424
MART-NİSAN 2022
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARLAR ODASI TARİHİNDEN PORTRELER: ESAD SUHER

H. Bülend Tuna (ed.) (yay. haz.), Aralık 2021, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları, İstanbul, 176 sayfa, Türkçe.

 

“Mimarlar Odası Tarihinden Portreler” dizisinin Esad Suher’i konu alan kitabı, Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi Yayınları’ndan çıktı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Suher ve sevgili eşi Hande Suher giderek azaldığını üzüntüyle gördüğümüz, çok yönlü sanatçı kişiliğinin izlerini üzerinde taşıyan mimarlar kuşağının temsilcileriydiler; kitapta hocamızı bu yönüyle de yansıtmaya çalıştık. Eser Yağcı ve Nezih Aysel farklı tarihlerde hocamızla sözlü tarih görüşmeleri gerçekleştirdiler. Nezih Aysel, Esad Suher hocamızın mimari performansını ele aldığı ‘Esad Suher’in Mimarlık Üretimi Üzerine…’ başlıklı yazısıyla önemli bir katkı sunuyor. Arbil Ötkünç’ün ‘Esad Suher’in ‘60 Yıllık Mimari Proje Hocası’ Olarak Portresi’ başlığı altında aktardığı çalışması ise bunca yıl içerisinde Esad Suher hocamızla birlikte proje derslerine girenlerin değerlendirmelerinden oluşuyor. […]  Deniz İncedayı aynı zamanda doktora danışmanı da olan Esad Suher Hoca’yı ‘Yaşam Boyu Danışman’ başlıklı yazısıyla değerlendiriyor. Uzun yıllar Akademide ve meslek ortamında Esad Suher’le birlikte çalışma fırsatı bulan Nüshet Ak ‘Esad Hoca İle Aynı Zaman ve Aynı Mekânlar’ başlıklı yazısıyla duygularını paylaşıyor. Değerli keman sanatçısı Cihat Aşkın’ın hocamızın farklı bir yönüne değinen yazısıyla Esad Suher portresini tamamlamaya çalışıyoruz.”

Bu icerik 427 defa görüntülenmiştir.