403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

DÜNYA ŞEHİRCİLİK GÜNÜ 42. KOLOKYUMU

TMMOB Şehir Plancıları Odası İzmir Şubesi sekreteryası tarafından yürütülen Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumu, 7-9 Kasım 2018 tarihlerinde İzmir’de Dokuz Eylül Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenecek. Siyasi karar çevresinin ürettiği politikalar ile şekillenen, kentsel alanlarda çok boyutlu etkileri olan ve ülkemizde en önemli gündem başlıklarından biri haline gelen göç olgusunu tartışmak üzere bu yıl kolokyumun teması “Göç-Mekan-Siyaset: Toplumsal-Mekansal Hareketlilikler ve Planlama” olarak belirlendi. 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü 42. Kolokyumunda, göç, mekan ve siyaset kavramlarının ara kesitlerinde konumlanan ve bu üçlü ilişkiyi ele alan, çözümleyen, açıklayan, eleştiren ve çözüm öneren içeriklere sahip sunuşların yer alması hedefleniyor.

Bu icerik 1675 defa görüntülenmiştir.