415
EYLÜL-EKİM 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Bakırköy Cumhuriyet (Özgürlük) Meydanı ve Yakın Çevresi Kentsel Tasarım Proje Yarışması

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından Bakırköy’de giderek kaybolan aidiyet duygularını pekiştiren, katılıma, hayal gücünün genişlemesine açık, özgür politikanın üretim alanı olarak kentsel örgütlenmeleri destekleme potansiyeline sahip bir kamusal alanın inşası mümkün kılma amacıyla açılan kentsel tasarım proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 27 proje değerlendirmeye alındı, 3 eşdeğer ödül ve 5 mansiyon verildi.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Ekrem İmamoğlu (İBB Bşk.), Bülent Kerimoğlu (Bakırköy Bel. Bşk.), Mehmet Çakılcıoğlu (İBB Genel Sek. Yrd.), Mustafa Fazlıoğlu (Mimarlar Odası Bakırköy Temsilcilik Bşk.), Ömer Yılmaz (İPA Yarışmalar Koordinatörü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı: Feride Önal (Mimar)
Enise Burcu Derinboğaz (Peyzaj Mimarı), Gökçer Okumuş (Şehir Plancısı, Mimar), Kaya Sönmezler (Mimar), Birge Yıldırım Okta (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Zeynep Hagur Sorguç (Peyzaj Mimarı), İlker İğdeli (Mimar), Jülide Alp (Şehir Plancısı)

RAPORTÖRLER
Çetin Bayazit (İnşaat Mühendisi), Başak Çelik (Mimar), Gökhan Gül (İnşaat Mühendisi)

 

EŞDEĞER ÖDÜL
ALİ ÖNALP mimar, ELİF TAN şehir plancısı - mimar, GÜNEY GÜLTEKİN mimar, BURAK YARDIMCI mimar, ERHAN ARSLAN mimar, HATİCE KÜBRA ÖZTÜRK peyzaj mimarı

JÜRİ RAPORUNDAN
Üst ölçek kararları ile trafik ve durak çözümleri olumlu bulunmuştur. Yaya bağlantıları ve yayalaştırma kararları olumlu bulunmakla birlikte öneri proje alanındaki yeşil unsurlar yetersiz bulunmuştur. Meydan ve mevcut meydan strüktürü devamında yaratılan etkinlik alanının yeni bir dil geliştireceği ve yarı açık etkinlik alanlarının meydana yeni kullanım değerleri katacağı düşünülerek olumlu bulunmuştur. Aynı zamanda meydanın uzantısı olan demiryolu hattının kuzey ve güney kenarına paralel bir gezinti yolu önerilerek; yaya köprülerine entegre edilmesi jüri tarafından olumlu bulunmuştur. Yeraltı Çarşısı’nda açılan çeşitli boşlukların Fahri Korutürk Caddesi ile kurduğu ilişkiler, metro çıkışlarından başlayarak çarşıya doğru güney yönünde süreklilik kazandırılması ve bu aks üzerinde fonksiyon çeşitliliği yaratması olumlu bulunmuştur. Ebuzziya Caddesi üzerinde, Yeraltı Çarşısı ve Rum Kilisesi karşısında oluşturulan alt meydan ve çarşı girişi övgüye değer bulunmuştur. 1 ve 2 numaralı metro kuzey çıkışları önünde önerilen transit toplu taşıma durakları olumlu bulunmakla birlikte, araç manevralarına dair düzenlemeler yetersiz bulunmuştur.

 

EŞDEĞER ÖDÜL
SACİT ARDA KARAATLI mimar, LEBRİZ ATAN KARAATLI mimar, ŞEYMA KAHRAMAN peyzaj mimarı, GİZEM ÖZBABA şehir plancısı
Yardımcılar: Naz Akdemir, Sena Şeyma Can, Ömer Tunahan Limoncu

JÜRİ RAPORUNDAN
Projenin Bakırköy’ün hafıza kodlarını düşünerek geliştirdiği Kültür Bağlacı kapsamında, kentsel mekân ve kent belleği ilişkilerini gözeterek önerdiği fikirlerini üst ölçekten alt ölçeğe aktarımı olumlu bulunmuştur. Sahil aksından başlayarak Fildamı Sarnıcı’na kadar uzanan kesintisiz yaya ulaşımı övgüye değer bulunmuştur. Ölçekler arası kurgusunun bir parçası olarak odak alanlar ve bu alanların farklı fonksiyonlarla çeşitlendirilmesi olumlu bulunmakla beraber, detay çözümleri özellikle de Odak Alan 1’deki minibüs duraklarına ayrılan alanın büyüklüğü ve geçici duraklama yerine peron oluşturması olumsuz bulunmuştur. Kültürel mirasa ilişkin tarihsel analizleri ve bunun bir müzeye dönüşerek sonlanması, ayrıca önerilen rotaları birbirine bağlaması fikri jürinin dikkatini çekmiştir. […] Metro çıkışları etrafında oluşturduğu yeşil alan ve onu çevreleyen sergi alanları, büfe, atölye alanı, kaykay pisti, kafe, bisiklet parkı, restoran programlarının bölgeye değer katacağı düşünülmektedir. 3 ve 4 no.lu metro çıkışlarının olduğu alanda önerilen park kurgusunun meydandaki yaşantı açısından tamamlayıcı olması övgüye değer bulunmuştur.

 

EŞDEĞER ÖDÜL
PINAR KESİM AKTAŞ mimar, MEHMET CEMİL AKTAŞ peyzaj mimarı, ECEM SEVİN peyzaj mimarı, BAŞAK İNCEKARA şehir plancısı
Yardımcılar: Rümeysa Konuk, Lokman Turunç, Okan Mutlu Akpınar, Hüseyin Hilmi Kezer

JÜRİ RAPORUNDAN
Üst ölçek kararları olumlu bulunmuştur. Projenin kılavuz rota, hikaye anlatısı, bellek enstelasyonu önerilerinin meydana değer katacağı düşünülerek övgüye değer bulunmuştur. Alanın kuzeyindeki transit ulaşım durakları önerisi olumlu olmakla birlikte üst kottaki tasarım çözümü yaya dolaşımının kesilmesi açısından olumsuz bulunmuştur. Ayrıca yeraltında dolmuş deposu olarak önerilen otopark alanı olumsuz bulunmuştur. Mevcut meydan kimliğinin korunarak, uzantısında yaratılan çok amaçlı etkinlik alanı ile güçlendirirerek oluşturduğu peyzaj olumlu bulunmuştur. Meydan tasarımındaki sert zemin ve yeşil alan dengesi ile mevcut ağaçların yerinde korunması olumlu bulunmuştur. […] Yeraltı Çarşısı’na yapılan müdahale olumlu bulunmakla birlikte, çarşı üst kabuğunda açılan yırtıklar ile oluşturulan mekânda ağaç dikilmesi alanın darlığı ve kullanım yoğunluğu nedeniyle mümkün görünmemektedir. Ayrıca, çarşı kuzey ucundaki girişin yalnızca asansör ile çözülmüş olması eleştirilmiştir. TCDD acil ulaşım yolunun proje dahilinde değerlendirilmemesi eleştirilmiştir. General Şükrü Kanatlı Caddesi’nin yayalaştırılarak meydanla bütünleştirilmesi olumlu bulunmuştur. Ancak üst geçit ve General Şükrü Kanatlı Caddesi arasında yaratılmış olan yeni hattın yükseltilmiş strüktüründen kaynaklı mekânsal problemler olacağı düşünülmektedir.

 

1. MANSİYON
KEMAL BAL mimar, NİL BIÇAK mimar, EROL KALMAZ mimar, ARZU GÜLER peyzaj mimarı, EZGİ CAN UÇAR şehir plancısı

 

2. MANSİYON
SIDDIK GÜVENDİ mimar, CİHAN SEVİNDİK mimar, EDA EKİM YILMAZ peyzaj mimarı, ÖZGE MÜBERRA AKYÜZ şehir plancısı
Yardımcılar: Kerem Karacaoğlu, Rumeysa Tıpırdamaz, Hatice Sena Savaş

 

3. MANSİYON
HAYRİYE EŞBAH TUNÇAY peyzaj mimarı, MERVE ÖZEN şehir plancısı, EDA YALÇINKAYA şehir plancısı, DERYANUR ŞİMŞEK mimar
Yardımcılar: Oya Eşbah, Ayça Keskin, Gülgün Atalay

 

4. MANSİYON
HARUN URTEKİN mimar, DİLAN GÜNDÜZ mimar, ABDULHADİ ÖZTÜRK mimar, ENVER KANDEMİR mimar, DİLAN ÖZBEK şehir plancısı, NİSA KONDAK peyzaj mimarı
Yardımcılar: Elif Güçlüer

 

5. MANSİYON
FIRAT DOĞAN mimar, BURCU KIRCAN DOĞAN mimar, CEREN ÖZCAN şehir plancısı, ÖYKÜ KOCAMAN peyzaj mimarı

Bu icerik 1326 defa görüntülenmiştir.