337
EYLÜL-EKİM 2007
 

MİMARLIK DÜNYASINDAN

ETKİNLİKLER

DOSYA: Türkiye’de Yeni Konut Eğilimleri

  • YAYINLAR
    İpek Özbek Sönmez

    Yrd. Doç. Dr., DEÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

MİMARLIK’tan 337
İNGİLİZCE ÖZET / ENGLISH SUMMARY
TÜRKÇE ÖZETKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

UIA 2008 TORİNO KONGRESİ PROGRAMI VE BİLDİRİ ÇAĞRISI: “MİMARLIĞI AKTARMAK: KÜLTÜR, DEMOKRASİ, UMUT”

UIA’nın üç yılda bir düzenlediği kongresi, UIA 2005 İstanbul’un ardından 29 Haziran-3 Temmuz 2008 tarihlerinde İtalya’nın Torino kentinde düzenlenecek. 2002 yılında düzenlenen UIA Berlin Kongresi’nde 23. Dünya Mimarlık Kongresi’ne “Mimarlığı Aktarmak” (Transmitting Architecture) temasıyla evsahipliği yapmak üzere seçilen Torino, bir UIA Kongresi’ne evsahipliği yapan ilk İtalyan şehri olacak. 1920’lerde mühendis Metté Trucco tarafından bir Fiat fabrikası olarak tasarlanan, İtalya’nın ilk betonarme yapısı Lingotto, Kongre’nin ana mekânı olarak belirlendi. Kongreye paralel olarak düzenlenecek sergiler ve açılması planlanan öğrenci yarışması ile ilgili bilgiler henüz netleşmedi. Katılım ücretinin henüz açıklanmadığı kongreye katılımcı olarak kayıtlar Ekim ayından itibaren www.uia2008torino.org adresinden gerçekleştirilecek.

Kongre Teması

“Mimarlığı Aktarmak” teması, mimarlığın ürettiği anlamlar ve toplumsal sorumlulukları açısından hem bir aktarma aracı hem de aktarılan bir değer olması tespitinden hareketle, mimarlık mesleğinin günlük yaşamda ilişkilendiği tüm farklı yönleri ortaya çıkararak, mimarlığın hem kendi içinde hem de meslek dışı alanlarda tartışılmasını sağlamak olarak açıklanıyor. Buna göre mimarlık, mesajları hem aktaran hem de aktaran bir alıcı ve vericidir: Daha iyi bir yaşam kalitesi için çeşitli mesajlar aktarmanın yanında, aynı zamanda toplumun ve insanların ihtiyaçlarına kulak veren hassas bir alıcıdır. İçinde bulunduğumuz dönemde, hem mimarlık mesleğinde hem de ekonomi ve toplumun çeşitli alanlarında ciddi gelişmeler getiren değişim sinyallerini almaktayız: Sabırla izlememiz gereken nesnel stratejiler oluşturmamız ve tarihin büyük ütopyalarını izlemekten teknolojik ve bilimsel ilerlemeler sayesinde artık korku duymamamız gerekir. O halde, Aristo’nun içinde yaşayanlara güvenlik ve mutluluk getiren ideal şehri yine bir referans noktası haline gelebilir. Avrupa’nın tarihî kent merkezlerinin yenilenmesi, Asya veya Afrika megalopolislerinin karmaşıklığı veya başdöndürücü bir hıza sahip demografik hareketler karşısında mimarlığı toplumsal ve politik rolünü yeniden keşfetmeye ve medenî bir yaşamın, barışın ve toplumsal bütünleşmenin bir habercisi olmaya çağırıyoruz. 23. Dünya Mimarlık Kongresi doğal kaynaklardaki şiddetli azalma, sürdürülebilir kalkınma, kentlere toplu göçler, entegrasyon ve birlikte yaşama, güvenlik gibi içinde bulunduğumuz binyılın büyük sorunlarını mimarlığın nasıl aktarabileceği ve bu sorunların çözümünde nasıl bir araç olarak kullanılabileceği konusunda düşünmek için bir fırsat yaratmayı amaçlıyor. “Mimarlığı Aktarmak” teması içeriğinden daha büyük bir mesajın altını çizmek istiyor:

Mimarlık herkes içindir...

Kongre Takvimi

Kongrenin çalışma oturumları 30 Haziran-2 Temmuz 2007 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kongrenin her bir günü Mimarlığı Aktarmak temasının altında Kongre Bilim Komitesi tarafından belirlenen üç farklı alt başlığın farklı açılardan yorumlanmasına odaklanacak. Mimarlığı Aktarmak teması, mimarlık mesleği dışından katılımcılarla birlikte geniş bir kitleyle beraber bir tartışma sunmayı amaçlıyor. Programda mimarlar, konuşmacılar ve dünya çapında farklı disiplinlerden uzmanların katılacağı çeşitli tartışma oturumları (Talks) yer alacak. Bu oturumlara ek olarak, bildiri sunmak isteyen katılımcıların yer alacağı Ana Oturumlar ve Uzmanlık Oturumları ise her gün için belirlenen temalarda derinlemesine inceleme olanağı yaratacak.

Bildiri Sunma Koşulları

Bildiri başvuruları yalnızca internet üzerinden yapılabiliyor. Online başvuru formuna Ekim ayından itibaren www.uia2008torino.org adresinden ulaşılabilecek. Bildiri sunmak için yapılacak başvuruların aşağıdaki şekillerde sonuçlanabileceği belirtiliyor:

Ana oturumda bildiri sunarak, kongre katalogunda yer almak,

Uzmanlık oturumlarından birinde bildiri sunarak, kongre katalogunda yer almak,

Yalnız kongre katalogunda yer almak,

Bildirinin reddedilmesi.

Bildirilerle ilgili takvim

Internet aracılığıyla bildiri özetinin gönderilmesi: 19 Ekim 2007

Bildirilerin kabul edildiği bilgisinin açıklanması: 30 Kasım 2007

Bildirilerin son halinin teslimi: 23 Ocak 2007

Bildirilerle ilgili sorular için: callforpapers@uia2008torino.org

Bilgi için:

www.mo.org.tr

Kongre’nin web sayfası: www.uia2008torino.org

Sorular için: info@uia2008torino.org

Bu icerik 1356 defa görüntülenmiştir.