374
KASIM-ARALIK 2013
 
MİMARLIK’tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • “Yol” Üzerine
    Ela Babalık Sutcliffe, Doç. Dr., ODTÜ, Şehir ve Bölge Planlama Bölümü

YAYINLARKÜNYE
TEMA[S]

Kaldırım / Oyun

Ferhat Hacıalibeyoğlu, Araş. Gör., DEÜ, Mimarlık Bölümü

Birey günlük yaşamın en temel kurgulayıcısıdır. Kaldırım ise gündelik hayatın doğal ve tanımlanmamış döngüsünde, yaşantıya dair birçok müdahaleyi barındıran kamusal bir zemindir. Birey ve kaldırım ilişkisine baktığımızda ise biraz eleştirel biraz da özgül örnekler olarak tartışabileceğimiz, ilginç ve kanıksanmış çok çeşitli vakalar sözkonusudur. Genel anlamda bu vakalar işgale dayalı ve çoğu çevreye olumsuz etkisi olan kullanımlar olarak değerlendirilebilir. Burada temas edilen durum ise genel algıdan farklı, hem kurgulayıcısı hem de kurgulanma biçimi açısından yaratıcı, özgün ve pozitif bir kullanıcı-çevre iletişimi olarak belirginleşmektedir. Fotoğraflar, İzmir’de kent çeperi sayılabilecek konumdaki bir çocuk parkının çevresinde çekilmiştir. Parkın kenarında devam eden kaldırım yenileme çalışmasına ait taşların çocuklar tarafından araçsallaştırılmasıyla oluşan ve “oyun” kavramının özgürlüğünde gerçekleşmiş bu durum, alternatif bir mekânsal üretimdir. Çocukça ve doğaçlama biçimde gelişen bu geçici oluşum, barındırdığı mekânsal potansiyeller ve çevreye eklemlenme biçimiyle, kullanıcı müdahalelerinin çevreye katabileceği değeri ortaya koymaktadır. Özellikle çocuklar olmak üzere, kullanıcıların sahip olduğu yaratıcı potansiyelleri keşfetmek ya da ortaya çıkarabilmek için bitmiş standart üretim nesneleri yerine, müdahale edilebilir boşlukların öngörüldüğü açık uçlu tasarımlar gerçekleştirilmelidir. Bu anlamda, belki bu küçük temas biraz ilham verebilir.

* Görseller yazara aittir.

Bu icerik 4777 defa görüntülenmiştir.