337
EYLÜL-EKİM 2007
 

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

DOSYA: Türkiye’de Yeni Konut Eğilimleri

  • YAYINLAR
    İpek Özbek Sönmez

    Yrd. Doç. Dr., DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

MİMARLIK’tan 337
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

RACİ BADEMLİ İYİ UYGULAMALAR ÖDÜLÜ

TMMOB Şehir Plancıları Odası kent planlama / şehircilik konularında uygulamaya girmiş, sorun çözmeye yönelik başarılı plan ve projelere ilişkin bir değerlendirme yapmak amacıyla Raci Bademli İyi Uygulamalar Ödülü veriyor. 2003 yılında birincisi gerçekleştirilen ve iki yılda bir düzenlenecek olan yarışmanın ikincisi 2007 yılında gerçekleşiyor. Belirli bir mekâna veya konuya özgü proje tanıtımından öte, doğrudan ya da dolaylı olarak kent ile ilgili mekânsal, sosyal, ekonomik, vb. konularda uygulama yapılmış plan ve projelerin önemini vurgulamak ve örnek uygulamaları ortaya çıkarmak amaçlanıyor. Yarışma, çeşitli ölçek ve kapsamda bölgesel planlama, kentsel planlama, kentsel tasarım, kentsel koruma, kentsel yenileme, kentsel dönüşüm-sağlıklaştırma, kentsel ulaşım, (toplu taşım, trafik sakinleştirme ve yaya-laştırma vb.) gibi mekansal konular ile şeffaf yönetim, katılımcılık, ekonomi ve istihdam gibi sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde başarılı olan plan ve projeler hazırlayan / hazırlatan merkezî ve yerel yönetimlere, özel sektöre, akademik kurumlara ve sivil toplum kuruluşlarına açık, serbest, ulusal ve tek kademeli bir yarışmadır. Katılımcılar yarışmaya birden fazla proje gönderebiliyorlar. 3 projeye “İyi Uygulamalar Ödülü”, 5 projeye “İyi Uygulamalar Özendirme Ödülü” veriliyor.

Yarışma Takvimi

Soruların e-posta aracılığıyla yanıtlanması için son tarih : 7 Eylül 2007

Projelerin son teslim tarihi : 5 Ekim 2007

Yarışma sonucu ilan tarihi : 30 Ekim 2007

Asli Jüri Üyeleri

Murat Balamir, Nevzat Can, Funda Erkal, Tamer Gök, Baykan Günay, Yaser Gündüz, Ruşen Keleş, Ömer Kıral, Gülten Kubin, Semahat Özdemir, Remzi Sönmez

Raportörler

Mehmet Akyürek, Özgür Korkmaz

Bilgi için:

TMMOB Şehir Plancıları Odası Genel Merkezi

A: Hatay Sokak, No: 24 / 17 Kocatepe, Ankara

T: 0.312.417 8770

F: 0.312.417 9055

Bu icerik 1681 defa görüntülenmiştir.