350
KASIM-ARALIK 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Giriş
    Editör: Ayşen Ciravoğlu

YAYINLARKÜNYE
DOSYA: SIFIRDAN BAŞLAMAK

Giriş

Editör: Ayşen Ciravoğlu

Dosya, yerleşmeler ölçeğinde "sıfırdan başlamak" kavramını sorguluyor. Binyıllık tarihî mirasa sahip yerleşmeleri korumak ve çağın gereksinimlerine ayak uydurmakta zorlandığımız, bunun üzerine hatırı sayılır bir literatür ürettiğimiz bu yüzyılda, tümüyle “yeni” bir bağlam etrafında kurulmuş kentlerin gelişimini / potansiyellerini / sorunlarını tartışabilir miyiz? Modernizm heyecanıyla kurulan, yeni bir yerellik yaratma çabası içeren ya da bütünüyle ekolojik / doğal kaynakların korunmasını amaçlamış yerleşmelerin nasıl birer öyküleri oldu? Ya da göç, savaş, afet, güvenlik gibi zorunlu koşullar nedeniyle sıfırlanmak zorunda kalan kentler nasıl yeniden inşa edildi? Dahası sıfırdan başlamanın yeni bir ideal üretme potansiyeli olarak görüldüğü kâğıtta kalan kentler gerçekleştirilseydi bugün bize neler söylerdi? Bu dosya yukarıdaki soruları kentlerin öyküleri üzerinden tartışmayı denedi.

Bu kapsamda ilerideki sayfalarda göreceğiniz metinler arasında,

Gürhan Tümer, yazısında Tekvin’den başlayıp, Altay Yaratılış Destanı, Big Bang Kuramı, tufan, kentler ve yangınlar, Descartes ve Sisyphos Efsanesi’ne sıfırdan başlamanın örneklerini aktarıyor. Tümer’e göre sıfır bir başlangıç olduğu gibi aynı zamanda bir sondur da...

Zeynep Uludağ, Ankara, Canberra, Brasilia ve Şandigar’ı “tasarlanan modern başkentler” olarak ele alırken, ortak tarihlerinin aynı yüzyılı paylaşmaktan çok aynı misyona sahip olmaları olduğunu vurguluyor. Eski rejimin ideolojisinden kurtulup, yeni rejimin ideolojisini, gücünü ve sürekliliğini vurgulama ve ulusal kimliğin inşası için örnek kent olmak olma yönündeki ortaklık ve ayrışmaların izini sürüyor.

Serpil Özaloğlu, yerellik temasının sıfırdan başlamak için nasıl bir çıkış noktası olduğunu ve bunun nasıl bir süreci yönlendirdiğini Yeni Gurna: Yerellik, Mimar: Hasan Fethi başlıklı yazısında aktarıyor. Yeni Gurna köyünün sıfırdan başlamış bir tasarım ve uygulama süreci olmadığının altını çizen Özaloğlu, Fethi’nin sıfırdan başlamak yerine yerel mimari ve kültürel birikimi kendi tasarım yaklaşımıyla yeniden şekillendirmiş olduğunu öne sürüyor.

Ayşen Ciravoğlu ise sıfırdan başlamak kavramını ideal yerleşim arayışları üzerinden inceliyor. Thomas Moore’ın Utopia’sından Callenbach’ın Ekotopya’sına, Ebenezer Howard’ın Bahçe Şehir’inden Cumhuriyet İdeal Köyü’ne, Doxiadis’in Ecumenopolis’inden Soleri’nin Arcosanti’sine idealar-idealler-ideolojileri ortaya koyan Ciravoğlu, son olarak günümüzde popülerleşen ekokent kavramını Abu Dhabi’deki Masdar ve Şangay’daki Dongtan yerleşimleri üzerinden tartışıyor. Bu bağlamda yazar günümüz ideal kentlerinin ideasının nerelerden beslendiğini soruyor.

Bu icerik 4494 defa görüntülenmiştir.