360
TEMMUZ-AĞUSTOS 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Siena ve Palio
    Feride Pınar Arabacıoğlu, Arş. Gör. Dr., YTÜ Mimarlık Bölümü
    Burçin Cem Arabacıoğlu, Doç. Dr., MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE

MİMARLIK'tan

N. Müge Cengizkan

Derginin gündemi yakalayabilmesi ve güncel yazıların çoğalması için MİMARLIK dergisi Yayın Kurulu olarak, bir süredir, belki okuyucuya da bir miktar sezdirdiğimiz bir çaba içindeyiz. Derginin uluslararası veritabanları tarafından taranması nedeniyle, akademiden aldığımız değerli katkılar oldukça fazlalaştı. Akademinin katkılarını da içerecek biçimde, derginin tüm okuyucularına sesleneceğini düşündüğümüz, hemen herkesin bir zaman dikkatini çeken bazı konuları gündeme getirmek istiyoruz. Önem ve öncelik sıralaması olmadan, burada not edilen bazı konuları sizlerin katkılarınıza açıyoruz. Bu katkılar, yazılar / derlemeler / çeviriler ve yurtiçi / yurtdışı örnekler gibi birçok farklı içerik ve formatta olabilir. Yeter ki getirilen bakış açısı, değerlendirmeler, kullanılan dil, görsel ve yazılı belgeler özgün olsun; farklı bakış açıları ve diğer disiplinlerden alınacak katkılarla zengin ve çok yönlülük sağlansın.

Kent İçi Şantiyeleri: Sayısız günlük gazete haberine konu olan kent içi şantiye düzeninin değişik boyutlarıyla irdelenmesi: Mevzuat eksiklikleri, uygulamanın teşhiri, mesleki sorumluluklar, insan haklarına saygı, kent yaşamına özen göstermek, inşaatlarda iş güvenliği ve sağlığı, bu alanda sertifikalı eğitimlere katılan mimarların şantiyelerde istihdamı.

Estetik Kurullar: Belediye başkanlarının yerli yersiz müdahaleleri, kentlerdeki sanat objeleri / kent estetiği konusunda alınan kararlar, dünyadaki estetik kurul çalışmalarının olumlu / olumsuz yönleri ile değerlendirilmesi.

Meslek Hukuku: Özellikle telif hakları konularında mimarların karşılaştıkları sorunlar, değişen mevzuat.

Sigorta / Meslek Sigortası: Bu alanda yurtdışı örnekleri.

Yeniden İşlevlendirme: Koruyarak kullanma önerileri / kamuya örnek kullanım önerileri, hangi döneme ait olursa olsun mevcut yapı stokunun değerlendirilmesi üzerine bir çağrı, örnekler, iyi uygulamalar.

Farklı Müze Örnekleri / Önerileri: Değişen müze konseptinin geliştirdiği yeni kullanımlar, yeni buluşma ve kültür alanları. Yurtdışından nitelikli mimarlık müzeleri.

Mikro Mimari / Sınırlı Alanlarda Mimari Tasarım: Her şeyin büyüklükle ölçüldüğü günümüzde küçük ve özenli tasarım örnekleri, kentsel uygulamalar.

Küçük Kamusal Yapılar: Türkiye’den ve dünyadan örnek uygulamalar (Muhtarlık binaları, gazete, ekmek satışı büfeleri, güvenlik kulübeleri, semt çamaşırhaneleri, taksi durakları, lostra vb.)

Küçük Ölçekli Kentsel Düzenlemeler: Yaya köprüleri, sokak merdivenleri, sanat objeleri ve çevre düzenlemeleri, modern sokak saatleri, duyuru panoları.

Afet Sonrası Düzenlemeler: Dünyada bu kapsamda yapılan düzenlemeleri ve varsa Türkiye’deki hazırlıklar. (WC/duş ünitesi, bilgilendirme ve acil durum yönetim merkezi, bağlık merkezi vb.) Geçmiş uygulamalardaki eksiklikler.

Mimarlık ve Kültür İlişkisi: Mimarinin kültür olarak algılanması, önemsenmesi ve mimarın mimariyi kültür olarak algılaması, önemsemesi; mimar unvanını taşımanın ağırlığı vb. üzerine denemeler.

Koruma Kurulları: Koruma Kurullarının son dönem uygulama ve kararları üzerine değerlendirmeler, Koruma Kurulları nasıl korunacak / Koruma Kurulları kararlarından nasıl korunabiliriz?

Binalardaki Cephe Bozulmaları: Çarpıcı örnekler, kullanıcıların “özgürce” müdahaleleri, yangın merdivenleri, tesisatın mimariyle bütünleşmesi süreci vb.

Ve başka temalar: Meslek Etiği, Mimarlık Meslek İdeolojisi, Dünyadaki Meslek Pratiğinin Durumu, Mimarlık ve Yaşam Kalitesi, Çocuk ve Mimarlık.

MİMARLIK katkılarınızı bekliyor.

Bu icerik 4805 defa görüntülenmiştir.