403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

3. ULUSLARARASI KENT ARAŞTIRMALARI KONGRESİ: SÜRDÜRÜLEBİLİR KENTLER VE YEREL YÖNETİMLER

Kent Araştırmaları Enstitüsü ve IdealKent dergisi tarafından 26-28 Ekim 2018 tarihleri arasında Fransa’nın Strasbourg kentinde düzenlenecek olan 3. Uluslararası Kent Araştırmaları Kongresi’nde “Sürdürülebilir Kentler ve Yerel Yönetim(ler)” ana teması ile birlikte kentin geleceğine ilişkin tartışmalara yer verilerek geleceğin kentine katkıda bulunmak hedeflenmektedir. Sürdürülebilirlik olgusu günümüzde, sosyal, ekonomik, çevresel çok boyutlu küresel bir paradigma olarak karşımıza çıkmaktadır. “Sürdürülebilir kentler”, “kentlerde sürdürülebilirlik” kavramlarının uluslararası ve ulusal platformlarda sıkça tartışılması, sosyal, ekonomik ve çevresel sorumlulukları giderek artırmakta ve kentliden yerel yönetimlere, yerel yönetimlerden sivil toplum kuruluşlarına kentin tüm paydaşlarına pek çok önemli sorumluluk yüklemektedir. Özellikle ideal bir yerel yönetimden bu konuda önemli politikalar üretme ve bunları teşvik etme, destekleme, birlikte üretme, uygulama, ölçme, izleme, denetleme sorumlulukları beklenmektedir. “Sürdürülebilir kentler”, “akıllı kentler” gibi kavramlarının öne çıktığı günümüz dünyasında daha yaşanabilir, daha güvenilir, daha erişilebilir, daha iyi bir çevre ve sosyal yaşam için, kentlinin isteklerini dikkate alan, kentli ile bütünleşen, kentin öncelikli problemlerini belirleyip rasyonel çözüm araçları geliştiren, bilgiye erişimde hız ve şeffaflık sağlayan; şeffaf, katılımcı, sürekli üreten yerel yönetimlerin öne çıkması iyi bir yönetim / yönetişimin koşulu olduğu unutulmamalıdır. Bu kavramların belirlenen temalar kapsamında tartışılacağı kongreye ilişkin detaylı bilgi için: http://kentarastirmalari.org/icus2018/index.php

Bu icerik 1763 defa görüntülenmiştir.