnada maruz kaldıkları polis şiddetini kınıyoruz. [...] 27 Mayıs’ta başlayan Gezi Parkı Direnişi, geldiğimiz noktada Gezi Parkı’nı korumaktan öteye geçmiş ve bir insan hakları, ifade özgürlüğü ve katılımcı demokrasi mücadelesine dönüşmüştür.

GEZİ’YLE DİRENEN AKADEMİSYENLER / ACADEMİCS FOR GEZİ

 

AKM korunması gereken 1. derece anıtsal yapı niteliğinde olup özgün niteliklere sahiptir. KTVKK kararı ile 1. Derece anıtsal yapı olarak tescil edilmiş ve güvence altına alınmıştır. 9. İdare Mahkemesi’nin aldığı kararla, korunması ve aslına uygun olarak restore edilmesi, yargının güvencesi altındadır. 

MİMARLAR ODASI İSTANBUL BK ŞUBESİ

 

Bu şiddete dayalı anlayış ve uygulamalar karşısında, ülkemizin her yanında, başta gençler ve kadınlar olmak üzere, temel insan haklarına sahip çıkan halkımızın ayağa kalkmasını destekliyoruz. Yaşananların sorumluluğunun mevcut iktidarda olduğu gerçeğinden hareketle, direnişin, Taksim Dayanışması tarafından açıklanan haklı ve meşru taleplerinin kabul edilmesinin demokrasi ve hukuk devleti anlayışının asgari bir gereği olduğuna inanıyoruz.

ODTÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI VE ÇALIŞANLARI

12 Haziran 2013

 

Tarihe, kurumlara, yaşama tercihlerine kategorik olarak bakmamak gerekir. Ötekinin farkına varmadan bireyselleşemeyiz, kendimiz olamayız. Gündelik yaşamı zenginleştirecek, sıradan olana / banal olana / saklı olana / gözönünde olana ama algılanamayana / fark edilemeyene odaklanan; kentliye farklı yaşam senaryoları sunabilecek bir parka gereksinim var. [...] Hiç birşey göründüğü gibi değil. Değişik açılardan bakabilenler “lider”dir, iyi yönetir. Grubu yönetmek liderlik; çoğulcu bütünü yönetmek ise devlet adamlığıdır…

İPEK YADA AKPINAR

12 Haziran 2013 tarihinde, Başbakan ile görüşmesinde ifade ettiklerini aktardığı yazılı metinden.

 

Mazide yıkılan binaların her birini yeniden tesis ediyor musunuz? O halde Swiss Otel’in yerine Şark Kahvesi’ni yapın da görelim.

İLBER ORTAYLI

10 Haziran 2013

 

Birkaç gün önce Taksim Gezi Parkı'nda başlayan mücadelemiz, Türkiye sokaklarından, mahallelerinden, meydanlarından taşarak milyonlara ulaşmıştır. Halk kararını vermiştir. Kimsenin Gezi Parkı'nı yok etmesine izin vermeyeceğiz! [...] Taksim özgürlük mücadelemizin adıdır!

DAVID HARVEY

4 Haziran 2013

 

Kimse parkına ve yaşamına sahip çıkanları ayrıştırmaktan medet ummasın. Biz bir arada durmaya ve haklı, meşru taleplerimizi dayanışma ile örmeye devam edeceğiz. [...] İki haftadır, şiirleri, şarkıları ve sloganlarıyla bir arada halay çeken, kadını genci, LGBT bireyi, emekçisi, inananı ve inanmayanıyla Taksim gezi parkı ve alanında demokratik tepkisini gösteren yüzbinlerin, başta Kızılay olmak üzere ülkenin 77 ilinde sokakta talepleri haykıran milyonlarca yurttaşımızın taleplerini reddeden, kendi yurttaşlarını tehdit eden, alternatif mitingler düzenleyerek toplumsal kutuplaşmayı arttırmaya çalışan AKP iktidarından endişeliyiz. [...] Gezi Parkı’na, Taksim’e sahip çıkan gençlerin, meydanları dolduran kadınların, gece gündüz nöbet tutanların, evinden kalbiyle destekleyenlerin yani halkın talepleri karşılanana kadar, toplumsal barışa yönelik adımlar atılıncaya kadar buradayız.

TAKSİM DAYANIŞMASI

11 Haziran 2013

 

Başlangıçta bu direniş İstanbul’un merkezindeki halka açık son alanın, bir yandan tarihî kışla ve cami yapımı, diğer yandansa ticarileşme ve kentsel dönüşüm adına talan edilmesi ve şehrin geleneksel karakterinin yokedilmesi girişimine tepki olarak doğmuş olsa da, şimdi artık daha geniş mücadele alanlarına yayılmaktadır. Bu hareket uluslararası düzeyde inan hakları, adalet, özgürlük ve halkların refahı için sorumluluk hisseden herkes için bir destek ve dayanışma sebebi ve fırsatı olmalıdır. [...] Egemen güçler, uyguladıkları bu politikalara son vermeli, dikkatlerini sermayenin en tepedeki kısmına ve ekonomik zenginliği ellerinde bulunduran çok küçük bir zümreye değil, hakların ihtiyaç ve kaygılarına yöneltmelidirler. Şu an Türkiye’de yaşanan olaylar mümkün olan en güçlü desteği hak eden bir fırsat ve umut ışığıdır.

NOAM CHOMSKY

Amerikalı dilbilimci, filozof, tarihçi, mantıkçı, aktivist, siyasi eleştirmen / Video mesajında, Chomsky’nin arkasındaki pankartta "I am also a çapulcu in solidarity RESISTANBUL" (Ben de dayanışma içinde bir çapulcuyum DİRENİSTANBUL) yazıyor.


Kültür, turizme emanet edildiğinde, Topkapı Sarayı’nı otele, Gezi Parkı’nı Taksim Kışlası’na dönüştürmek aklın sınırlarını zorlayan bir şey olmaktan çıktı. Yıkıp yeniden yapılan “taklidi tarihi yapılar”a yeni işlevler kazandırmak, ne geleneğe ne muhafazakarlığa sığan, sahte, kimliksiz, koordinatlarını yitirmiş bir tarih anlayışını ve belleksizliği beraberinde getiriyor. [...] Gösterilen tepki apolitik değil, politik bir tepkidir. Ama belki de Türkiye tarihinde ilk kez, halk ve gençlik, ötekileştirici bir tarih ve siyasetin içinde konumlanıp kimliklenmek yerine kendi özgür politikasını kucaklamayı, istek ve tepkilerini çoğulcu bir eksende varetmeyi başarmıştır.

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ, SANAT TARİHİ BÖLÜMÜ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Yıllardır torba yasalarla hakları ellerinden alınanlar haklarına sahip çıkıyor, baskıya ve zorbalığa karşı diz çökmeyeceğini gösteriyor. Eğitim; at torbaya! TMMOB yasası; at torbaya! Kıyılar, meralar, ormanlar, kamu arazileri; at torbaya! İş güvencesi, toplu sözleşme; at torbaya! Sürgünler, kadrolaşmalar, üniversitelerde bilimden ve bilimsel düşünceden yana olanları ayıklama operasyonları, üniversitelere polis daveti, patriot füzeleri, füze savunma sistemleri ve savaşın eşiğine sürüklenme; at torbaya! Kendinden olmayanı terörist ilan etme, ülkeyi uluslararası teröristlerin cenneti haline getirme, küçük itirazları dahi katmerli baskıyla susturma; at torbaya! Artık torbada küçük bir boşluk dahi kalmamış durumda. Halk torbaya sığmadı!

TMMOB

 

Geçtiğimiz günlerde ihaleleri gerçekleştirilen ve temel atma törenleri yapılan Üçüncü Köprü, Üçüncü Havaalanı ve Karayolu Tüp Geçişi gibi projeler başta olmak üzere bugün uygulamasına başlanmış olan büyük ve küçük ölçekli birçok karar İstanbul'un anayasası sayılan İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde oybirliği ile kabul edilmiş olan 2009 tarihli 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı'nda yer almamaktadır. [...] Şehir ve Bölge Planlama Bölümlerinin öğretim elemanları olarak kentin tamamını etkileyen bu gibi projelerde kararların bilimsel ilkeler gözetilerek ve kentin asıl sahipleri olan kentlilerin onayı alınarak verilmesi gerektiğini savunuyoruz.

İTÜ, YTÜ, MSGSÜ ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA BÖLÜMLERİ ÖĞRETİM ELEMANLARI

 

Türkiye, Gezi Parkı eylemelerinin en temel protesto yöntemlerinden olan bu sivil itaatsizlik uygulamalarının aslında hiç de yabancısı değil. Taksim’e adeta ithal edildiği farz edilen bu protesto yöntemlerine özellikle kırsal merkezli ekoloji hareketleri 2000’li yılların ortalarından beri sıklıkla başvuruyor. [...] “Yaşam alanlarımızı savunuyoruz” sloganının hem yerel ekoloji mücadelelerinde, hem de Gezi Parkı sürecinde sıklıkla kullanılıyor olması bir tesadüf değil. Türkiye’de toplumsal mücadelenin son on yılını takip edenler yükselişte olan iki ana muhalefet aksının (Kürt siyasal hareketini bir kenara bırakacak olursak) kentsel ve kırsal dönüşüm karşıtı hareketler olduğunun altını çizmekte zorlanmazlar. [...] Bu yeni dönemin metotlarını, konularını ve aktörlerini sıfırdan keşfetmeye de gerek yok. Kent mücadeleleri, kırsal hareketler şimdiden Gezi Parkı’nı doldurmaya; dolduramayanlar Gezi’ye selam vermeye başladı.

SİNAN ERENSÜ

Minnesota Üniversitesi Sosyoloji Bölümü, Ekoloji Kolektifi

 

İstanbul Bienali’nin ‘Anne ben barbar mıyım?’ sorusundan hareketle kent ve kamusal mekân temasını ele alacağını biliyorum. Ama Gezi Parkı’na bakınca bu bienalin iptal edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü orada, halkın mekân üzerinde çok spontan, enerjik bir şekilde tekrar hak iddia etmelerinin bir örneği var. Sadece politik bir hak iddiası değil aynı zamanda sosyal de bir hak iddiası. [...] Bu şimdiye kadar gerçekleştirilmiş en büyük enstalasyon, en büyük bienal. Bir küratöre veya idareciye, yani insanlara ne yapmaları gerektiğini söyleyecek birilerine de ihtiyacı yok. Çünkü zaten taban hareketiyle gerçekleşen bir oluşum. 

KENDELL GEERS

Güney Afrikalı sanatçı / Gezi eylemleri sırasında, Galerist’te “Cennetten Ateşi Çalmak” sergisini açmak için geldiğinde yapılan söyleşiden.

 

Hep bu eylemle birbirine yaklaşan zıt kesimlerin sürprizinden dem vuruldu gerçi, ama tersi de oldu, ilginç ayrışmalar da var. Beşiktaş yönetimiyle taraftarı mesela: Taraftarının Gezi hatırasının başlıca nöbetçilerinden olduğu bir ortam, yönetiminin çoktan karşıya savrulmuş olmasını daha da göze batırdı. İstanbul’un kişilikli mimarisiyle de kente entegre en yerli yerinde seyir abidesi Dolmabahçe Stadı’nı adım adım gecekonduya çevirip enkaz gibi göstererek direncini zayıflatmak, tam da taraftarının nöbetini tutmak uğruna Fenerbahçe ve Galatasaray taraftarıyla kol kola girme haysiyetini gösterdiği sırada; o anı ve hayallerin hasmı bir hayaletle işbirliği değil mi? Hazır Göztepe ve Karşıyaka bile İstanbul’a beraber gelmişken, bu sürpriz dayanışmalarını hepsinin mazisi liglerin, başlıca tanığı şu Dolmabahçe Stadyumu için de seferber ederek sürdürseler de modern İstanbul’un hakkıyla uygulanmış yegâne planının bütün olarak kalmasına öncülük edip tarihe geçseler.

İHSAN BİLGİN

Taraf gazetesi, 9 Haziran 2013


Unutulmamalı ki hepimize ait olan kent mekânı ve onun tamamlayıcı parçası olan yapılaşmalar tarihe bıraktığımız izler, varoluşumuzun temsili biçimleridir. Bu nedenle kentsel planlama ve yapılaşma süreçleri bilimsel olmayan ve bireysel tercihlerden arındırılmış biçimde, katılımcı yapılar ve uzman katkıları öne alınarak, demokratik süreçler olarak işlevselleştirilmelidir.

TSMD ve İzmirSMD

14 Haziran 2013

 

Çapulcu Şarkılar:

http://capulcular.bandcamp.com/album/apulcu-ark-lar


Fotoğraflar, Çizimler, Grafikler:

Gezi Parkı eylemleri sırasında yaşanan hızlı gelişmeler ve sürekli ve yeniden paylaşılan yoğun bilgi-belge akışı arasında, gündemin sıcaklığını tutmaya ve dergiye yansıtabilmemize olanak veren aşağıdaki isimlere, paylaşım ortamı kuran Facebook sayfalarına ve websitelerine (ve tabii burada adını sehven anmadığımız / atladıklarımıza) teşekkür ederiz.

Behiç Ak

İbrahim Alparslan

Kemal Aslan

Deniz Aygün

Emrah Cengiz

N. Müge Cengizkan

Cem Dinlenmiş

Deniz Güner

Ayça Oğuş

Osman Orsal/Reuters

Murat Saka

Özge Şahin

Tarih Vakfı

Sami Yılmaztürk

Web ve Facebook sayfaları:

Taksim Dayanışması

Diren Gezi Parkı

Mimarlar Odası

Odatv

İstanbul Street Art

Infografik

Türkiye Gençlik Birliği

Solfasol

Skop

Ankara Barosu

Doğa için Ses Ver

Kaos GL

Başka Haber

Düşünce-siz

Slow Food Türkiye

Bu icerik 3717 defa görüntülenmiştir.