374
KASIM-ARALIK 2013
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • “Yol” Üzerine
    Ela Babalık Sutcliffe, Doç. Dr., ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

TAVİZSİZ BİR MODERNİST MİMAR: Danyal Tevfik Çiper

N. Müge Cengizkan (Der.), Eylül 2013, Arkadaş Yayınları, Ankara, 268 s.

Danyal Çiper, özellikle mimarlık yaşamının son yıllarında tanınırlık kazanan Ankaralı bir mimar; tavrı ve karakteri itibariyle yaşamı boyunca ‘tanınır olmak’ gibi bir kaygı taşımamasına rağmen... Kitaba ismini verecek denli öne çıkan bir tavır olan tavizsizlik, Çiper’in hem mesleki, hem özel yaşamında bütünlüklü bir karakter özelliği olarak kendini hissettirir. Mimarisindeki modernist yaklaşım da bu tavizsiz tavır ile şekillenir. Yaklaşık 50 yıl sürdürdüğü mimarlık pratiğini dönemin ruhu ile şekillendirmemiş, her türlü dış etkiye özenle kapalı tutmuştur; şöyle açıklar: “Yapılarımda ortak bir dil olduğunu umarım. Mimarın kendi yönünde kendi karakteriyle birleşmiş bir yolu vardır. Bu da bir stil değil, bir karakterdir.” Danyal Çiper “usta” olarak gördüğü, “patron” diye bahsettiği Frank Lloyd Wright ve ekolü organik mimarlığı benimser. Bu tavrı tavizsiz biçimde tüm mesleki yaşamı boyunca sürdürür. Bu tutumu, mimarlık eleştirmenleri ve tarihçileri tarafından, Wright ve ekolü çerçevesinde ürettiği yapılarında formun biçimlenmesini işlevden bağımsız biçimde zorladığı yönünde eleştirilmiştir. Bu kitaptaki değerlendirmeler çerçevesinde tüm yapı ve proje dökümüne bakıldığında, yani Çiper’in eser bütünlüğüne (ouevre) bakıldığında, “ustası” Wright’ın yapılarının incelikli bir yorumla mimarisine kaynak olarak kullanıldığı çoğunluk olarak görülecektir. Mimarlık anlayışını tanımladığı az sayıdaki söyleşisinde, mimarlığını “gerçekçi mimarlık” olarak adlandırır; kastettiği ise açık konstrüksiyon dili ve üzerindeki fonksiyondur. Mimarlık üzerine hiç yazmayan, çok konuşmayan, ama hep tasarlayan, çokça çizen biridir Danyal Çiper. Yirminci yüzyılın ikinci yarısını kapsayan mimarlık yaşamını, tümüyle ve sadece kendisi olarak sürdürür. Tasarlama eylemi, Danyal Çiper için bir yaşam biçimidir.

Bu icerik 2385 defa görüntülenmiştir.