TEMMUZ-AĞUSTOS 2022
 
MİMARLIK
426

 
MİMARLIK'tan


Oslo Ulusal Sanat, Mimarlık ve Tasarım Müzesi

Mimarlık. 426 | July-August 2022

MİMARLIK DÜNYASINDAN

Gezi Direnişi ve Mimarlar Odası

İhsan Bilgin’i Uğurlarken

Türkiye’de Alana Özgü İki Koruma Yasası: Gelibolu ve Kapadokya Alanlarının Karşılaştırmalı Değerlendirmesi

İç Mekâna Disiplinler Arası Yaklaşımlar

Savaş, İklim Krizi ve Konut Sorunu

Başkentte Yok Olan Modern Kentsel Doku, Yapı ve Miras

Konuta Yatırım, Enflasyona Karşı Bir Sığınak mı?

5 Ocak Parkı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Yarışması

Tarsus Şelalesi Turizm Tesisleri Mimari Proje Yarışması

Yönetimden Yönetişime Geçiş Önerisi: Muğla Karabağlar Yaylası

Müzelerin Kentsel Belleğin Korunmasındaki Rolü: Amuri İşçi Mahallesi, Tampere, Finlandiya

Flanörden Günümüze Kent Gezgini Karakterleri

Bir Kentsel Tasarım Rehberi Örneği: İzmit Pertev Paşa Cami ve Yakın Çevresi

Mesleki Etiğin Metalaşan Mimarlık Karşısında Mağlubiyeti

Yaşamın Teşebbüsleştirilmesinde Mekânın Rolü

YAYINLAR

Tuğlanın Kenevir Hali: Ölçek.siz


KÜNYE
KÜNYE