TEMMUZ-AĞUSTOS 2011
 
MİMARLIK
360

 
MİMARLIK'tan


MİMARLIK DÜNYASINDAN

SEÇMENİN KRİTİK TERCİHİ: “Daha Çok Demokrasi” mi, “Daha Çok Proje” mi?

“Çılgın Projeler” ve Akıl Tutulması

RIBA’nın 2025 Yılına Yönelik Araştırması*: MİMARLAR İÇİN GELECEK?

TROYA MÜZESİ

“Biz Troya’nın Neresindeyiz”: Troya Müzesi Yarışması Üzerine Bir Değerlendirme

Troya Müzesi Mimari Proje Yarışması Kolokyum Notları

Suriye Sınırında Bir Köy: ÇILDIROBA

Siena ve Palio

ŞARK ŞEHRİNİN UYANIŞI: Nakş-ı Cihan Meydanı’nın İnşası ve Şehircilikte İsfahan Ekolu

Hazîne-i Evrâk Binası ve Batılılaşma

“Spor Sosyal Ortamı” Olarak Stadyumlar

Özel Bir Doğa Parçasında Özgün Bir Yaşam Çevresi: ŞAVŞAT GÜRCÜ KÖYLERİNDE KIRSAL MİMARLIK VE KONUT KÜLTÜRÜ

Toplumcu Mimarlar Fikir Kulübü ve Demirtaş Ceyhun

MİMARİ TASARIMDA İKLİM ÇÖZÜMLEME: İstanbul Üzerine Bir Deneme Nilgün Sultan Yüceer Öğr. Gör. Dr., Çukurova Üniversitesi, Çevre Mühendisliği Bölümü

Erken Cumhuriyet Dönemi İlkokul Binaları

Türkiye’de Mimarlığın “Meslekleşme” Tarihi Üzerine Temel Bir Çalışma

Kentsel Tasarım için Yeni Bir Yaklaşım

YAYINLAR

Sultanahmet Camii ve Türkiye Üzerine*


KÜNYE
KÜNYE