350
KASIM-ARALIK 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Giriş
    Editör: Ayşen Ciravoğlu

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin Bahçelievler'de Uyguladığı Anket Tepki Aldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Bahçelievler 7. Cadde’nin araç trafiğine kapatılıp kapatılmaması konusunda bir anket çalışması uygulayarak, kamuoyu yoklaması yaptı. Ankette yer alan “7. Cadde trafiğe kapatılırsa, caddeye bir nostalji treni konulsun ister misiniz?”, “7. Cadde'de müzik yayını olmalı mı?” gibi sorular Bahçelievler'de yaşayan halk tarafından cevaplandı. Ayrıca, büyükşehir belediyesinin inşa ettiği, şu anda atıl durumda olan Gökkuşağı Rekreasyon Alanı'yla ilgili olarak da halkın fikrini soran anket, çeşitli çevreler tarafından oldukça eleştirildi. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Prof. Zafer Üskül insan haklarıyla ilgili konularda referandum yapılmasının doğru olmadığını belirtti. TMMOB Şehir Plancıları Odası anketle ilgili yaptığı basın açıklamasında büyükşehir belediyesinin uzman görüşleri görmezden geldiğini, Melih Gökçek'in konuyla ilgili yeterince bilgilendirilmemiş olan insanları, bu sorularla karşı karşıya getirerek kendi keyfi kararlarına halkı alet ettiğini belirtti. Ayrıca tüm Ankara'nın kullandığı, ikincil merkezlerden biri olan bölgeyle ilgili kararların sadece orada yaşayan halk tarafından alınması da anketin doğru olmayan diğer bir yönü olarak vurgulandı: “Herşeyden önce, bu tür bir uygulamanın kent bütünü ulaşım sistemi açısından değerlendirilmesinin uzmanlarca yapılması sağlanmamıştır. Bir kez daha, kentin ulaşım sistemi parça parça ele alınmakta, sanki bu bölgeler kentin parçası değilmiş gibi, cadde cadde, sokak sokak çözümler getirilmeye çalışılmaktadır. Anlamlı bir uygulamanın, bu tür bir değerlendirmeyi yaptıktan ve bu değerlendirmelerden çıkacak sonuçlara göre; yarışma yoluyla ya da uzman bir grubun görevlendirilmesiyle, bu bölgeye ilişkin yayalaştırma konusunda farklı alternatif projeleri geliştirip, bunların her birinin avantaj ve dezavantajlarını da ortaya koymalı ve görselleştirme araçlarını da kullanarak (maketler ve animasyonlar) bu projeleri bölgede sergileyip tartışmaya açmalıydı. Bu tür bir bilgilendirme yapılmadan, uzman olmadıkları anlaşılan kişilerce hazırlandığı görülen sorularla, halktan oy vermesini beklemek, en başta bu kesime yönelik bir haksızlıktır.”

Bu icerik 1463 defa görüntülenmiştir.