360
TEMMUZ-AĞUSTOS 2011
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • Siena ve Palio
    Feride Pınar Arabacıoğlu, Arş. Gör. Dr., YTÜ Mimarlık Bölümü
    Burçin Cem Arabacıoğlu, Doç. Dr., MSGSÜ İç Mimarlık Bölümü

YAYINLARKÜNYE
YAYINLAR

MİMARLIĞA YARIŞANLAR: Ulusal Mimarlık Yarışmalarında Gazi'li Mimarlar
Competitors in Architecture: Gazi Graduates in National Architectural Competitions

Pınar Dinç (ed.), Ağustos 2009, Eflatun Yayınevi, Ankara, 324 sayfa.

Mimarlık öğrencilerinin bilgilendirilmesi, mimarlık meslek pratiği içinde özgün bir yeri olan mimarlık yarışmaları ve yarışmacı olma durumları ile ilgili deneyimsel bilginin aktarılmasına yönelik, 2008 yılında Gazi Üniversitesi'nde bir seminer dizisi düzenlendi. Kitap, yarışma ve yarışmalarla ilgili diğer profesyonel deneyimleri kapsayan sunumları ve projenin tanımını zenginleştirmek, içeriğini derinleştirmek amacıyla çağrı yapılan 11 ayrı mimarın deneyimlerini aktarıyor. Seminer dizisine katılan mimarlar yedi ana başlık altında gelişen 24 soruya kendi deneyimleri doğrultusunda cevap veriyor, diğer mimarların metinleri ise yine bir dizi soru üzerinden kaleme alınarak aynı disiplin içinde biraraya getiriliyor. Çağdaş Türk mimarlığının önemli bir kesitine ışık tutan bu proje, yarışmalar ve uygulamalar dünyasının 1970'lerden bu yana gelişen macerasında önceleri öğrenci ve gözlemci, sonraları ise baş aktörler arasında yer almış kişilerin anlatımlarıyla kurgulanıyor. Anlatımlar kişisel tarihleri, okul tarihini, ülkenin sosyal ve mimari tarihlerini dile getiriyor, okuyuculara içiçe geçmiş çok boyutlu bir yakın tarih çalışması sunuyor.

Bu icerik 1268 defa görüntülenmiştir.