426
TEMMUZ-AĞUSTOS 2022
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

UIA VE ICOMOS’TAN GEZİ İÇİN DAYANIŞMA VE ÇAĞRI

2013’te Taksim Meydanı ve Gezi Parkı Projesi’ne karşı kentsel değerlerin korunması için görevlendirilen meslek odası temsilcileri, peş peşe açılan davalarla suçlanmıştı. 2015 ve 2020 yıllarında beraat etmelerine karşın bu kararlar 2021’de bozuldu. TMMOB Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Mimar Mücella Yapıcı, Mimarlar Odası Avukatı Can Atalay ve Şehir Plancıları Odası İstanbul Şubesi’nin bir önceki başkanı Tayfun Kahraman, Gezi Direnişi’nin 9. yılında 18’er yıl hapis cezası verilerek tutuklandı.

Mimarlar Odası’nın kurucu üyelerinden olduğu Uluslararası Mimarlar Birliği’nin (UIA) Başkanı Jose Luois Cortes, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’a bir mesaj gönderdi. Mayıs ayındaki UIA Genel Kurulu’nda üye ülkelerce Mimarlar Odası ve tutuklu meslektaşlarımızla dayanışma kararı alındığını ileten Cortes, Gezi Davası’nda verilen hapis cezaları ile ilgili kaygılarını ifade ederek, meslektaşlarımızın Taksim Gezi Parkı’nda inşaat ve yapılaşmaya karşı çıkarken mesleki sorumluluklarını yerine getirdiklerine vurgu yaptı. Kentlerde yeşil alanların ve kamu yararının UIA için öncelikli ve önemli olduğunu, sürdürülebilir ve yaşanabilir bir gelecek için nitelikli mimarlığın temel mesleki ilkeler arasında yer aldığı belirtti. Yazı, tutuklu meslektaşlarımızın durumlarına olumlu bir çözüm üretilmesine yönelik çağrı ile sonlanıyor.

Hükümetler dışı bir organizasyon olan Uluslararası Anıtlar ve Sitler Konseyi’nin (ICOMOS) Türkiye Milli Komitesi de tutuklamalara ilişkin bir görüş yayımladı. Komite, ülke geneline yayılan direnişin çıkış noktasını, İstanbul’un anıtsal-eksenel park planlama yaklaşımına sahip tek kamusal yeşil alanı olmasının yanı sıra tarihsel mimari nitelikleriyle korunması gerekli en önemli değerlerinden de biri olan Taksim Gezi Parkı’nın yerine koruma-restorasyon disiplininin ilkelerine aykırı biçimde yanıltıcı bir tarih imgesi yaratacak eski Topçu Kışlası’nın inşasına karşı durmak olarak ifade ediyor. Yazıda ICOMOS ilgi ve yükümlülük alanına doğrudan giren konuya ilişkin önceki açıklamalara değinilirken “Gezi ruhu” olarak toplumsal bellekte yer eden dayanışma hareketinin kazandığı kültürel miras değeri destekleniyor. “Kamu yararı adına doğa, çevre, kültürel miras ve kent hakkının korunmasını savunanların dayanaksız suçlamalarla cezalandırılarak en temel haklarından mahrum bırakılmalarını” kınayan komite, Gezi değerlerini korumayı sürdüreceğini duyuruyor.

Bu icerik 132 defa görüntülenmiştir.