337
EYLÜL-EKİM 2007
 

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

DOSYA: Türkiye’de Yeni Konut Eğilimleri

  • YAYINLAR
    İpek Özbek Sönmez

    Yrd. Doç. Dr., DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

MİMARLIK’tan 337
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZETKÜNYE

MİMARLIK’tan 337

N. Müge Cengizkan

Yarışmaların mimarlıktaki yeri ve önemi tartışılmaz. Bu yüzden de her zaman gündemde önemli bir yer tutar. Mimarlığın genel birikimini belli bir konuya odaklı olarak harekete geçiren önemli bir hizmet ve düşünce üretme kanalı olmasından ötürü, yarışmaların nasıl düzenlendiği ve yürütüldüğü konusundaki sorunlar ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri, tartışmaların ana eksenini oluşturur. Süregelen bu tartışmalarda ortaya konan düşüncelerin zaman zaman tekrar edilen ve sonra unutulup giden sözler olmaktan çıkıp, yarışmaların geliştirilmesine dayanak olacak metinlere dönüşebilmesi, MİMARLIK dergisinin amaçları arasında yer alıyor.

Yarışmaların sistemi ve bu sistemin temelini oluşturan yasal çerçeve değişmeli mi? Özel kurumların daha çok “paralel teklifler alma” ya indirgediği davetli, sınırlı yarışmalar için nasıl bir çerçeve oluşturulabilir? Bu kurumlar daha çok yarışma açmaya nasıl teşvik edilebilir? Dünyada, yarışma süreçlerini başarıyla uygulayan ülkelerin deneyimlerinden nasıl yararlanılabilir? Yarışmalar, mimari düşünce elde etmeye mi yoksa müellif seçmeye mi odaklanmalıdır? Buna bağlı olarak, düşünce üretmekle, bu düşünceyi inşa edilebilir kılacak mesleki hizmet üretimi arasında bir ayrım olabilir mi? Bu yarışma süreçlerine yansıyabilir mi?

Bu ve benzeri sorulara verilecek cevaplar, yarışmaların sorunlarının tanımlanabilmesi ve bunlar için çözüm önerileri geliştirilmesine olanak sağlayacaktır.

Kısa bir süre önce İzmir’de Ulusal Mimarlık Yarışmaları Sempozyumu düzenlendi. Bu sempozyumun Mimarlar Odası tarafından önümüzdeki yıllarda da tekrar edilmesi öngörülüyor. “Yarışmalar” konusu MİMARLIK dergisinin de sıklıkla ele aldığı konulardan biri. Bu sempozyumdaki tartışmaları önümüzdeki sayılarda gündeme getireceğiz. Çizilen bu genel çerçeve içinde, yurtiçi ve yurtdışında açılan yarışmalardan örnekler üzerinden yarışmalar konusundaki görüşlerinizi, çözüm önerilerinizi, değerlendirmelerinizi yayin@mo.org.tr adresine bekliyoruz.

Bu icerik 3933 defa görüntülenmiştir.