415
EYLÜL-EKİM 2020
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMALAR

Merkezefendi Belediyesi Meserret Sokak Ulusal Fikir Yarışması

 

Meserret Sokak’ın mekânsal kalitesi yüksek, nitelikli ve canlı bir kamusal açık mekân olarak tasarlanması; güvenli, konforlu gece ve gündüz kullanım imkânlarıyla kentsel yaşam ortamına katkıda bulunması; kentsel peyzaj etkilerinin değerlendirilmesi; farklı sanatsal, kültürel performanslara yönelik senaryolar ve kamusal kullanım önerileriyle kent kültürünün desteklenmesi amacıyla açılan fikir yarışması sonuçlandı. Serbest, ulusal ve tek aşamalı olan yarışma iki kategoride düzenlendi. 28 projenin değerlendirmeye alındığı profesyonel kategoride 3 eşdeğer ödül; 18 projenin değerlendirmeye alındığı öğrenci kategorisinde ise 3 ödül ve 4 teşvik verildi.

 

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
Şeniz Doğan (T.C. Merkezefendi Bel. Bşk.), M. Serdar Alayont (Mimarlar Odası Denizli Şubesi YK Bşk.), Tolga Aydar (Peyzaj Mimarı - Peyzaj Mimarları Odası Denizli Temsilcilik Bşk.), Koray Özcan (Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fak. Dekanı), Murat Zengin (Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Böl. Bşk.), Işıl Uçman Altınışık (Pamukkale Üniversitesi Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Mimarlık Böl. Bşk.)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ
Jüri Başkanı: Burak Altınışık (Mimar)
Didem Altun (Mimar), Sevince Bayrak Göktaş (Mimar), Eda Ekim Yılmaz (Peyzaj Mimarı), Sertaç Erten (Şehir Plancısı), Murat Şahin (Mimar), Burçin Yıldırım (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ
Seden Cinasal Avcı (Mimar), Mehmet Dinçer (Mimar), Nizam Onur Sönmez (Mimar)

RAPORTÖRLER
Işıl Mete (Mimar), Şafak Öztürk (Mimar)

 

EŞDEĞER ÖDÜL (PROFESYONEL)
MERVE ÖZGÜR mimar, BERKE MEDER mimar, ONURSAL ENGEL mimar

JÜRİ RAPORUNDAN
Alanda mevcutta önemli sorunlardan biri olan işgaliye sınırları konusuna zemin kurgusu ve malzeme önerileri getirilmiş olduğu muğlak sınır önerisi olumlu bulunmuştur. Sokak boyunca farklılaşan kesitleri analiz edip, her birine özgü öneriler getirilmesi projenin güçlü yönlerinden birisidir. Bina cephelerinde önerdiği müdahaleci ve tektipleştirici yaklaşım eleştirilmesine rağmen, sokak donatılarının çeşitliliği olumlu bulunmuştur. Bina cephelerinin sokak ile kesiştiği arayüz için önerilen sert peyzaj tasarımının zemin kattaki ticari kullanım kurgusu ile çeliştiği düşünülmesine rağmen, üst ölçekte Meserret Yolu için kurguladığı senaryolar ve bütüncül tasarım yaklaşımı nedeniyle oy çokluğu ile ödül grubuna seçilmiştir.

 

EŞDEĞER ÖDÜL (PROFESYONEL)
MERVE AKDAĞ ÖNER mimar, DAMLA DOĞANER mimarlık öğrencisi, MEHMET TAYLAN TOSUN mimarlık öğrencisi, MURAT ERDEM inşaat mühendisi

JÜRİ RAPORUNDAN
Yarışmanın temel beklentilerden alan proje alanı için sosyo-mekânsal önerilerin hem Denizli ölçeğinde hem de Meserret Yolu ölçeğinde bütüncül bir perspektifle geliştirilmiş olması projenin en güçlü yönlerindendir. Neşe Yolu'nun paylaşılan anlatısı başlığı ile tüm sokağı ve ona bağlanan nişleri, odakları ve sokakları içeren bir kurgu önermesi olumlu bulunmuştur.

Sokağın Denizli halkı tarafından benimsenmesi ve yeniden çok kullanılan kentsel bir mekâna dönüşebilmesi için etkinlik ve program önerileri de bu anlatı ile tutarlı olarak geliştirilmiştir.

Küçük, uygulanabilir fakat etkisi büyük müdahaleleri içeren stratejik eylemler çerçevesi sunması başarılıdır. Bitmiş, değiştirilemez ve katı bir tasarım yerine, süreci kurgulayan katılımcı bir model önermesi ile diğer projelerden ayrışan ve Meserret Sokak’ın geleceği için bir vizyon önerisi sunan proje mekânsal tasarım detayları sunmamasına rağmen, değişimi tetikleyecek bir model olarak jüri tarafından oy çokluğu ile ödül grubuna seçilmiştir.

 

EŞDEĞER ÖDÜL (PROFESYONEL)
GİZEM ASICI mimar, YILDIRIM ERBAZ mimar, ÖZGE UZUNYAYLA mimar, KEMAL GÜLCÜ mimar

JÜRİ RAPORUNDAN
Alanda var olan su ögesinin kullanımını artırıp, çevre sokaklar ve nişlerle ilişkili olarak güçlendiren projenin mekânı suyla tanımlama kararı olumlu bulunmuştur. Suyla sert zemin arasındaki geçiş ve ilişkileri çeşitlendirerek, süreli giden güçlü bir aks önerisini farklı işlevlerle zenginleştirmesi projenin başarılı yönlerinden biridir. Sokak zemini için önerdiği mevcut duruma paralel kurgunun esnek ve yorumlanabilir olması olumlu bulunmuştur. Alandaki mevcut ağaçlarla güçlü odaklara dönüşecek nişlere önerdiği tasarımlar katı ve jenerik bulunmasına rağmen, genel yaklaşımda kentliyi suyla buluşturma önerisinin alt ölçeklere kadar sızarak geliştirilmesi başarılı bulunduğu için jüri tarafından oy çokluğu ile ödül grubuna önerilmiştir.

 

EŞDEĞER ÖDÜL (ÖĞRENCİ)
TALİA NUR KOÇ, TAHA NACAR

 

EŞDEĞER ÖDÜL (ÖĞRENCİ)
AYŞE SELCAN ŞİMŞEK, GÜLNUR AKTAŞ

 

EŞDEĞER ÖDÜL (ÖĞRENCİ)
UMUT SARI, İLHAN TUNÇ

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ
HATİCE ŞEN, NERGİS DİNGER

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ
NİLAY OTÇU, ÜMMÜ BURCU SERİN

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ
MEHMET DİKİCİ

 

TEŞVİK ÖDÜLÜ
SİMAY TURAN, GÜLSE BARIN, DURMUŞ ALPER AKSU, İZZET İLGÜN

Bu icerik 1396 defa görüntülenmiştir.