337
EYLÜL-EKİM 2007
 

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

DOSYA: Türkiye’de Yeni Konut Eğilimleri

  • YAYINLAR
    İpek Özbek Sönmez

    Yrd. Doç. Dr., DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

MİMARLIK’tan 337
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZETKÜNYE

TÜRKÇE ÖZET

ETKİNLİKLER

Roterdam: 2007 Mimarlık Kenti / Emre Altürk

2007’nin Roterdam’da mimarlık yılı olarak ilan edilmesiyle birlikte, yerel yönetimin girişimiyle Nisan 2007’den beri birçok etkinlik düzenleniyor.

Prag Tiyatro Festivali / Burkay Pasin

Sonuncusu Haziran 2007’de düzenlenen dünyanın Scenofest Tiyatro Kuadrinali, her ülkenin özgün sahne tasarımları ve kostümlerini sergileyen ulusal yerleştirmeler, sahne tasarımı bölümlerinden öğrenci çalışmaları, disiplinlerarası sunum ve atölyeleri içeriyordu.

6. Uluslararası Space Syntax (Mekân Dizimi) Sempozyumu / Yasemin İnce Güney, Ayşe Sema Kubat, Özlem Özer, Bahar Başer, Gülşen Güler

Mimarlık ve kentsel tasarımda son yılların en etkin bilimsel hareketlerinden biri olan space syntax (mekân dizimi) alanında çalışan araştırmacı ve uygulamacı mimarlar, Haziran 2007’de İstanbul’da biraraya geldi.

GÜNDEM

Vakko Fabrikası için Hâlâ Bir Şans Yaratılabilir mi? / N. Müge Cengizkan

Haluk Baysal’ın tasarladığı, 1969 yılında Mecidiyeköy’de hizmet vermeye başlayan, içerisinde on dört sanatçının eserini içeren özgün bir endüstriyel yerleşim olan Vakko Fabrikası yıkım tehdidi altında. Yazar, fabrikanın İstanbul’da yer alan bir sanat kurumuna, bir müzeye, ya da güzel sanatlar fakültelerinden birine iyi bir mekân olabileceğini vurguluyor.

ANMA

Şaban Bey ile Yönetimde Üç Yıl / Güven Birkan

Yakın zaman önce kaybettiğimiz, 1972-75 yılları arasında Mimarlar Odası’nda üç dönem (18.-20.) Genel Başkanlık görevini yürüten değerli mimar Şaban Ormanlar’ı, Oda’da yakın çalışma arkadaşı Güven Birkan anlatıyor.

Bir Mimarın Evi Nasıl Olmalıdır?: Abdurrahman Hancı’nın Büyükdere’deki Evi / Radi Birol

Yakın zaman önce kaybettiğimiz, V. / 1996 Ulusal Mimarlık Ödülleri “Büyük Ödül” sahibi ve Mimarlar Odası kurucularından Abdurrahman Hancı’nın tasarladığı ‘mimarın evi’ni, yakın arkadaşı Radi Birol aktarıyor.

MİMARLIK VE KENT BULUŞMALARI

Mimarlık ve Kent Buluşmaları’nın Altıncısı Eskişehir’de Gerçekleşti: “Sanayi Kentleri ve Mimarlık” / Derleyen: Derin İnan

Türkiye Mimarlık Politikası metninin oluşturulması sürecinde, bu dönem Kayseri, Samsun, Mersin, Muğla ve Gaziantep’te gerçekleştirilen etkinliklerin altıncısı ve sonuncusu, 28-29 Temmuz 2007 tarihleri arasında Eskişehir’de yapıldı.

MİMARLIK POLİTİKASI

“Türkiye Mimarlık Politikası’na Doğru” Metni Üzerine… / Erdal Aktulga

Mimarlık Politikaları / Yücel Gürsel

Yazarlar, Mimarlar Odası’nın kent-insan odaklı politikalar oluşturma yaklaşımının ülkemizde de kabul edilmesi için tartışmaya açtığı politika metninin, bir kerelik hazırlanmış ve kenarda bırakılmış bir manifesto olmaması gerektiğini vurguluyorlar.

DOSYA: Türkiye’de Yeni Konut Eğilimleri

Küreselleşme, uluslararasılaşma ve bilgi akış hızının artması, tüm dünyada olduğu gibi, kentin ve kent sakinlerinin değişiminde önemli rol oynuyor. Bu değişimin çok boyutlu sonuçları, mimari ve kentsel biçimlenişlerde olduğu kadar, sosyal ve kültürel normlar, davranışsal ilişkiler ve yeni faaliyet biçimlenişleri üzerinde de kendini belli etmektedir. “Tüketim” kavramının gündelik yaşam içindeki öneminin artması ve mimarlık ürünlerinin de bu çerçevede biçimlenmesi, gelişen teknolojiler ve reklam endüstrisinin de etkisiyle “yaşam kalitesi” kavramının, tasarlanmış yaşam tarzları şeklinde birer tüketim nesnesi olarak karşımıza çıkmasına neden olmaktadır. Türkiye’de günümüzün yeni konut yerleşimlerinde gözlenen değişim, dönüşüm, eğilimler ve uygulamalar dosyanın konusunu oluşturuyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM

Moskova Kent Yönetimindeki Değişimler ve “Moskova City” Projesi / Pelin Gökgür

Yazar, 2015’e kadar tamamlanması hedeflenen, Moskova’nın ‘yüzünün değişimini’ yansıtacak en önemli projelerden Moskova City projesini aktarıyor.

CUMHURİYET DÖNEMİ MİMARLIĞI

“Mimarlık Tarihi Araştırma Stüdyosu” Çalışmasının Düşündürdükleri: Ankara’da Mimarlık, 1950–1980 / Bilge İmamoğlu, Elvan Altan Ergut

Stüdyo’nun Ankara’nın 1950-1980 yılları arasına odaklanan çalışmalarından elde edilen veriler, yakın dönem mimarlık tarihi bilgilerimizi güncelliyor.

MİMARLIK EĞİTİMİ

Direktifler, Deklarasyonlar, Yönergeler / James Horan

Avrupa yüksek öğreniminin yeniden tanımlandığı bu dönemde, yazar, “Yeni Yeterlilikler Direktifi’nin ne şekilde uygulanacağına dair ve Bolonya Deklarasyonu’nun beklentileriyle Yeterlilikler Direktifi’nin gereksinimlerinin örtüşmemesinden kaynaklanan belirsizliklere dikkat çekiyor.

Yeniden Yapılandırma Sürecinde Mimarlık Eğitimine Eleştirel Bir Bakış / Hikmet Gökmen, Yasemin Sayar, Dürrin Süer

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde eğitim vermekte olan mimarlık bölümlerini, yazarlar, belirledikleri başlıklar altında, toplam ders saatleri ve toplam ders sayıları üzerinden karşılaştırmalı olarak değerlendiriliyorlar.

MİMARLIK TARİHİ

Taut’un “Mimari Bilgisi” Üzerine Notlar / Gürhan Tümer

Yazar, Bruno Taut’un mimarlık anlayışını ortaya koyan, 1938 yılında Güzel Sanatlar Akademisi öğrencileri için yayımlanan bir kuram kitabı olan Mimarî Bilgisi’ne birtakım başlıklar altında değiniyor.

YAYIN DEĞERLENDİRME

Sinasos: Mübadeleden Önce Bir Kapadokya Kasabası / Aslı Özbay

Mayıs 2007’de Türkçesi yayımlanan kitap, Serafim Rizos’un Lozan Antlaşması’yla terk etmek zorunda kaldığı memleketini, Kapadokya’nın en özgün yerleşimlerinden biri olarak tarihimize not düşüyor.

MEA ARCHITECTURA MEA CULPA

Mimar Sinan Üzerine Bir Başka Kitap / Gürhan Tümer

“[…] Hiç yok değil. Ama yeterli de değil. Mimar Sinan üzerine ülkemizde yayımlanmış olan kitaplardan söz ediyorum. Bu nedenle, onu görünce çok sevindim. O, çocuklar için yazılmış bir Mimar Sinan kitabı.[…]”

Bu icerik 4289 defa görüntülenmiştir.