369
OCAK-ŞUBAT 2013
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • MİMARLIK Dergisinin Elli Yıllık Birikimi
    Ali Artun, 1975-1980 arasında Mimarlar Odası'nda Araştırma Sekreteri, Yayın Komitesi Üyesi, Genel Sekreter. Galeri Nev Kurucusu. İletişim Yayınları Sanathayat Dizisi Editörü

YAYINLARKÜNYE
MİMARLIK 50 YAŞINDA

MİMARLIK Dergisi 50 Yılı Geride Bırakırken...

Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası Genel Başkanı

Romalı Mimar Vitruvius ile mimarlık kuramının temelleri atılmaya başlandıktan sonra yazılı belgeler üzerinden süreci görünür kılmak olanaklı hale gelmiştir. Özellikle Sanayi Devrimi üzerinde şekillenen Modern Mimarlıkla birlikte bu alana ilişkin bilgi, belge, dokümantasyon, yayın ve araştırmalar hız kazanmış, geleceğe çok değerli yayınlar kazandırılmıştır.

Dünyada Modern Mimarlığın hızla yayına dönüşmesi çabaları sürerken ülkemizde Cumhuriyetle birlikte genel olarak yayın hayatı canlanmış ve bu dönemde mimarlık yayınlarında da önemli gelişmeler yaşanmıştır.

1954 yılında kuruluşunun ardından Mimarlar Odası, ülkenin mimarlık gündemiyle ilgili düzenlediği etkinlikleri süresiz yayınlar biçiminde yayımlamaya başlamıştır. İvmelenen yayın etkinliğini, ürettiği sözü daha hızlı ve etkin biçimde duyurabilmek üzere 1963 yılında MİMARLIK dergisinin temellerini atarak sürdürmüştür.

Mimarlığın tarihsel süreç içerisinde üstlendiği misyona bağlı olarak Mimarlar Odası, üyesi bulunduğu UIA (Uluslararası Mimarlar Birliği) ve ACE (Avrupa Mimarlar Konseyi) tarafından da ilke olarak benimsenen “mimarlığın ve mimarların toplumsal sorumlulukları” çerçevesinde çalışmalarını yürütmekte ve bu ilkeler doğrultusunda yayın çıkarmayı görev ve sorumluluk olarak kabul etmektedir. Mimarlığın evrensel sorumlulukları ve ülkemizin özgün koşulları esasına dayalı olarak Oda’nın 60 yıla yaklaşmakta olan tarihinde mimarlık kuramına katkı ve mesleki-demokratik eylemliliğinin en önemli parçalarından ve aynı zamanda çalışma programlarının ağırlıklı konularından biri yayın çalışmaları olmuştur. Bu kapsamda Oda yayınları çok önemli sorumlulukların taşıyıcısı olmuştur.

Uygarlığın beşiği bu topraklarda yeryüzünün en köklü yapı kültürü ve mimarlık birikimine sahip olmamıza karşın bu birikim gelecek kuşaklara yeterince ve doğru bir şekilde aktarılamamıştır. 1980 sonrası dönemde neo-liberalizmin dayattığı “kamusallığın metalaşması” politikalarına bağlı olarak “mimarlık ve şehircilik” her anlamda saldırı ile karşı karşıya kalmıştır. Özellikle son on yılda bu alanda “kuralsızlık ve akıldışılık” şehirlerin ve bütün kamusallığın “ranta dönüştürülmesi” uğruna ilke haline gelmiştir.

Bu nedenle, mimarlığa önem ve değer vermeyi, tüm mekânsal kurgularda mimarlığı etkin kılmayı ve mimarinin sanatsal, kültürel, insancıl ve işlevsel özellikleri ile toplumu ve kentleri yeniden buluşturmayı, “kimlikli, uygar ve esenlikli” bir gelecek için de en güçlü güvencelerden biri olduğunu, Oda yayınlarıyla daha etkin biçimde anlatabilmemiz gerekiyor. Bu kapsamda yayın hayatında 50. yılını tamamlayan MİMARLIK dergisi ağır sorumluluklar üstlenmiştir. Pek çok üyemizin en önemli bilgi ve iletişim kaynağı olan derginin sürekliliğini ve içerik zenginliğini sağlamak üzere çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

Derginin önemli uluslararası veritabanları tarafından taranmaya başlanması, gerek mimarlık akademiyası gerekse derginin uluslararası katkılara açık olması ve bilinirliğinin artması açısından önemlidir. Bu anlamda derginin en önemli platformlarından biri de, çalışmaları tamamlanan ve Ocak 2013’te kullanıma açılan www.mimarlikdergisi.com adresindeki veritabanıdır. Bugün Türkiye’nin yakın tarihindeki kentleşme ve mimarlık alanındaki gelişmelere, araştırma ve çalışmalara bakmak isteyenlerin ilk başvuru kaynağı MİMARLIK dergisidir. 50 yılın MİMARLIK dergisi aracılığıyla oluşan birikiminin daha kolay ulaşılabilir olması için 1963’ten beri yayımlanan 369 sayılık birikimin aktarıldığı site güncellenerek kullanıma açıldı.

Mimarlar Odası, kısa bir süre önce, Zeki Sayar Anma Programı kapsamında, hazırladığı web sitesi üzerinden Arkitekt Dergisi Veritabanını (www.mo.org.tr/arkitekt) yoğun bir çalışma sonucu kullanıma açarak, ulaşılabilir kıldı. Zeki Sayar’ın yine 50 yıl boyunca ardında kurumsal bir destek olmadan kişisel ve özverili çabaları ile kesintisiz biçimde sürdürdüğü Arkitekt dergisinin unutulmaz katkısını burada yeniden hatırlamak gerekir. Mimarlar Odası, Türkiye’de 50 yılı devirmeyi başarmış her iki mimarlık dergisini, dijital yayıncılığın olanaklarını kullanarak onurlandırdı.

Günümüzde bütün bu çabalar daha da anlamlı ve önemli hale gelmiştir. Acımasız biçimde mimarlık ve kentlerimizin talan edildiği koşullarda, bütün meslektaşlarımızın, mimarlık ortamının ve toplumumuzun nitelikli bir mimarlık ve mimarlığın toplumsal sorumluluklarına sahip çıkmaları umuduyla ve yeni sayılarda buluşmak dileğiyle…

Bu icerik 3907 defa görüntülenmiştir.