415
EYLÜL-EKİM 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

İzmit Belediyesi Fethiye Caddesi Yeniden Düzenleme Yarışması

 

Yarışma alanı olarak belirlenen yayalaştırılmış Fethiye Caddesi ve bağlantı noktalarının, çağdaş kentsel yaşam koşulları doğrultusunda yeni fikirlere, kentin sanat ve tasarımla buluşmasına, mekânsal kalitesi yüksek kentsel kamusal açık mekân üretilmesine imkan verecek şekilde yeniden düzenlenmesi amacıyla açılan proje yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek kademeli olarak açılan yarışmada 57 proje değerlendirmeye alındı, 3 eşdeğer ödül ve 3 mansiyon verildi.

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Fatma Kaplan Hürriyet (İzmit Bel. Bşk.), Hakan Özkum (Mimar - İzmit Bel. Koordinatörü), Arsal Arısal (Mimar - İzmit Bel. Projeler Koordinatörü), Hüseyin Erol (İzmit Kent Konseyi Bşk.), Ömer Yılmaz (Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı: İnci Olgun (Mimar)
İsa Eren Akbıyık (Peyzaj Mimarı), Arif Bıltır (Mimar), Barış Ekmekçi (Peyzaj Mimarı), Sevince Bayrak Göktaş (Mimar), Ali Kural (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
İlker Ertuğrul (Mimar), Burçin Yıldırım (Mimar)

RAPORTÖRLER
Gönül Karademir Türkeri (Mimar), Fatma Kandaz (Mimar)

 

EŞDEĞER ÖDÜL
BURAK PELENK mimar, EDA YAZKURT PELENK mimar, SOYSAL CİRİT mimar, ELİF TURNA mimar, ENVER YİĞİT DOĞAN öğrenci

JÜRİ RAPORUNDAN
Tasarım stratejisi olarak Fethiye Caddesi’ni “kentsel bir iç mekan” açılımıyla tanımlaması ve Nolli Planı’nın ilkelerini referans alan konsept kararın, kamusallığı olgunlaşmış bir yaklaşımla değerlendirmesi olumlu bulunmuştur. Özellikle Fethiye Caddesi’nin temel sorunlarından biri olan bina giriş kotları ve çeşitlenen merdiven kullanımlarına getirdiği çözümle mekânsal kaliteyi öne çıkararak özgün bir çözüm oluşturulmuştur. Farklılaşan kotlara ilişkin geliştiren bütünleştirici kentsel öğe tektipleşme yaratmayan kullanım çeşitliliği ile cadde içinde yine farklılaşan kamusallıkları vaat etmektedir. Caddenin en önemli odak noktalarından biri olarak Tarihi Osmanlı Hamamı’nı ortaya çıkaran kontrast zemin önerisi ve oluşturduğu mekânsaldık başarılı bulunmuştur. Projenin cadde için önerdiği kurumsal kimliğin Fethiye Caddesi ile olan ilişkisi eleştirilmiştir. Ayrıca projede mevcut dükkanların vitrin kullanımını kısıtlayan oturma elemanı ve bitki içeren sürekli bant önerisi sorgulanmıştır. Fethiye Caddesi’nin en kesitinin darlığı göz önünde bulundurulmadan önerilen aydınlatma kurgusu da yoğun ve abartılı bulunmuştur. Bina cephelerine önerilen saçağın mevcut yapı stokunun cepheleriyle olan ilişkisi geliştirilmemiş, saçağın bilgilendirme panosuna dönüştüğü köşe noktalarda yaya hareketini kısıtlayacak olması eleştirilmiştir. Projenin cadde için önerdiği kurumsal kimliğin Fethiye Caddesi ile olan ilişkisi eleştirilmiştir. Ayrıca projede mevcut dükkanların vitrin kullanımını kısıtlayan oturma elemanı ve bitki içeren sürekli bant önerisi tartışılmıştır. Fethiye Caddesi’nin en kesitinin darlığı göz önünde bulundurulmadan önerilen aydınlatma kurgusu da yoğun ve abartılı bulunmuştur. Bina cephelerine önerilen saçağın mevcut yapı stoğunun cepheleriyle olan ilişkisi geliştirilmemiş, saçağın bilgilendirme panosuna dönüştüğü köşe noktalarda yaya hareketini kısıtlayacak olması eleştirilmiştir.

 

EŞDEĞER ÖDÜL
BEDİRHAN KOÇ mimar, MELİS ULUDAĞ mimar

JÜRİ RAPORUNDAN
Projenin, farklılıkların bir arada olması üzerine geliştirdiği kavramsal yaklaşım, kentle ilgili üst ölçek analizleri, Fethiye Caddesi ile ilgili yapmış olduğu detaylı haritalamalar ve tüm bu çalışmaların analiz aşamasında kalmayıp tasarım sürecine aktarılmış olması olumlu bulunmuştur. Cadde ölçeğinde tespit edilen 12 adet pasajın, caddenin mekânsal akışına katılması ve rotanın bir parçası haline getirilmesi ve bu alanları rotaya dahil etmek için önerilen “hub”ların kent yaşantısını zenginleştireceği düşünülmüştür. Çok fonksiyonlu bu hub modüllerinin, çeşme ve bilgi panosu gibi küçük modüllerin ve amfi önerisinin sokak yaşantısını zenginleştireceği ve farklı aktiviteleri destekleyeceği düşünülmektedir. Kentsel donatılarda ve yapısal peyzaj zemin çözümlerinde yakaladığı denge ve uyum projenin güçlü yönlerindendir. Teslim edilen aksonometrik sokak perspektifi üzerinde caddede bulunan yapı stokuna özgü öneriler geliştirilmesi, projenin Fethiye Caddesi ile ilişkisinin ve yere özgü çözümlerinin güçlü olması projenin olumlu yönleridir. Ancak bu öneri kapsamında çok sayıda binanın cephesine yapılması gereken müdahale abartılıdır ve cephelerle birlikte önerilen tabela standartlaştırmasını da içeren bu yaklaşım projenin çıkış noktası olan palimpsest kavramı ile çelişmektedir. Ayrıca interaktif meydanda önerilen çelik strüktürün yerle ilişkisi, strüktürün yapısal elemanlarının boyutları sorgulanmıştır. Farklı kotlardaki mağaza giriş çözümlerindeki eksiklikler, zemin döşemesinin bina bitişlerindeki detay çözümleri ve önerilen malzeme kesitlerinin yetersizliği tartışılmıştır.

 

EŞDEĞER ÖDÜL
MEHMET CEMİL AKTAŞ peyzaj mimarı, PINAR KESİM AKTAŞ mimar
Yardımcılar: Lokman Turunç, Okan Mutlu Akpınar, Hüseyin Hilmi Kezer

JÜRİ RAPORUNDAN
Üst ölçek çeper ilişkisine dair oluşturulan şema ve ilgili lejant, yarışma alanının kentsel bütünde odaklarla kurduğu ilişkiyi başta İstiklal Caddesi olmak üzere diğer bağlantı koridorları ile bütüncül bir şekilde ele alması olumlu bulunmuştur. Caddenin yoğun yaya trafiği ve hacmini dikkate alarak mekânın ölçeği ile ters düşmeyen kullanım dengesini yakalama çabası başarılı olarak kabul edilmiştir. Proje kapsamında en kritik problemlerden biri olan dükkan girişlerine dair farklılaşan ve nitelikli bir arayüz oluşturmaktan uzak merdiven detayları tektipleştirmeye mesafeli çözüm arayışı ile ele alınmaya çalışılmıştır. Yaya kullanımı açısından son derece kuvvetli bir kimliğe sahip olan caddede yere aidiyeti yabancılaştırmayan mekânsal müdahaleler tanımlanmaktadır. Projeye ilişkin sunulan 3 boyutlu görsellerde de önerdiği müdahaleler ile projenin kentsel peyzaj etkisi açısından tutarlı ve gerilim yaratmayan dili kuvvetli bulunmuştur. Söz konusu peyzajın ana aksa bağlı sokaklarda da devamlılık arz etmesi özellikle proje alanını davetkar bir odak haline getirmektedir. Önerilen kentsel öğelerin yol genişliğini daraltmadan araçlara geçiş imkanı sağlayacak şekilde kurgulanması ve hem zemin yüzeylerin sürekliliğinin sağlanması uygulanabilir nitelik taşırken; buna bağlı olarak kentsel öğelerle birlikte geliştirilmeye çalışılan bina giriş önerileri başarılı olarak değerlendirilmiştir. Yapısal peyzaj kararları çerçevesinde seçilen malzeme ve örüntü biçimi mekânsal kaliteyi kuvvetlendirirken sürdürülebilir bir uygulama ölçeği sunmakta, alt ölçek detay kesitlerinde de yağmur suyu yönetimi ile bağlantısı altyapı uygulamaları ile desteklenmeye çalışılmaktadır. Aydınlatma elemanlarına ve ışık konisine ilişkin verilen detaylı bilgilere ek olarak caddenin etkinlik takvimi ile ilişkisini kurmaya çalışan aydınlatma senaryosu mütevazı ve uygulanabilir bir detay olarak görülmüştür. Proje genelinde kapsayıcı ilkeler üzerinden tanımlanan tüm detay kararları destekleyici mekânsal sentezler ile takip edilebilir kılınmışsa da özellikle uygulama ölçeğine ilişkin etütler yeterli bulunmamıştır. Fethiye Caddesi’nin önemli bir kimlik değeri olan hamamın proje kapsamında yeterince ele alınmaması olumsuz bulunmuştur.

 

1. MANSİYON
ÖMER YEŞİLDAL mimar, AYÇA YAZICI mimar

 

2. MANSİYON
EDİS BENGİ ERCİYES peyzaj mimarı, İBRAHİM TOLGA HAN mimar, ENES BURHAN PİLAVCI mimar
Yardımcılar: Ayşe Feyza Karakoç

 

3. MANSİYON
HAYRİYE EŞBAH TUNÇAY peyzaj mimarı, AYŞEN OFLAZ peyzaj mimarı - mimar, AYÇA KESKİN peyzaj mimarı, MELİS MUSLUBAŞ peyzaj mimarı, BENGİ SU DOĞRU peyzaj mimarı, BERNA YAYLALI peyzaj mimarı
Yardımcılar: Sadiye Gülgün Atalay, Oktay Tunçay

Bu icerik 1824 defa görüntülenmiştir.