360
TEMMUZ-AĞUSTOS 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Siena ve Palio
    Feride Pınar Arabacıoğlu, Arş. Gör. Dr., YTÜ Mimarlık Bölümü
    Burçin Cem Arabacıoğlu, Doç. Dr., MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK DÜNYASINDAN

Mimarlık ve Eğitim Kurultayı VI İzmir'de: “Mimarlık Eyleminin Gelişimi ve Çeşitlenmesi”

Meslek örgütünün ve eğitim kurumlarının ortak bir çalışma ortamında buluşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirilen Mimarlık ve Eğitim Kurultayları’nın altıncısı 16-18 Kasım 2011 tarihleri arasında Dokuz Eylül Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi’nin ev sahipliğinde İzmir’de düzenleniyor.

Mimarlık ve Eğitim Kurultayları, 2001 yılından başlayarak iki yıl arayla gerçekleştiriliyor ve kazanımlarını mimarlık gündemine taşıyor. Kurultaylarda mimarlık eğitiminin ve mimarlığın sorunları birlikte ele alınıyor, çözümler ve çıkış yolları aranarak mimarlık ve eğitimi masaya yatırılıyor. Kurultayların çalışma gruplarında ele alınan her konu mimarlık kamuoyunun incelemesine sunularak eleştirilere açık olması sağlanıyor. Giderek artan kazanımların elde edildiği Kurultaylarda Mimarlar Odası ve eğitim kurumları arasında daha yoğun bir işbirliği ve iletişim olanağı sağlanıyor, yapılan çalışmalarda pek çok konuda öneri geliştirilerek uzlaşıya varılıyor. Kurultayların birikim ve deneyimlerinin olgunlaştırılması ile mimarlık alanında bazı kurumsal yapılaşmaların oluşması sağlanıyor. Bu kurultayların çıktıları çerçevesinde, özellikle kalite standartlarının yükseltilmesi hedeflenerek MİAK (Mimarlık Akreditasyon Kurulu) ve SMGM (Sürekli Mesleki Gelişim Merkezi) hayata geçirildi. Mesleğe Kabul Kurulu’nun devreye girmesi için çalışmalar sürüyor.

Kurultay teması çerçevesinde oluşturulan çalışma grupları kendi gündemlerini belirleyerek toplantılarını gerçekleştirecek ve sonuç bildirilerini kurultay oturumlarında sunacaklar. Atölye toplantılarında yapılan değerlendirmeler, belgeler ile tüm Kurultay süreci www.mo.org.tr/mek adresinden takip edilebiliyor. Bu anlamda atölye grupları sürekli olarak katkılara açık. Kurultay çalışmalarında katılımcılığın artırılması, bilgi ve belgelerin mimarlık ortamına düzenli olarak aktarılması hedefleniyor.

Bilgi için: www.mo.org.tr/mek

Bu icerik 1717 defa görüntülenmiştir.