372
TEMMUZ-AĞUSTOS 2013
 
MİMARLIK'tan

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

SANAT MİMARLIK KOMPLEKSİ: Küreselleşme Çağında Sanat, Mimarlık ve Tasarımın Birliği

Hal Foster, 2013, (Çev.) Serpil Özaloğlu, İletişim Yayınları, İstanbul, 365 s.

Sanat-mimarlık ilişkisini sorgulayan yazar, “yıldız mimarlar”ın çalışmaları ve sanatı yeni alanlara açan sanatçıların eserleri üzerinden, “sanat-mimarlık kompleksi” adını verdiği kaynaşmanın tarihini ve günümüzdeki etkilerini inceliyor. Küresel gösteri kültürünün yarattığı sahte öznelliğe ve toplumsallığa direnmenin yollarını araştırıyor. Pop Art’tan günümüze mimarlıkta imgenin ve yüzeyin rolünü gözden geçirerek başlayan kitap, çalışmalarıyla uzun süredir farklı bir inşa yaklaşımı geliştirmiş olan bir heykeltıraşla, Richard Serra ile yapılan söyleşi ile sona eriyor. Serra’nın yaklaşımı, malzemeyi strüktürle, bedeni / kütleyi yerle / araziyle ilişkiye sokuyor. Kitapta da leitmotif olan bu bölünme, bugün hem sanat hem de mimarlık pratiğinde bir savaş hattı haline gelmiştir. Kitap, bu çerçevede, her biri üç alt başlığa ayrılmış üç kısım içeriyor ve sanat-mimarlık kompleksini en önemli yönleriyle ele alıyor. İlk kısım, üç “küresel üslubu”, Richard Rogers, Norman Foster ve Renzo Piano’nun tasarım pratiğini ele alıyor. İkinci kısım, sanatı kendine başlangıç noktası alan mimarlara yöneliyor: Zaha Hadid, Diller Scofidio + Renfro ve Jacques Herzog ile Pierre de Meuron’un da dahil olduğu minimalizmden etkilenmiş bir grup tasarımcıya. Üçüncü kısımda ise resim, heykel ve sinema gibi mecralardaki nitelik değişimlerini ve dönüşümleri ele alıyor.

Bu icerik 1951 defa görüntülenmiştir.