373
EYLÜL-EKİM 2013
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • ‘Gezi’nen Toplum, Direnen Mekân
    Deniz Özkut, Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü
    Göksun Akyürek Altürk, Yrd. Doç. Dr., Bahçeşehir Üniversitesi, Mimarlık Bölümü

YAYINLAR



KÜNYE
ODADAN

Prof. Dr. Nihat Toydemir'in Anısına 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi

Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 2. Ulusal Yapı Malzemesi Kongresi ve Sergisi'ni, yakın zamanda kaybettiğimiz Prof. Dr. Nihat Toydemir Anısı’na 13-17 Ekim 2004 tarihinde gerçekleştiriyor. Kongrede, “yapı malzemesinin mimarlık, tasarım ve uygulamadaki rolü” bağlamında şu konular ele alınacak: Strüktür Yapım ve Teknoloji; Fiziksel Çevre ve Sürdürülebilirlik; Mimari Akımlar, Yeni Eğilimler ve Estetik; Tarihi Çevre ve Mimari Miras; Kalite ve Ekonomi. Bildiri özetinin son teslim tarihi ise 31 Ekim 2003.

Bilgi için: www.mimarist.org

malzemekongresi@mimarist.org

Bu icerik 1489 defa görüntülenmiştir.