369
OCAK-ŞUBAT 2013
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • MİMARLIK Dergisinin Elli Yıllık Birikimi
    Ali Artun, 1975-1980 arasında Mimarlar Odası'nda Araştırma Sekreteri, Yayın Komitesi Üyesi, Genel Sekreter. Galeri Nev Kurucusu. İletişim Yayınları Sanathayat Dizisi Editörü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Çanakkale Belediyesi “Yeşil” Yerel Yönetim ve Kültür Merkezi Binası ile Yakın Çevresinin Düzenlenmesi

Çanakkale Merkez Belediyesi'nin hizmetlerinin sağlıklı ve tek bir binada yürütülebilmesi amacı ile 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında "yerel yönetim ve kültür merkezi alanı" olarak planlanan alanda, yakın çevresinin düzenlemesi ile bütün olacak bir proje elde edilmesi hedeflenmektedir. Söz konusu alan, mevcut Belediye Hizmet Binası ve eski şehir otogarının bulunduğu alandır. Kentsel hizmetlerin çağdaş, işlevsel bir bütün içinde kentlilerin en kolay ulaşacağı biçimde verilebilmesi ve yine aynı bütün içinde kültürel bir merkezin oluşturulabilmesi amaçlanmaktadır. Bu niteliklere uygun, kentin gelecekteki yapılaşmasına örnek teşkil edecek, yeşil bina bağlamında bina ekolojisine ve tarihine önem veren, işlevsel bir yerel yönetim ve kültür merkezi projesi elde edilmesi istenmektedir. Yarışmada 38 proje değerlendirmeye alınmış, 3 ödül ve 5 mansiyon verilmiştir.

DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Ülgür Gökhan (Çanakkale Belediyesi Başkanı)

Özleyiş Çetin (Şehir Plancısı, İmar ve Şehircilik Müdürü)

 Aydın Büyüksaraç (Doç. Dr., Jeofizik Mühendisi)

Hülya Aybek (Dr. Mimar, Yeşil Bina Uzmanı, LEED AP)

 Bünyamin Derman (Y. Mimar)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

Ülkü Altınoluk (Prof. Dr., Mimar)

 

Emre Aysu (Prof. Dr., Mimar)

Harun Batırbaygil (Prof. Dr., Mimar)

H. Orhun Köksal (Prof. Dr., İnşaat Mühendisi)

İsmail Erten (Mimar)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Sevil Ural (Mimar)

İlyas Acar (İnşaat Mühendisi)

Ferhat Hacıalibeyoğlu (Y. Mimar)

RAPORTÖRLER

M. Kemal Albayrak (Şehir Plancısı)

Suzan Demir (İnşaat Teknikeri)

Seyyide Gültekin (İnşaat Teknikeri)

1. ÖDÜL  

SEDEN CİNASAL AVCI mimar, RAMAZAN AVCI mimar, EBRU CAN mimar, KENAN BİLHAN mimar,OSMAN ALİ ÜNSAL inşaat müh., EKREM EVREN makine müh., KEMAL GÜRAVŞAR elektrik müh., KEMAL EMİN inşaat müh., ESRA EKİNCİOĞLU peyzaj mimarı

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Kullanıcı yaklaşım yollarının yoğunlukları düşünülerek Atatürk Caddesi ve Demircioğlu Caddesi çeperleri kentliye bırakılarak “kent meydanı” oluşturulmuştur. Batı ve doğu cephelerine yerleştirilen girişler batı-doğu doğrultusunda kentsel geçirgenlik ve erişim sağlamıştır. Kent meydanı yapıdan bağımsız olarak kullanılabilecek farklı işlevlerle donatılarak kentliye kamusal bir ortam niteliği sunmaktadır. Projede çevreye zorla bir yükleme yapan anonim bir mimari yerine, yerel sorunlara cevap üretmeye çalışan, bulunduğu çevre ve koşullarla ilişkili yaklaşımı olan, aynı zamanda kentliye de farkındalık kazandırmayı amaçlayan “duyarlı” bir tasarım elde edilmesine çalışılmıştır. Proje tasarlama sürecinin en başında yönlenme, mekân organizasyonu ve güneş ışığı kontrol sistemleri gibi konularda, mekanik sistemlerin sağlayacağı ikincil etkiler düşünülmeksizin, güneş enerjisinden optimum fayda elde etmek hedeflenmiştir. Güneş kontrolünde cephe formu, doluluk-boşluk oranı, cephe hareketleri ve güneş kırıcılar önemli rol oynamaktadır.

JÜRİ RAPORUNDAN

Binanın kente yeni bir değer katacağına inanılmaktadır. Yapı, formu ile “yerel yönetim ve kültür” işlevlerini ifade eden simge özelliği taşımaktadır. Alana ana arterlerden yaklaşımda geniş ve işlevsel çok düzlemli bir kamusal alan (kent meydanı) yaratılması olumlu bulunmuştur. Zemin ve zemin altındaki işlevlere yönelik iki ayrı düzlem meydanı zenginleştirmektedir. Yapının cephe algısındaki yalın, net ve kararlı ifade biçimleri olumlu bulunmuştur. Ortada yer alan iç avlu bütün işlevleri etrafında toplamış, aynı zamanda ışık ve mekânlar arası iletişimi sağlamıştır. Meclis binası ve başkanlık mekânları bütün içinde var olmuş ancak plan kurgusunda kendi özel bağımsız kimliğini korumuştur. En alt kottaki yarım bodrum kat uygulaması sakıncalı görülmüştür. Bazı akslardaki düşey taşıyıcıların eksik kaldığı ve deprem tasarımı açısından bazı düzensizliklerin olabileceği gözlenmiştir. Bu durum ele alınmadığı takdirde stabilite problemleri ortaya çıkacaktır. Ancak projenin heyecan verici yönleri değerlendirildiğinde söz konusu sorunların aşılabileceği kanaatine varılmıştır. Yeşil konusunda önlemler çözümlere yansıtılmakla birlikte yeterince raporlaştırılamamıştır.

 

2. ÖDÜL

YAKUP HAZAN mimar, İDİL AYÇAM mimar, MEHMET KILIÇ inşaat müh., ABDULLAH BİLGİN makine müh., KORAY YÜCESOY elektrik-elektronik müh., ÖMER GÜLKAL peyzaj mimarı

Danışman: Tolga Hazan

Yardımcılar: Veli Efe, Mustafa Ruşen Aydın, Bengi Erbaşaranoğlu, Seyhan Deniz, Gaye Evrenosoğlu, Dilara Ölmez

3. ÖDÜL

ÖMER SELÇUK BAZ mimar, CENK YOLDAŞ mimar, ECE ÖZDÜR mimar, LEBRİZ ATAN mimar, EGE BATTAL mimar, OZAN ELTER mimar, CENK KURTEL inşaat müh., MEHMET YILMAZ makine müh., KEMAL OVACIK elektrik müh., BERK TÜRKEL peyzaj mimarı

Danışman: Ömer Moltay

Yardımcı: Cihan Poçan

1. MANSİYON

M. MURAT ULUĞ mimar, EYLEM PALA ULUĞ mimar, MUHTEREM EROĞLU inşaat müh., FUZULİ TOPAL makine müh., KEMAL AYKAÇ elektrik-elektronik müh., FATMA BETOS peyzaj mimarı

Danışman: Neslihan Türkmenoğlu Bayraktar

Yardımcılar: Özlem Cavlak, Nur Olgaç, Emre Tirben

2. MANSİYON

BÜLENT TARIM mimar, KÖKSAL AKSOY mimar, BÜLENT ÇETİN mimar, HAKAN ÖZBEK mimar, MUSTAFA ALPER AYKAM mimar, OSMAN NURİ TAŞKIN inşaat müh., SERHAN ÇAYCILAR makine müh., RIFAT PENDAR elektrik müh., BAŞAK TAŞ ÖZDEMİR peyzaj mimarı

3. MANSİYON

ONAT ÖKTEM mimar, M. ZİYA İMREN mimar, EKİN EKİZ inşaat müh., YÜCEL CABADAĞ elektrik müh., ÖZGE GÖKMEN peyzaj mimarı, SERVET SEDEN ÇAKIROĞLU makine müh.

Danışmanlar: Ufuk Cesur, Kadri Uygar Candemir

Yardımcılar: Yakup Koçak, Tamara Nazari

4. MANSİYON

GÜVEN ŞENER mimar, DERYA BÜYÜKOCAK mimar, ALİ TAHİR BULDUK inşaat müh., ALPER EMRE KEPÇEOĞLU makine müh., KEMAL HEKİMHAN elektrik müh., ONUR YÜZER peyzaj mimarı

Danışman: Devran Bengü 

Yardımcı: Zeynep Arslan 

5. MANSİYON

SELAMETTİN ŞERİFOĞLU mimar, İSMAİL HAKKI KAPLAN inşaat müh., SERHAT KAYA ER makine müh., ALKAN ULUKOCA elektrik müh., NEZİH AĞAOĞLU peyzaj mimarı

Bu icerik 7270 defa görüntülenmiştir.