424
MART-NİSAN 2022
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARLAR ODASI TARİHİNDEN PORTRELER: CEVAT ERDER

H. Bülend Tuna (ed.), B. Selcen Coşkun (yay. haz.), Ocak 2022, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul, 176 sayfa, Türkçe.

 

Mimarlık mesleğine farklı yönleriyle katkı yapmış, iz bırakmış meslek büyükleri ile sürdürülen “Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisinin Cevat Erder’i konu alan kitabı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Bu dizide Cevat Erder’in yer almasının ayrı bir önemi var. Mimarlık mesleği ve mimarlık eğitimi çok farklı yönlerden beslenen doğası gereği disiplinlerarası çalışmayı gerektiren alanlarda, birlikte çalışma anlayışının edinilmesini gerekli kılıyor. Cevat Erder hocamızın mimarlık eğitimindeki katkıları ve koruma alanında yürüttüğü çalışmalarda gösterdiği örnek tavırlar, bunun en canlı örneği. Kitapta Cevat Erder’i değişik yönleriyle ele alan yazılar bulacaksınız. Kardeşi Sema Erder’in aile ortamını aktaran duygulu yazısı hocamızın yetiştiği ortamı çok canlı bir şekilde aktarıyor. Eğitime katkıları ve kültür varlıklarının korunmasına yönelik yürüttüğü çalışmalar, iki ayrı başlık altında, birlikte çalışma olanağı bulanlarca irdelendi, hatırlatıldı. Kendisiyle farklı zamanlarda gerçekleştirilen iki ayrı görüşmenin kayıtları ve meslek örgütümüzün etkinliklerinde yaptığı iki ayrı sunuşla hayli uzun ve verimli geçen çalışma ortamını kendi aktarımıyla öğrenme şansını buluyoruz.”

Bu icerik 835 defa görüntülenmiştir.