350
KASIM-ARALIK 2009
 
MİMARLIK'TAN

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Giriş
    Editör: Ayşen Ciravoğlu

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

KÜLTÜR POLİTİKALARI VE İNSAN HAKLARI BAĞLAMINDA DOĞAL VE TARİHÎ ÇEVREYİ KORUMAK

İlhan Tekeli, Ağustos 2009, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, İstanbul; 310 sayfa.

İlhan Tekeli’nin yazdığı makaleler, yaptığı konuşmalar, çok çeşitli alanları kapsadığından çalışmalarının biraraya getirilmesinin kaynak oluşturulması açısından önemli olduğu düşüncesiyle “İlhan Tekeli-Toplu Eserler” dizisinin beşinci kitabını yayımlandı. “Birlikte Yazılan ve Öğrenilen Bir Tarihe Doğru”, “Türkiye’de Bölgesel Eşitsizlik ve Bölge Planlama Yazıları”, “Göç ve Ötesi” ve “Cumhuriyetin Belediyecilik Öyküsü (1923-90)” başlıklı dört kitabın ardından yayımlanan bu beşinci kitap, Tekeli’nin kültürel politikalar bağlamında doğal ve tarihî değerleri koruma/sürdürebilme konularındaki görüşlerini biraraya getiriyor. Kitabın ana eksenini bir ülkenin tarihsel ve doğal/çevresel değerlerinin korunması/sürdürülebilirliği konusundaki yazılar oluşturuyor. Bu iki korumacılık alanının genellikle birbirinden kopuk, ayrı uzmanlık alanları olarak görüldüğü tespitiyle, bu kitapta iki alanın bütünlüğü ve aynı anlayışla ele alınması gerektiği vurgulanıyor. Kitabın başında da bu bütünlüğün kurulmasını sağlayacak kavramsal hazırlığın yapılmasına olanak verecek kültür politikalarıyla ilişkili yazılar yer alıyor.

Bu icerik 1567 defa görüntülenmiştir.