372
TEMMUZ-AĞUSTOS 2013
 
MİMARLIK'tan

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

GENÇ TÜRKİYE İNŞA EDİLİRKEN
Ernst A. Egli, Nisan 2013, (Çev.) Güven Göktan Uçer, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul, 371 s. ...
SANAT MİMARLIK KOMPLEKSİ: Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği
Hal Foster, 2013, (Çev.) Serpil Özaloğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 365 s. ...
MİMAR LEMAN CEVAT TOMSU: Türk Mimarlığında Bir Öncü, 1913-1988
Neslihan Türkün Dostoğlu, Özlem Erdoğdu Erkarslan, Nisan 2013, Mimarlar Odası Yayınları, Ankara, 118 sayfa. ...
MİMARLIĞIN BİYO-POLİTİKA SÖZLÜĞÜ
Levent Şentürk, 2013, Altıkırkbeş Yayınları, İstanbul, 104 s. ...