403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

CRAFTARCH’18 ULUSLARARASI SANAT ZANAAT MEKAN KONGRESİ

Sanat, zanaat ve mimarlık ilişkilerinin yeniden canlandırılması temalı 1.Uluslararası Sanat Zanaat Mekan Kongresi, 5-7 Aralık 2018 tarihlerinde Konya'da yapılacak. Belirlenen temalar özelinde, geleneksel mimari üretim sürecinde, bütünleşik ve aktif rolleri bulunan sanat ve zanaatın, yeni tasarımlarda sürdürülebilirliğini tartışmayı amaçlayan kongre, Mevlana'nın müzesinin; Neolitik ve Kalkolitik Çağ'dan dünyanın en eski yerleşim yeri olan 'Çatalhöyük'ün bulunduğu, Selçuklu medeniyetinin başkenti ve Türkiye'nin en eski sürekli yerleşim yerlerinden biri olan Konya’da yapılacak. Konferans, sanat, el sanatları, mimari, resim, heykel, iç tasarım, geleneksel sanat, kentsel tasarım, endüstriyel tasarım, grafik tasarım, koruma ve peyzaj mimarlığına yönelik saha çalışması, vaka çalışmaları ve teorik yaklaşımlar ile ilgili bildiri ve sunumlara açık. Hem Türkçe hem de İngilizce başvuruların kabul edildiği kongreye bildiri özeti göndermek için son gün 30 Eylül 2018.

Bu icerik 1388 defa görüntülenmiştir.