403
EYLÜL-EKİM 2018
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

4. ULUSAL YAPI KONGRESİ

4. Ulusal Yapı Kongresi, kongre sürecinin tüm kesimlere ulaşabilmesi ve örgütlenme sürecinin yaygınlaştırılması kapsamında Mimarlar Odası Ankara Şubesi ve Mimarlar Odası Antalya Şubesi tarafından, üniversitelerle işbirliği içerisinde 6-8 Aralık 2018 tarihlerinde Antalya’da; “Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar” konusuyla düzenlenecek. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi, yapı sektörü ile çevre, tasarım, üretim, kullanım, koruma, denetim, yönetim, güvenlik ve yıkım süreçleri arasındaki ilişkilerin tartışıldığı; sorun ve çözüm önerilerinin paylaşıldığı bir ortam sağlamak amacıyla düzenleniyor. Bilimsel bilginin geliştirilmesi ve toplumla buluşturulması kapsamında ülkemizde ulusal ölçekte bir yapı kongresi ilk defa 3-7 Mayıs 1948 tarihleri arasında “Birinci Türk Yapı Kongresi” adı ile Bayındırlık Bakanlığı tarafından düzenlenmişti. Meslek topluluğumuzun o tarihteki örgütü “Türk Yüksek Mimarlar Birliği” kongreye geniş destek ve katılım sağlamıştı. Beş gün süren bu kongre, Cumhuriyet sonrası mimarlığın kuruluşu ve kurumsallaşması sürecinde birçok mesleki konunun çok yönlü ele alındığı ve paylaşıldığı önemli bir etkinlik olmuştu. Bu etkinliğin devamı niteliğindeki 4. Ulusal Yapı Kongresi’nin teması şu şekilde açıklanıyor: “Yapı sektöründe araştırma-geliştirme (AR-GE) çalışmaları ve bu çalışmaların yön verdiği yenilikçi ve akılcı yaklaşımlar önem kazanmaktadır. Bu yaklaşımlar farklı uzmanlıkların bir arada çalışmasını, teknik tasarım ve uygulamalara yeni bakış açıları ve çözüm önerileri geliştirmeyi gerektirmektedir. Bu sebeple Antalya’da düzenlenecek olan ‘4. Ulusal Yapı Kongresi ve Sergisi’nin ana teması, Türkiye’de ve dünyada güncel birçok sorunu ve gelişmeleri içeren ‘Yapı Sektöründe Yenilikçi Yaklaşımlar’ olarak belirlenmiştir. Yapı sektörüyle ilişkili tüm yapı üretimi, kullanımı ve koruması gibi süreçleri tartışma ortamına dâhil edebilmek ve ilerleyebilmek amacıyla aşağıdaki alanlardaki araştırmalar, ilerlemeler ve yenilikler kongrenin kapsamındadır.” Kongre ve sergiye ilişkin detaylı bilgi için: http://yapikongresi.mimarlarodasiankara.org

Bu icerik 1826 defa görüntülenmiştir.