360
TEMMUZ-AĞUSTOS 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Siena ve Palio
    Feride Pınar Arabacıoğlu, Arş. Gör. Dr., YTÜ Mimarlık Bölümü
    Burçin Cem Arabacıoğlu, Doç. Dr., MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARİ PROJE YARIŞMASI

TROYA MÜZESİ

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan, 5000 yıllık bir geçmişe sahip Troya ören yerinden çıkarılan arkeolojik eserlerin korunmasına ve sergilenmesine yönelik olarak Çanakkale’nin Tevfikiye köyünde yapılacak Troya Müzesi için, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından serbest katılımlı, tek aşamalı, ulusal bir mimari proje yarışması düzenlendi.

Troya Müzesi’nin, Troya’nın tarihsel, arkeolojik ve kültürel değerlerinin gezginlere daha kapsamlı olarak anlatılmasına hizmet edeceği düşünüldü. Güncel yıllık istatistiklere göre, Troya ören yerini gezen yaklaşık 600 bin yerli ve yabancı gezgin, alanı 2 saat gibi kısa süreli turlar ile görebiliyor. Yapılması planlanan Troya Müzesi’nde yer alacak interaktif

sergileme ve sunulacak diğer hizmetlerle gezme süresinin uzatılması ve böylece Çanakkale’nin sosyal ve ekonomik değerlerinin artırılması ve kentin bir çekim noktası olması amaçlanıyor.

132 projenin değerlendirmeye alındığı yarışmada, 3 ödül, 3 mansiyon ve 3 satınalma ödülü verildi.

Yarışmada ödül alan projelerin görsellerini daha kapsamlı olarak MİMARLIK dergisi web sayfasından izleyebilirsiniz: www.mimarlikdergisi.com

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Osman Murat Süslü (Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü), Ernst Pernicka (Prof. Dr., Troya Kazı Başkanı, Almanya Tübingen Ü.), Rüstem Aslan (Doç. Dr., Arkeolog, Çanakkale Onsekiz Mart Ü.), Baykan Günay (Doç. Dr., Şehir Plancısı, ODTÜ)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Cengiz Bektaş (Yüksek Müh. Mimar)

Cafer Bozkurt (Y. Müh. Mimar, İstanbul 4 No.lu KTVKK Üyesi), Han Tümertekin (Mimar), Emine Fatma Öğün (Mimar), Ayşen Savaş (Doç. Dr., Mimar, ODTÜ), Murat Tabanlıoğlu (Mimar), Ali İhsan Ünay (Prof. Dr., İnşaat Mühendisi, Gazi Ü.)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Afife Batur (Prof. Dr., Y. Müh. Mimar, İTÜ), Mehmet Halis Günel (Doç. Dr., İnşaat Mühendisi, ODTÜ), Erdal Civelek (Mimar, Diyarbakır KTVKK Üyesi), Hasan Fırat Diker (Dr., Mimar, Kültür ve Turizm Bakanlığı)

RAPORTÖRLER

Nimet Elmas (Y. Mimar), Sibel Yıldırım Esen (Y. Mimar), Burcu Ayözcan Atalar (Y. Mimar)


1. ÖDÜL

ÖMER SELÇUK BAZ mimar, OKAN BAL şehir plancısı, CENK KURTEL inşaat mühendisi, MEHMET YILMAZ makine mühendisi, BERRİN YAVUZ elektrik mühendisi

JÜRİ RAPORUNDAN

Hemen göze çarpan kübik formunun kendine özgü stilizasyonu, yalınlığı, çevresini zorlamayan ölçüsü ve dikkatle ölçülendirilmiş boyutlarının içinde kurgulanan dolaşım / sergileme sistematiği, önemli seçim ölçütlerinden biridir. Bilinen dünya örneklerine referans verirken kendine özgülüğünü de koruyan bu çözüm, jüri tarafından başarılı bulunmuştur. Troya imgesi ile yarışmayan, ancak asıl kendisi için varolan tutarlı bir model geliştirilmiştir. Müzenin diğer işlevsel mekânlarının örgütlenmesi de olumlu niteliklerinden biridir. Yapının kendisinin adeta topraktan yükseldiği izlenimini veren -5.00 kotundan başlaması, yapının kendi başına varoluşunu görselleştirirken, plan çözümleri için önemli alanları da kullanıma açmaktadır. Yapı çevresi ile arasına çok dikkatli biçimde mesafe koyan bir tasarım geliştirmiştir.

 

2. ÖDÜL

Ercan AĞIRBAŞ mimar, şehir plancısı

JÜRİ RAPORUNDAN

Verilen yalın ve güçlü biçim kararı çok olumlu bulunan proje, jürinin üzerinde en çok tartıştığı önerilerden biri olmuştur. Yer seçimi ve biçimin yerle ilişkilendirilmesindeki ustalık ve içerdiği içe dönüklük olumlu bir eğilim olarak nitelendirilmekle birlikte, müze yapısının sağlaması gereken kurumsal mekân dağılımının elde edilemediği, tek yönlü erişimin toplu dolaşımda sorunlar yaratacağı ve çözüm önerilerinin yeterince ifade edilemediği belirlenmiştir.

3. ÖDÜL

KUTLU İNANÇ BAL mimar, HAKAN EVKAYA mimar, CENGİZ GÜNDEMİR mimar

JÜRİ RAPORUNDAN

Troya’nın antik duvarlarını çağrıştırmayı amaçlayan "duvar" temasını hareketli ve özgül bir çizgileme ile işleyen tasarım, seçici kurul tarafından ilginç bir yaklaşım olarak değerlendirilmiştir. Ancak, devingen bir çizgilemenin oluşturduğu bu tasarım, mekân içindeki işlevlerin düzenlenmesinde başarılı çözüm önerileri geliştirememiştir. Ayrıca sürekli yinelenen duvar replikası, süslemeciliğe yönelme tehlikesi barındırma endişesi yaratmıştır. Çevre bağlamında görsel bir zenginlik yaratacağı, ilgi çekeceği düşünülen tasarım, somut çözümlerden yoksun bulunmuştur.

 

MANSİYON

AHMET TERCAN mimar, NEDİM ERDAL ÖZYURT mimar, AYKUT KÖKSAL mimar, ESİN TERCAN mimar, BAHADIR SARGIN mimar, RAMAZAN KURT inşaat mühendisi, TURGUT BOZKURT makine mühendisi, YAŞAR HELVAYİYEN elektrik mühendisi

MANSİYON

TOLGA İLTİR mimar, FATİH TAŞ mimar, B. KAAN DURAN mimar, NECDET DEMİREL inşaat mühendisi, TEVFİK KÖROĞLU makine mühendisi, ALİ SAFİ ÖZTÜRK elektrik mühendisi

MANSİYON

ERHAN YILDIZ mimar, SELAHATTİN TÜYSÜZ mimar, YUSUF BURAK mimar, GÜVEN ÖZER inşaat mühendisi, SÜLEYMAN BASIKAR makine mühendisi, DERVİŞ BOZ elektrik mühendisi

SATINALMA

REGAİP ADEM mimar, AYNUR KOTİL mimar, YÜKSEL AYAZ inşaat mühendisi, NECDET BEKTAŞ elektrik mühendisi, MURAT ZURNACI makine mühendisi

SATINALMA

ERCAN AĞIRBAŞ mimar, şehir plancısı

SATINALMA

LEVENT ARIDAĞ mimar, FİTNAT CİMSİT mimar, KAMİL KAPTAN mimar

 

 

 

Bu icerik 7747 defa görüntülenmiştir.