424
MART-NİSAN 2022
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

ÖNCE VE SONRA: FELAKETİN MİMARİSİNİ BELGELEMEK

Ines Weizman, Eyal Weizman, Kasım 2021, (çev.) Baran Bilir, Lemis Yayın, İstanbul, Türkçe, 62 sayfa.

Eyal Weizman ile Ines Weizman tarafından kaleme alınan Önce ve Sonra: Felaketin Mimarisini Belgelemek Baran Bilir’in çevirisiyle Türkçeye kazandırıldı. Kitabın tanıtım metni şu şekilde: “Eyal Weizman Forensic Architecture (Adli Mimarlık), Ines Weizman ise Centre for Documentary Architecture (Belgesel Mimarlık Merkezi) adlı disiplinlerarası araştırma kolektiflerinin kurucu direktörü olarak son yıllarda bütün dünyada ses getiren çalışma ve projelere imza atıyor. Mekânsal analiz ve mimari ifade araçlarının adli ve politik olaylarda devreye sokulması, etkin ve yaratıcı biçimde kullanılması üzerine teorik ve uygulamalı çalışmalarıyla özellikle mekânsal veri değerlendirme alanında çığır açtıkları söylenebilir. Weizmanlar bu kitapta ise, hem bir temsil aracı hem de analiz malzemesi vazifesi gören önce-ve-sonra görüntülerine odaklanıyor. Çarpıcı örnekler üzerinden önce-ve-sonra görüntülerinin tarihine bakıyorlar, özellikle uydu teknolojilerinin bu temsil formuna kazandırdığı yeni perspektife işaret ediyorlar, bir yandan da bu görüntülerde ve temsil teknolojilerinde somutlaşan politik veçhelerin izini sürüyor.”

Bu icerik 358 defa görüntülenmiştir.