408
TEMMUZ-AĞUSTOS 2019
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

 • Mryleia Antik Kenti: Tarihin Üzerinde Yapılaşmak
  Defne Benol , Mimarlar Odası Bursa Şubesi önceki dönem MD-ÇED Kurulu Sekreteri
  Kübra Eğri, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Mesleki Denetim Görevlisi
  Belçin Balçık, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Mesleki Denetim Görevlisi

 • İyi İnsan, İyi Mimar
  Nilgün Fehim Kennedy, Dr., Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Emekli Öğretim Görevlisi

 • Alglerle Yeşeren Cepheler
  Ayça Tokuç, Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü
  Gülden Köktürk, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü
  Kutluğ Savaşır, Yrd. Doç. Dr., DEÜ Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

DEGİAD Yaşayan Pamukkale Ulusal Mimari Fikir Projesi Yarışması

 

Denizli Genç İş İnsanları Derneği ve Mimarlar Odası Denizli Şubesi tarafından düzenlenen, UNESCO'nun hem kültürel hem doğal miras listesinde yer alan Pamukkale-Hierapolis termal-arkeolojik alanının mekânsal niteliğinin ulusal ve uluslararası deneyimlere ev sahipliği yapacak düzeyde ve kamusal alan lehine geliştirilmesi için mimari tasarım pratikleri aracılığıyla katkı sunmak üzere açılan yarışma sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olan yarışma iki kategoride düzenlendi. 48 projenin değerlendirmeye alındığı profesyonel kategoride 3 ödül, 5 mansiyon, 1 satınalma ödülü; 3 projenin değerlendirmeye alındığı öğrenci kategorisinde de 2 jüri katılım ödülü verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Osman Zolan (Denizli Büyükşehir Bel. Bşk.), Koray Özcan (Pamukkale Üni. Mim. Fak. Dekanı), Hakan Urhan (DEGİAD Yön. Kr. Bşk), Serdar Alayont (Mimarlar Odası Denizli Şb. Bşk.), Server Munis (Şehir Plancısı)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Ozan Önder Özener (Mimar)

Işıl Uçman Altınışık (Mimar), Yenal Akgün (Mimar), Alper Derinboğaz (Mimar), Seval Gebeş (Mimar), Görkem Gülhan (Şehir Plancısı), Halit Coza (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Mert Uslu (Mimar), Ayşe Özdemir (Peyzaj Mimarı), Gözde Kan Ülkü (Mimar), Ayşe Nur Şenel Fidangenç (Mimar)

RAPORTÖRLER

Hüseyin Türkyılmaz (Mimar), Dilek Avsan (Mimar)

1. ÖDÜL  (PROFESYONEL)

NİZAM ONUR SÖNMEZ, HÜSEYİN FURKAN BALCI, DERYA UZAL, TEVFİK SAYGIN ÖZCAN

PROJE RAPORUNDAN

Önerimiz jeolojik katmanlaşmaların, zeminin altında yatan ve dünyanın merkezine doğru derinleşen katman katman toprağın, toprağın bileşimini çeşitlendiren minerallerin dilini konuşan, milyarlarca yıla yayılan jeolojik bir zamandan, o zaman ölçeğindeki tektonik farklılaşma ve dönüşümlerden, kısacası, ayağımızın altında gizlenen muazzam küreden haber vermeye koyulan, o kürenin gizini kentin yavaş ve hızlı zamanlarına büyük bir kayıtsızlıkla eklemleyen, düşeyde oluşarak manzarayı domine eden beyazlaşmanın ölçeğini kentsel küflenmenin yatay dağılımıyla karşıtlık içine koyan bir dil arayışına dayanıyor. Olayın yer kabuğunun altını üstüne getiren izleri, tektonik çeşitlilikleri takip eden algoritmik bir hat boyunca Pamukkale Kasabası civarına yayılıyor.

JÜRİ RAPORUNDAN

Proje, Pamukkale Bölgesine ait jeolojik ve tektonik özellikleri merkeze alan güncel, inovatif ve sıradışı üretim yöntemi ile farklı bir öneriyi gündeme getirmektedir. Bu önerinin arka planında verilen kapsamlı bilimsel araştırma ve önerilen algoritmik üretim yaklaşımının bağlam ile kurduğu ilişkiler jüri tarafından değerli bulunmuştur. İnterdisipliner bir anlayış ile mimarlık ve tasarım mesleğinin düşünme ve üretim yöntemlerinin proje önerisi çerçevesinde tekrar yorumlanması fikir projesi yarışmasının amaçları düşünüldüğünde son derece önemli bir tartışmayı tetikleyecek niteliktedir. Öneri, kavramsal ve düşünsel bir yeni durumu tariflemesine rağmen uygulanabilirliği, teknolojisi ve üretim programlamasını detaylı şekilde içermesi nedeniyle ayrıca dikkate değer bulunmuştur.

2. ÖDÜL (PROFESYONEL)

ASLIHAN SÜCÜLLÜ

3. ÖDÜL (PROFESYONEL)

HATİCE BUŞRA AL ÖZDİLEK

1. MANSİYON (PROFESYONEL)

CAN KALINSAZLIOĞLU, FATİH ŞİŞİK

2. MANSİYON (PROFESYONEL)

ENES BURHAN PİLAVCI, EDİS BENGİ ERCİYES

3. MANSİYON (PROFESYONEL)

BURAK ÇIKIRIKÇI, HASAN MURAD ADALI

4. MANSİYON (PROFESYONEL)

LEBRİZ ATAN KARAATLI, SACİT ARDA KARAATLI

5. MANSİYON (PROFESYONEL)

EREN TÜMER, ECE SULTAN KARACIK, AYŞE EKİCİ, SEMANUR ŞEKER

SATINALMA (PROFESYONEL)

AYÇA YAZICI ALTIPARMAK, ÖMER YEŞİLDAL

JÜRİ KATILIM (ÖĞRENCİ)

BATUHAN ÖMRÜUZAK, JANSET GİZEM ALKAN

JÜRİ KATILIM  (ÖĞRENCİ)

MOHAMMED ABDELLATİF, AHLIDDIN SHODIEV

Bu icerik 2306 defa görüntülenmiştir.