403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
ETKİNLİK

25. IAPS Konferansı / Sürdürülebilirliğe Geçiş, Yaşam Biçimleri ve Beşeri Mutluluk: Kültürel, Çevresel ve Politik Tartışmalar

Şebnem Önal Hoşkara, Prof. Dr., Doğu Akdeniz Üniversitesi Mimarlık Bölümü

8-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında Roma’da gerçekleştirilen IAPS Konferansı’na katılan yazar, konferansın disiplinlerarası ortamına ve yapılan tartışmalara kısa bir bakış atmamızı sağlıyor.

 

İnsan ve insanın yapılaşmış ve doğal çevreleri de kapsayan sosyo-fiziksel çevresi arasındaki ilişkileri, çevre bilimleri, sosyal ve biyolojik bilimlerle bağlantılı disiplinler içinde, disiplinlerarası boyutta ele alan bir iletişim forumu olan ve bünyesinde pek çok çalışma ağını barındıran Uluslararası İnsan-Çevre Çalışmaları Derneği (International Association of People-Environment Studies / IAPS)’nin 25. Konferansı, 8-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında Roma’da, Roma Tre Üniversitesi evsahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 25. IAPS konferansının teması, Lund / Alnarp, Glasgow ve Leipzig’de gerçekleşmiş olan önceki konferansların temalarıyla bağlantılı olarak, insan-çevre ilişkilerinin günlük yaşam bağlamındaki önemini vurgulamak üzere, “Sürdürülebilirliğe Geçiş, Yaşam Biçimleri ve Beşeri Mutluluk: Kültürel, Çevresel ve Politik Tartışmalar” olarak ele alınmıştır. Ana tema bağlamında Roma’daki konferansta, küresel, bölgesel ve yerel düzeylerde daha sürdürülebilir toplumlara ulaşmak için yaşanmakta olan geçiş süreçleri üzerinde durulmuştur. Çevre psikolojisi, mimarlık, planlama, kentsel tasarım, çevre mühendisliği ve benzeri farklı disiplinlerden toplam 511 bilim insanının, kayıtlı ve aktif olarak katılmış olduğu konferansta, 20 farklı başlık altında düzenlenen sempozyumlarda 156 bildiri sunumu gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında, konferansın ana temalarını oluşturan ve aşağıda belirtilmiş olan başlıklar altında, toplam 212 sözlü bildiri sunumu ile 125 poster sunumu gerçekleşmiştir:

 • Kentsel Tasarım, Sürdürülebilirlik ve Günlük Yaşam Çevrelerinin Yönetimi
 • Mekân, Güvenlik ve Sosyal Yaşam
 • Sürdürülebilir Mimarlık
 • İnsanların Doğa ile İlişkileri ve Kaynakların Korunması
 • İnsan-Çevre Çalışmalarında Kuramlar ve Yöntemler
 • Sürdürülebilirlik ve Yaşam Biçimleri
 • Ekolojik Davranış ve İklim Değişikliği
 • Destekleyici Çevreler
 • Çevresel Riskler ve Felaketler
 • Çevre ve Sağlık
 • Çevresel Riskler ve Algılar
 • Kamu Sağlığı
 • Yürüme
 • Hareketlilik, Güvenlik ve Eğitim
 • Günlük Yaşam İçinde Pozitif Çevreler
 • Yere Bağlılık
 • Enerji
 • Yer Duygusu, Kentler ve Mekân
 • Halk Katılımı
 • Sürdürülebilir Davranış ve Yeşil Yaşam Biçimi
 • Yer Duygusu ve Yer Kimliği
 • Doğada Restorasyon
 • Sürdürülebilir Geçişler ve Toplumsal Süreçler
 • Algı, Mekânsal Biliş ve Yaşam Kalitesi
 • Çevresel Kalite, Restorasyon ve Mutluluk
 • Ekolojik Dünya Görüşlerinin Değerlerin ve Davranışların Desteklenmesi
 • Kentsel Planlama
 • Çevre ve Yaşlanma
 • Kültürlerarasında İnsan-Çevre İlişkileri
 • Fiziksel Çevre, Stres ve Esneklik
 • İnsan-Çevre İlişkilerinde Teknoloji
 • Yapılaşmış Çevreler
 • Günlük Yaşam Çevrelerinde Ev ve Aile
 • Estetik ve Kullanıcı Perspektifi
 • Gıda, Mutluluk ve Sosyal Kapsama
 • Sürdürülebilir Hareketlilik
 • İç Mekân Çevreleri
 • Çevre, Toplum ve Yaşam Döngüsü
 • Sürdürülebilirlik ve Davranışsal Değişim

Sunumların gerçekleştirildiği söz konusu başlıkların çoğu, IAPS - Uluslararası İnsan-Çevre Çalışmaları Derneği’nin çalışma alanlarını oluşturmaktadır.

İnsanlar ve günlük yaşam çevreleri arasında daha sürdürülebilir bir ilişkiye ulaşabilmek için, bilimsel, politik ve halk görüşü düzeyinde radikal olarak yaşam biçimlerinde değişiklik yapılmasının kaçınılmaz olduğu ortak bir görüş olarak benimsenmiştir. Farklı demokratik aşamaların ve belirleyici güçlerin etkisiyle, düşük karbon kullanımı ile daha kapsayıcı ve açık bir toplum yapısına geçiş, halihazırda başlamıştır. Bu geçişi sürdürmekte ve ilgili kültürel, ekonomik ve politik süreçleri yönetmekte insan-çevre çalışmaları önemli bir rol üstlenmektedir. IAPS topluluğunun geleneksel olarak barındırdığı, yaklaşım, kuram ve yöntem çeşitliliğine sahip farklı bilimsel disiplinlerin entegre katkısı; tüm bu geçiş süreci içinde özellikle yönetişim ve karar verme mekanizmalarında belirleyici bir araç ve fırsat oluşturmaktadır. Bu bağlamda 25. IAPS konferansı kapsamında sunulan tüm bildirilerde aşağıda sunulan sorulara yanıtlar üretilmeye çalışılmıştır:

 • Gerçek yaşamda sürdürülebilirliğe geçişi nasıl sağlayabiliriz?
 • Bu geçişleri sağlayan itici güçler ve araçlar, aynı zamanda engelleyen sınırlar nelerdir?
 • Uygulamada sürdürülebilirliğe geçişi geliştiren temel aktörlerin-bireylerin, toplumların, kurumların ve ağların rolü nedir?
 • Uygulamada bilimsel sonuçlar toplumsal zorlukları nasıl etkiler ve bu süreç içinde biz, insan-çevre çalışmalarının temel rolü ile ilgili nasıl etkili ve kanıta dayalı bilgi sağlayabiliriz?
 • Daha düşük karbon içeren ve daha kapsayıcı bir topluma yönelik sürdürülebilirlik geçişlerine yardımcı olmak üzere, hangi somut örneklere ve iyi uygulamalara bakabiliriz?
 • Gerçek yaşam ve laboratuar deneyleri, yaşam biçimlerimizi değiştirmemizde ve çevre-koruyucu davranışlarımızı artırmamızda nasıl bir rol oynayabilir?

Konferansta davetli konuşmacı olarak sunum yapan, Kalifornia Üniversitesi Sosyal Ekoloji ve Sağlık Bilimleri Emiratüs Profesörü Daniel Stokols, Dijital Çağda Sosyal Ekoloji başlıklı sonumunda, aynı isimli kitabında (Social Ecology in the Digital Age: Solving Complex Problems in a Globalized World) da yazmış olduğu, ekolojik bilimin temel prensipleri ile disiplinlerarası araştırmaların toplumsal problem çözümleri ile bağlantısı, 21. yüzyılın mevcut sorunları, küresel iklim değişiklikleri, iklim değişikliklerinin reddi, çevre kirliliği, biyoçeşitliliğin yok oluşu, nükleer savaşlar ve tüm bunların insan davranışları üzerindeki etkileri gibi konular üzerinde durmuştur. Diğer davetli konuşmacı, İskoçya Strathclyde Üniversitesi’nden mimar ve kentsel tasarımcı Ombretta Romice, on yılı aşkın bir süredir kentlerin formu, kentlerin etkileri ve kentleri tasarımı üzerine yürütmekte oldukları üç aşamalı araştırmaları ile ilgili bir sunum yaparken; son davetli konuşmacı Uluslararası Uygulamalı Psikoloji Derneği Çevre Psikolojisi Birimi Başkanı Terry Hartig ise, iyileştirici çevrelerde kuram ve stratejiler ile ilgili bir sunum gerçekleştirmiştir.

Katılım ve sunumlar açısından çok başarılı geçen konferans, 26. IAPS konferansının Running out of Time: Setting the Pace for Future Generations (Zaman Kısalıyor: Gelecek Nesiller için Adım Atmak) ana teması ile, 21-26 Haziran 2020 tarihleri arasında Kanada’nın Quebec kentinde düzenleneceği; ayrıca, kardeş kuruluş olan ve 2019 yılında 50. kuruluş yılını da kutlayacak olan Çevresel Tasarım Araştırma Derneği (EDRA - Environmental Design Research Association)’nin 50. Konferansının da, 22-26 Mayıs 2019 tarihleri arasında Sustainable Urban Environments: Research, Design and Planning for the Next 50 Years (Sürdürülebilir Kentsel Çevreler: Gelecek 50 Yıl için Araştırma, Tasarım ve Planlama) başlığı altında, Brooklyn, New York’da gerçekleştirileceği bilgisi ile tamamlanmıştır.

Konferansta sunulan bildirilere, hakemlik sürecinden geçirildikten sonra, internet ortamından ulaşılabilecek ve RomaTrE-Press tarafından yayımlanacak olan kitaptan; ve/veya bildirilerin yine hakem süreci sonrasında Psyecology, Frontiers, Sustainability ve/veya JAPR (Journal of Architecture and Planning Research) dergilerinin birinde yayımlanmak üzere seçilmiş olanlarına, söz konusu dergilerden ulaşılabilecektir.

 

Bu icerik 2102 defa görüntülenmiştir.