403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Çanakkale Belediyesi Çarşı, Yaşam Merkezi ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

 

Çanakkale Belediyesi tarafından kentin değişen ve gelişen gereksinimlerini karşılamayan mevcut iş merkezi ve katlı otopark yapısının yerine, farklı yaş gruplarının yararlanabileceği ticaret ve yaşam boyu sosyo-kültürel faaliyetleri destekleyen bir çekim noktası yaratmak amacıyla açılan mimari proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 121 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül, 5 eşdeğer mansiyon ve 3 satınalma verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ülgür Gökhan (Çanakkale Bel. Bşk.), M. Kemal Albayrak (İmar ve Şehircilik Md.), Abdullah Kelkit (Peyzaj Mimarı), Emin Ulugergerli (Jeofizik Müh.), İpek Sakarya (Şehir Plancısı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Emre Aysu (Mimar / Şehir Plancısı)

Hasan Ömer Korman (Mimar / Şehir Plancısı), Yasemen Say Özer (Mimar), Tankut Balkır (İnşaat Mühendisi), Ali Emrah Ünlü (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Arbil Ötkünç (Mimar), İsmail Çalışkan(İnşaat Mühendisi), Özgür Şahan Özer (Şehir Plancısı)

RAPORTÖRLER

Seyyide Gültekin (İnşaat Teknikeri), Suzan Demir (İnşaat Teknikeri), Merve Erdik (Mimar), Aynur Atan (Har. Kad. Teknikeri), Ahmet Yuran (Sanat Tarihçi)

 

1. ÖDÜL

CANER BİLGİN mimar, HASAN BULUT CEBECİ mimar, İDİL ERKOL BİNGÖL mimar, GÖZDE ŞARLAK KRAMER şehir plancısı

Yardımcı: Sami Yücel

PROJE RAPORUNDAN

Kentin ana ulaşım arterleri, meydanları, sokakları, yaylaştırılmış yolası ve bu ögelere eklemlenen çarşı yapısı aynı zeminin müşterekleridir. Önerilen proje, bu müştereklik ilişkisinin bir uzantısı olarak kurgulanmıştır. Açık alan tasarımı ve makn kurgusu yaya hareketinin sürekliliğine dayanır. Bu çerçevede, tarihi çarşı bölgesi, iskele, Cumhuriyet Meydanı, Halk Bahçesi, Kordon ve öneri çarşı yapısı gibi kentsel odakların arasında kesintisiz dolaşımı sağlayan bir kurgu önerilmiştir. Yapı, üç cephesinde farklı kamusal işlevlere ev sahipliği yapacak açık alanlarla çevrelenir: Kentin önemli rekreasyon alanlarından biri olan Halk Bahçesi, tören alanı olarak işleyen Cumhuriyet Meydanı ve çeşitli aktivitelerin gerçekleştirileceği, aynı zamanda yapının fuayesi olarak çalışacak Muammer Aksoy Parkı. Farklı kamusal işlevlerle ayrışan bu üç alan, geniş bir yaya aksı ile birbirlerine bağlanır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Şartnamede belirlenen kriterlere, ihtiyaç programına ve alan büyüklüklerine uyması, belediye ve özel mülk sahiplerinin ticari alanlarının paylaşılabilir ölçü ve düzen içermesi, kütleler ile taşıyıcı sistemin buna uygun olarak çözümlenmesi olumlu bulunmuştur. Ayrıca yaşam ve kültür alanlarına dışarıdan ulaşımın ticari alanları içine alarak, kentsel sit alanı ile kütlesel ilişkilerin boyut, ölçek, malzeme ve geçirgenlik kriterlerinin sağlanması; yapı çevresinde yaya ve bisiklet öncelikli bir ulaşım sisteminin kurulması; Cumhuriyet Meydanı, Muammer Aksoy Parkı ve Halk Bahçesi arasında güçlü bir yaya aksının oluşturulması; Muammer Aksoy Parkı’na yönelen amfi ile yapının üst kotlarında bulunan açık tasarlanmış etkinlik alanı ve oditoryum fuayesine bağlanması ve bu sayede Muammer Aksoy Parkı ile yapının bütünleşmesi; ticari alanlar, yaşam ve kültür alanlarının birlikte birbirleri ile iyi kurgulanmış biçimde çözümlenmesi ve ilişkilendirilmesi; yoğun ihtiyaç programına uymakla beraber büyük, tek parça bir kütle yerine, parçalanmış, ulaşımı çözülmüş geçirgen bir mekân kurgusunun oluşturulması; yatay ve düşey sirkülasyon sisteminin doğru kurgulanması; ticari alanlar için geliştirilen modüler yaklaşım ile projenin en önemli sorunsalı olan ticari alanların doğru ve adil biçimde dağıtılmasına imkân verecek bir çözüm oluşturulması, birimlerin ayrılması ve birleştirilmesi yolu ile anlaşma zemin oluşturacak alternatiflerin çeşitlendirilmesi olumlu bulunmuştur.

2. ÖDÜL

MUSTAFA MUMCU mimar, CANSU ARCAN MUMCU mimar, CÜNEYT KAYA inşaat mühendisi, MİNE NORŞON şehir plancısı

3. ÖDÜL

BURCU SEVİNÇ mimar, RIFAT YILMAZ mimar, SÜLEYMAN YILDIZ mimar, ÖZKAN ÇALIŞKAN inşaat mühendisi, REYHAN KAPICIOĞLU şehir plancısı

Yardımcılar: Hüseyin Mert Çivi, Büşra Özen, Zeynep Ergan

MANSİYON

SONER KULOĞLU mimar, ERAY MORGÜL şehir plancısı, MUSTAFA KARA inşaat mühendisi

Yardımcılar: Onur Ocakçı, Uğur Kaynak, Burak Kireçligil, Uğurcan Torun

MANSİYON

MUSTAFA BARIŞ YEGENA mimar, ÖZGE ÖZKUL mimar, NAHİT KARACA şehir plancısı, ABDULLAH KALINER inşaat mühendisi

Yardımcı: Nida Arda

MANSİYON

BURAK YARDIMCI mimar, ALİ ÖNALP mimar, GÜNEY GÜLTEKİN mimar, ERHAN ARSLAN mimar, SAMET KILIÇ inşaat mühendisi, ELİF TAN şehir plancısı

MANSİYON

BURAK PELENK mimar, İBRAHİM ÖZVARİŞ şehir plancısı, MEHMET MURAT ERGİN inşaat mühendisi

Yardımcılar: Eda Yazkurt Pelenk, Damla İçyer, Soysal Cirit, Birce Tülbez

MANSİYON

HAKKI CAN ÖZKAN mimar, EYMEN ÇAĞATAY BİLGE mimar, FERHAT BULDUK mimar, ÖZLEM ÖZDENER ÖZKAN mimar, MÜKREMİN ÖZKAN mimar, ÇETİN YARLIGAN şehir plancısı, MUSTAFA ÜMİT ÖZKAN inşaat mühendisi

SATINALMA

ÜNAL ALİ ÖZGER mimar, CEMAL ŞAPOĞLU mimar, ASLI BİLGE KOÇAK şehir plancısı, AHMET ÖZDİL inşaat mühendisi

Yardımcılar: Elif Ağoğlu, Gülcan Aleyna Yıldız, Aleyna Bayraktar, Batuhan Pavlenko, Oğuzhan Selim Topaç, Nur Melis Turhan

SATINALMA

ELA SARUHAN mimar, MUSTAFA AKIN inşaat mühendisi, SEBAHATTİN ÖZTÜRK şehir plancısı, BANU KÖKER mimar

Yardımcılar: Ebru Özdinç, İpek Tuncay, Nursen Muslu

SATINALMA

ESER KÖKEN İŞLEYİCİ mimar, SEVDA ÖZKAN İMAMOĞLU mimar, ZÜMRAL AYGÜLER KARTAL mimar

Yardımcılar: Eda Abay, Ilgın Şenses, Cemre Önertürk, Seçkin Dingil, Hızır Çağan Çelik, Mihriban Erkoç

Bu icerik 2710 defa görüntülenmiştir.