424
MART-NİSAN 2022
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

TURʿABDİN’İN RİSK ALTINDAKİ SÜRYANİ MİMARİ MİRASI

Elif Keser Kayaalp (ed.), Şubat 2022, Kültürel Mirası Koruma Derneği Yayınları, İstanbul, Türkçe, 225 sayfa.

“Mardin ve Çevresinde Süryani Somut Olmayan Kültürel Mirasının Belgelenmesi ve Yaygınlaştırılması Projesi” projeleri çıktıları doğrultusunda tarihî alanlar ve yapıların konumları, mimari özellikleri, güncel durumları ve çevre koşulları gibi çeşitli kriterlerinin değerlendirmelerini ve koruma önerilerini içeren kitap yayınlandı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Mardin ve çevresindeki Süryani toplumunun kültürel pratikleriyle ilgili bilginin derlenmesi ve yaygınlaştırılması, ayrıca mimari mirasına yönelik risklerin değerlendirilmesi ile birlikte somut olmayan değerlerin korunmasıdır. Bu proje, somut olmayan mirasın somut olanın ayrılmaz bir parçası olarak kabul gördüğünü ve korunmasının da bu mirasın varisleri tarafından geliştirilen / kabul edilen bir strateji gerektirdiğini gösteren bir örnektir. […] Bu kitapçıklar, Süryani somut olmayan kültürel mirasına, bu mirası tehdit eden unsurlara ve korunması için önerilere dair ayrıntılı bilgiler içerir. Ayrıca, genç nesilleri tarihî mirasın korumasına teşvik etmek için Türkçe ve Süryanice dillerinde bir çocuk kitabı hazırlanmış ve yayınlanmıştır. Saha çalışmalarının sonuçlarını içeren çıktılara ve daha detaylı bilgilere www.intangiblesyriac.org adresinden erişilebilir.”

Bu icerik 797 defa görüntülenmiştir.