415
EYLÜL-EKİM 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Torbalı Belediyesi Belediye Hizmet Binası Pazaryeri ve Otopark ile Yakın Çevresi Ulusal Mimari Proje Yarışması

 

Torbalı Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından Torbalı ilçesinde yeni bir kent merkezi oluşturan; Torbalı Belediyesi Hizmet Binası ile birlikte kapalı otopark gereksinimini karşılayacak, ayrıca haftanın bir günü ilçe pazarının kurulacağı, haftanın altı günü ise bir kent meydanı karakterine sahip olacak mekânları içeren çok yönlü, özgün ve işlevsel projelerin elde edilmesi amacıyla açılan proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 105 proje değerlendirmeye alındı, 3 ödül ve 3 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
R. İsmail Uygur (Torbalı Bel. Bşk.), Yenal Akgün (Mimar), H. İbrahim Alpaslan (Mimar), İlyas Çimen (Torbalı Bel. Bşk. Yrd.), Çiçek Gültekin Elbir (Torbalı Bel. Bşk. Yrd.), Salih Sarıdoğan (Torbalı Bel. Zabıta Müd.), Hafize Gülden Bolatoğlu (Peyzaj Mimarı, Torbalı Bel.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı: Cem Sorguç (Mimar)
Deniz Alkan (İnşaat Müh.), Ayşegül Altınörs Çırak (Şehir Plancısı), Kemal Can Çinici (Mimar), Pınar Gökbayrak (Mimar), Can Kaya (Mimar), Erhan Vecdi Küçükerbaş (Peyzaj Mimarı)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
İsmet Haner (İnşaat Müh., Torbalı Bel İmar ve Şehircilik Müd.), Dalya Hazar (Şehir Plancısı), İnci Uzun (Mimar), Hatice Sönmez Türel (Peyzaj Mimarı)

RAPORTÖRLER
Kemal Kuru (Muhasebeci, Torbalı Bel. Destek Hizmetler Müdürlüğü), Çağlar Özkacar (Şehir Plancısı, Torbalı Bel. İmar ve Şehircilik Müdürlüğü), Serkan Tekin (K.S.T.T, Torbalı Bel. Kültür ve Sosyal İşler Müdür Vekili)

 

1. ÖDÜL
CANER BİLGİN mimar, HASAN BULUT CEBECİ mimar, İDİL ERKOL BİNGÖL mimar

PROJE RAPORUNDAN
Proje alanı, Torbalı ilçesinin önemli odak noktalarından biridir. Torbalı Belediye binası ve haftanın belli bir günü önemli bir yoğunluğa ev sahipliğe yapan pazar yeri, bu odağın ana iki elemanıdır. Alanın mevcut kullanımında pazar yeri ön plana çıkmaktadır. Çoğunlukla, kentin merkezi noktalarından kentin çeperine itilen pazar yerleri, yoğun ve geçici işlevsel bir alan tanımlar. Proje alanının (A Bölgesi) ev sahipliği yaptığı pazar yeri, ilçenin en işlek ve yoğun alanıdır. Bu yoğunluk, Pazar alanının yakın çevresindeki alanlara (B ve C Bölgeleri) da yansımaktadır. Perşembe günleri gerçekleşen pazarın yoğunluğunun yerini, diğer günler otoparkın yoğunluğu alır. Ancak bu yoğunluğa, herhangi bir sosyal donatı eşlik etmez. Proje alanı, mevcut durumda, hayli yoğun bir kentsel dokunun içinde yer almaktadır. Proje alanındaki ve yakın çevresindeki boşluklar araç otoparkı olarak kullanılmaktadır. Belediye Binası, pazar yeri ve otopark işlevleri ile aynı kentsel alanı paylaşır. İlçenin önemli merkezlerinden biri olmasına rağmen, bu kentsel alanın tanımlı bir meydanı yoktur.
Yarışmanın amacına ve ihtiyaç programına ilişkin çözüm önerileri getirilirken, alanın bu özellikleri dikkate alınmıştır. Önerilen proje, öncelikle bir kentsel boşluk oluşturma ve kamusal işlevleri bu boşlukla ilişkilendirme motivasyonuyla kurgulanmıştır.

JÜRİ RAPORUNDAN
Yarışma alanının kentsel çevre ile etkileşimi ve uyumu başarılı bir şekilde sağlanmıştır. Proje güçlü bir açık alan senaryosuna sahiptir. Açık alan ilişkileri kuvvetlidir ve çeşitlenmeye imkân tanımaktadır. A, B ve C alanlarıyla ilişkisi, kentsel zemin ve üst kotlar itibariyle olumlu bulunmuştur. Belediye hizmet binası ile kavranan kentsel açık alan ile ilişkilenen podyumun kararlı bir yükseltilmiş zemin olarak kentsel kullanımı ve İZBAN koruma bantlarını aşarak oluşturduğu perspektif ile rayların karşı tarafı ve kent merkezi arasında görsel bir ilişki de sağlamaktadır. Pazar kurulum mekânının kısmi kapalı mahallinin yerleşimi eleştirilmekle beraber değişikliğe ve esnekliğe imkân tanıyan bir kabiliyet içermesi olumludur. Üst örtünün konstrüktif yapısı ve tarifli mekân kurgusu, tanımlayıcı ve olumlu bulunmuştur. C alanı otopark ve restoran yapısı, rasyonel ve işlevsel bulunmuştur. Pazar tezgâh ve ek üniteleri çeşitlemeye ve üremeye dönük olması nedeniyle kabul görmüştür. Açık alanlar, kentsel peyzaj ve bitkisel peyzaj kararlarında olumsuzluklar görülmüş, bunların olgunlaşması için tavsiyede bulunulmuştur. İlgili proje için tüm disiplinleri içeren ayrıca bir tavsiye raporu da verilecektir.

 

2. ÖDÜL
SIDDIK GÜVENDİ mimar, CİHAN SEVİNDİK mimar, BARIŞ EKMEKÇİ peyzaj mimarı, ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ şehir plancısı, MEHMET ALİ YILMAZ inşaat mühendisi, MEHMET KAYA makine mühendisi, CİHAN ONMUŞ elektrik mühendisi
Yardımcılar: Zehra Yegin, Kerem Karacaoğlu

 

3. ÖDÜL
Selim ATAK mimar, Eda Nur ABANOZOĞLU mimar, Gürkan GÜNEY peyzaj mimarı, Yusuf ÇETİN inşaat mühendisi

 

1. MANSİYON
BAHADIR KANTARCI mimar
Yardımcılar: Ece Avcı, Oğuz Öztürk, İpek Üstündağ, Nasibe Nur Dündar

 

2. MANSİYON
ORHAN ERSAN mimar, DENİZ DOKGÖZ mimar, FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar
Yardımcılar: Gülcan Afacan, Ezgi Güven, Ece Kandemir, Özgür Cengiz

 

3. MANSİYON
SÜLEYMAN AKKAŞ mimar, NİHAL ŞENKAYA AKKAŞ mimar, UĞUR KANAT mimar
Yardımcılar: Büşra Can, Mary Altınışık, Ömer Lütfü Şenkaya

Bu icerik 2332 defa görüntülenmiştir.