403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Mersin Büyükşehir Belediyesi Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile Çamlıbel Limanı Arası Kıyı ve Rekreasyon Düzenlemesi Fikir Projesi Yarışması

 

Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından günümüzde farklı işlevlere sahip olan kent merkezindeki alanının; bütünsel bir yaklaşımla ele alınarak kente katılması ve kent kimliğinin zenginleşmesine katkıda bulunması, niteliği arttırılmış kıyı ve diğer alt alanların kentlinin kullanımına sunulması, bunun yanı sıra özgün tasarımlara dayalı mekânların elde edilmesi ile güzel sanatların desteklenmesi amacıyla açılan fikir projesi yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 61 proje değerlendirmeye alındı, 5 eşdeğer ödül ve 3 satınalma verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Burhanettin Kocamaz (Mersin BB Bel. Bşk.), İbrahim Genç (Yenişehir Bel. Bşk.), Neşet Tarhan (Mezitli Bel. Bşk.), Yalçın Yüksel (İnşaat Müh.), Ahmet Turgut (Şehir Plancısı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Zekai Görgülü (Mimar / Şehir Plancısı)

Celal Abdi Güzer (Mimar), Hakan Demirel (Mimar), Levent Ünverdi (Şehir Plancısı), Yasemin Sarıkaya Levent (Şehir Plancısı), Ömer Sakar (Mimar), Şeniz Ateş (Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Esra Şahin Burat (Mimar), Elif Örnek Özden (Şehir Plancısı), İpek Durukan (Mimar), Onur Güngör (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER

Aras Özlem Doğan Topaloğlu (Mimar), Havva Çakmak (Mimar), Mevlüt Eker (Şehir Plancısı), İbrahim Can Ata (Şehir Plancısı)

EŞDEĞER ÖDÜL

MEHMET ZAFER ÜNAL mimar, CİHAN SİNAN BOSTANCI mimar, ERCAN İLARSLAN peyzaj mimarı, İSMAİL ERCAN şehir plancısı

Yardımcılar: Bike Ünal, Fatma Merve Gülener, Betül Yıldırım, Suzan Güner, Alpcan Kaya, Onur Dağ

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje bütününde yarışma alanına az müdahale edilerek, kıyı ve yeşil alan miktarının en fazla seviyede tutulması, bununla birlikte öneri fonksiyonların belirli odaklarda yoğunlaşması olumlu bulunmuştur. Ancak bu yaklaşım sonucunda, özellikle yarışma alanının güneyinde kumsal ile yeşil alanı ayıran ve doğu-batı güzergâhında yaya dolaşımını destekleyen yaya yolunda olduğu gibi yaya ilişkilerinin ve bu ilişkileri destekleyen fonksiyonların zayıf olması eleştirilmiştir. Benzer bir şekilde Cumhuriyet Meydanı ile Tevfik Sırrı Gür Stadyumu arasında kurulmak istenen ilişkinin okunabilir olmadığı düşünülmektedir. Özellikle Çamlıbel konut bölgesi, Atatürk Caddesi ve sahil bandı arasındaki ilişkinin birkaç noktada ve zayıf bir şekilde kurulmuş olması eleştirilmiştir. Doğal sit alanını olduğu gibi muhafaza ederek, bu alanı kentin güneyinde oluşturulan yoğun yeşil doku ile bütünleştirmesi, diğer yandan da kent merkezinde yer alan ve kıyı boyunca uzanan plajın, kuzeyinde yer alan yeşil alanla güçlendirilerek muhafaza edilmesi ve batı tarafında da devam ettirilmesi, böylelikle Mersin'in geçmişindeki plaj yaşantısını arttırarak sürdürmesi jüri tarafından takdirle karşılanmıştır.

EŞDEĞER ÖDÜL

SELAHATTİN TÜYSÜZ mimar, SEZER BAHTİYAR mimar, SERKAN SINMAZ şehir plancısı, MEHMET ZİYA ALPERTONG peyzaj mimarı

Yardımcılar: Pelin Metin, Dicle Taştan, Nurettin Şatır, Ayşenur Yüksel, Sümeyye Uçar, İlda Ersezer

JÜRİ RAPORUNDAN

Mersin tarihinde de var olan dekovil hattını yeniden canlandıran proje, bu hattı kentsel potansiyel mekânlar oluşturmak ve oluştururken de strüktürel elemanlar ile çeşitli büyüklüklerde dükkânlar türetmek amaçlı kullanmıştır. Projenin, çok az bir müdahale ile kente büyük bir zenginlik katan böylesi bir temel yaklaşım benimsenmesi jüri tarafından takdir edilmiştir. Zaman içerisinde kentin ihtiyaç duyacağı mekânsal gereksinimlerin, oluşturulan bu prensipler doğrultusunda projeye adapte edilebilir olması konusunda esneklik sağlaması ile geleceğe dönük güçlü bir proje olması olumlu bulunmuştur. Çok az müdahale ile çok büyük olan yarışma alanının bütününü bir dil birliğine taşıyabilmiştir. Kıyı alanındaki kumsalın önemli bir bölümünün plaj olarak planlamasının uygun bir yaklaşım olduğu düşünülmektedir.  Ancak Müftü Deresi ile Kurvaziyer Liman arasındaki bu alanın uç noktalarında düşünülen sert yapıların dalga ile etkileşimi bu alanlarda kıyı hidrodinamiği açısından risk oluşturabilecektir.

EŞDEĞER ÖDÜL

SÜLEYMAN YILDIZ mimar, BURCU SEVİNÇ mimar, RIFAT YILMAZ mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Yarışma alanını bir bütün olarak ele alan proje, alanın kent ile ilişkisini ulaşım kararları bağlamında başarılı bir şekilde analiz ederek, mevcut ulaşım sistemini destekleyecek öneriler geliştirmiştir. İsmet İnönü Bulvarı’nın ulaşım ağının doğru bir segmentinde yer altına

alınması. Cumhuriyet Meydanı’nın güçlendirilmesine ve denizle buluşmasına olanak sağlamıştır. İsmet İnönü Bulvarı ile birlikte Sakarya Caddesi’nin de bir kısmının yer altına alınması ile yarışma alanının, doğusunda yer alan tarihî kent merkezi ile ilişkisi güçlü bir biçimde kurulmuş, Atatürk Evi ile Belediye Binası’nın da proje kapsamında tasarımın bir parçası olarak düşünülmesi bu alana ilişkin önerileri güçlendirmiştir. Cumhuriyet Meydanı'nı yeniden yorumlayan proje, ürettiği gölgeli mekânlar ve meydan içerisine yerleştirilen kültür sanat pavyonu ile meydanın kullanım olanaklarını zenginleştirmiştir. Mevcut durumda Kültür Merkezi, Kilise ve Vali Konağı ile tanımlanmış olan tören alanının kent belleğindeki önemi dikkate alınarak, bu alanın içinden geçen ve tarihî yapıları perdeleyen yeşil koridor ve pergolanın bu noktada hafifletilmesi, projenin yeniden ürettiği Cumhuriyet Meydanı'nın başarılı kurgusunun kentsel bağlamla bütünleşmesini güçlendirecektir.

EŞDEĞER ÖDÜL

MEHMET CEMİL AKTAŞ mimar, PINAR KESİM AKTAŞ mimar, EKİN ŞEKER peyzaj mimarı, NERGİS AŞAR peyzaj mimarı, ÖZGE UYSAL şehir plancısı

Yardımcılar: Okan Mutlu Akpınar, Hüseyin Hilmi Kezer

JÜRİ RAPORUNDAN

Projede alanında; Atatürk Bulvarı, Müftü Deresi ve İsmet İnönü Bulvarı arasında kurulmaya çalışılan ilişkinin, yarısı tutulmaya çalışılan stadyumun diğer yarısında devam eden sert zemin ile üst kotu yakalayan bir meydan oluşturması ve ilişkilenmesi olumlu bulunmakla birlikte, bu mekânın altında ortaya çıkan potansiyelden yeterince faydalanamadığı görülmektedir. Bu alanda Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ile kıyı arasında farklı kotlarda oluşan ilişkilerin irdelendiği kesitlerin, mekânsal kaliteyi oluşturacak yeni yaşam mekânları oluşumuna katkıda bulunacağı ve projeyi zenginleştireceği düşünülmektedir. Müftü Deresi'nin yeşil alanın, bir çayır ve dere izleği ile zenginleştirilmesi olumlu bulunmuştur. Bununla birlikte burada yaratılan mekânın stadyumun içinde oluşturulan “Tevfik Sırrı Gür Stadyumu Çok Amaçlı Meydanı” ile ilişki ve etkileşiminin stadyum oturma yerlerinin katı biçimlenişi nedeniyle kısıtlandığı ve bu zenginliğin projeye dâhil edilemediği düşünülmektedir.

EŞDEĞER ÖDÜL

FIRAT DOĞAN mimar, BURCU KIRCAN DOĞAN mimar, CEREN ÖZCAN şehir plancısı, GÜLÇİN ÖZDEMİR peyzaj mimarı

JÜRİ RAPORUNDAN

Tevfik Sırrı Gür Stadyumu ve Kurvaziyer Liman’a yönelik oluşturulan ticaret odağı ile Ticaret Meydanı’nı birbirine bağlayan güçlü yaya aksının kente yeni bir kimlik kazandırma çabası jüri tarafından takdir edilmiştir. Yaratılan bu mekân, mevcutta farklı kullanımları içeren ve birbirinden kopuk olan alanları bir omurga vasıtası ile bir araya toplayarak bütünleştirmektedir. Benzer şekilde. Cumhuriyet Meydanı ile Kültür Merkezi’nin deniz ile ilişkilendirilmesi olumlu bulunmuştur. Buna karşın, projenin Çamlıbel alanına ilişkin önerilerinin zayıf olması ve yarışma alanı ile bütünleştirilmemiş olması jüri tarafından eleştirilmiştir. Tevfik Sırrı Gür Stadyumu’nda spor alanı karakteri korunurken meydan önerisinde bulunularak bir arada kullanımına olanak sağlıyor olması olumlu bulunmuştur. Stadyum’un üst örtü yorumu, çeper duvarlarının kaldırılarak geçirgen kurguda ele alınması ve içeride yaratılan etkinlik alanı ile Stadyum dışı alanların bütünleşmesine olanak verilmesi olumlu bulunmuştur.

SATINALMA

FİKRET ZORLU şehir plancısı, SEMA UĞURLU mimar, HÜSEYİN YAVUZ mimar, SERAP ÖZTÜRK peyzaj mimarı

Yardımcılar: Aylin Topçu, Demet Karaali, Roman Nurkhamit

SATINALMA

ZEKİ ŞERİFOĞLU mimar, BEDRİHAN BAYKAN şehir plancısı, NİSA KONDAK peyzaj mimarı

Yardımcılar: Mehmet Sünbül, Şerif Kaan Kutluer, Rabia Ketenci

SATINALMA

ÇAĞLAR BARIŞ mimar, ECE DOĞAN mimar, İBRAHİM TOLGA HAN mimar, GİZEM ÖZER mimar, ANIL PEHLİVAN mimar, MİNE KAYA peyzaj mimarı, YUNUS ÇILGIN şehir plancısı

Bu icerik 3184 defa görüntülenmiştir.