360
TEMMUZ-AĞUSTOS 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Siena ve Palio
    Feride Pınar Arabacıoğlu, Arş. Gör. Dr., YTÜ Mimarlık Bölümü
    Burçin Cem Arabacıoğlu, Doç. Dr., MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

TASA(RIM)LAR

Celal Abdi Güzer, 2011, CAG Mimarlık Atölyesi, Ankara, 120 sayfa.

"Koleksiyon/TSMD Mimarları Ağırlıyor" sergi etkinliği kapsamında, Haziran 2011’in konuğu olan C. Abdi Güzer proje sergisinin yanı sıra, sergi ile paralellik taşıyan Tasa(rım)lar kitabı hazırlandı. Kitap, Güzer'in not defterinden taranmış eskiz ve kısa yazıları içeriyor. Birçoğu kapsamlı tartışmalara açılabilecek notlar, mimarlık eleştirisinden güncel mimarlık sorunlarına, Güzer’in mimarlık ve sanat üzerine kısa notlarından şiirlere varan bir çeşitlilik gösteriyor. Kitabın bir diğer özelliği, yazıların tümünün Güzer’in kendi el yazısı ile aktarılmış olması. Güzer’in kurucusu olduğu CAG Mimarlık Atölyesi, aynı zamanda kitabın yayımcısı. Atölye, geleneksel anlamda bir ofis ya da ticari bir kuruluş değil, mimarlık, tasarım ve yayın alanında farklı projelerin yer aldığı bir üretim ortamı olarak hizmet veriyor ve proje konuları özelinde farklılaşan tasarımcı ve uzmanları biraraya getirmeyi, akademik birikim ile uygulama alanını eleştirel bir kültür ve üretim ortamında buluşturmayı amaçlıyor.

Bu icerik 2072 defa görüntülenmiştir.