369
OCAK-ŞUBAT 2013
 
MİMARLIK'tan

MİMARLIK DÜNYASINDAN

  • MİMARLIK Dergisinin Elli Yıllık Birikimi
    Ali Artun, 1975-1980 arasında Mimarlar Odası'nda Araştırma Sekreteri, Yayın Komitesi Üyesi, Genel Sekreter. Galeri Nev Kurucusu. İletişim Yayınları Sanathayat Dizisi Editörü

YAYINLARKÜNYE
YARIŞMA

Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Hizmet Binası ve İş Merkezi

Yarışmanın amacı, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası’nın (MTSO) mevcut ve gelecekteki mekânsal ihtiyaçlarına uygun, üyelerine ve kente sunduğu hizmetlerin niteliğine katkıda bulunacak “hizmet binası ve iş merkezi”nin tasarımıdır. Yarışma, aynı zamanda kentin bu bölgesinin nitelikli biçimde dönüşümünü başlatabilecek yeni bir kentsel odak oluşmasını sağlayacak fikirler elde edilmesini amaçlamaktadır. Yarışma konusu alan, kent merkezine doğrudan ulaşım sağlayan Cengiz Topel Caddesi ile Gazi Mustafa Kemal Bulvarı kavşağına yakın konumdadır. Mersin kent merkezinin ve Gazi Mustafa Kemal Bulvarı’nın batısında bulunan yarışma alanı, konut ve ticaret bölgelerinin arasında kalmaktadır. Bu alanda tasarlanacak MTSO Hizmet Binası ve İş Merkezi’nin bu dönüşüme ivme kazandırması beklenmektedir. Yarışmada 104 proje değerlendirmeye alındı, 3 eşdeğer ödül, 3 mansiyon ve 4 satınalma ödülü verildi.


DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ

Serdal Kuyucuoğlu (MTSO Başkan Yardımcısı)

Murat Karteper (MTSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi)

Veysel Özkan (TMMOB İMO Mersin Şubesi Başkanı)

Sinan Tütüncü (TMMOB MO Mersin Şubesi Başkanı)

Fikret Zorlu (Yrd. Doç. Dr., Mersin Ü., Şehir ve Bölge Planlama Bölümü)

ASLİ JÜRİ ÜYELERİ

Jüri Başkanı

F. Cânâ Bilsel (Prof. Dr., Mersin Ü., Mimarlık Fakültesi Dekanı)


Abdi Güzer (Prof. Dr., ODTÜ Mimarlık Bölümü)

Erkut Şahinbaş (Y. Mimar)

Kaya Arıkoğlu (Y. Mimar)

Sabri Konak (Mimar, MO Merkez Yönetim Kurulu Üyesi)

YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

Evrim Demir Mishchenko (Y. Mimar)

Alişan Çırakoğlu (Mimar)

RAPORTÖRLER

Serkan Arıcı (Mimar)

Bora Mazak (Mimar)

EŞDEĞER ÖDÜL  

YILDIRIM GİGİ mimar, FIRAT ÇOBAN mimar

Danışman: Gizem Kaya

Yardımcı: Atakan Zengin

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Proje için önerilen yapı, farklı kamusal ve ticari fonksiyonları birarada barındırmaktadır. Yönetim birimleri, ticari birimler, sosyal ve kamusal mekânların birbiriyle ilişkisi düşünüldüğünde proje alanında kentin sunduğu işlevlerin benzerini taşıyan, yeni bir kentsel odak oluşturması hedeflenmiştir. Ticaret, kent tarihi açısından modern ve geleneksel anlamlar içermektedir. Mersin'in bir Akdeniz ticaret ve liman kenti olarak taşıdığı yapısal formlar, dolu-boş ilişkileri, açık ve yarı açık mekânlar bağımsız işlevlere sahip yapı parçalarının birbiri arasındaki ilişkiyi örgütleme ana çıkış noktalarından birisi olmuştur. Diğer bir nokta ise, ticaretin yönetimsel ve kurumsal işlevlerini karşılayan yapılar ile dükkan, çarşı, ofis binaları arasındaki ilişkiyi kamusal bir odakta kesiştirmek farklı kotlarda hem görsel ve hem de mekânsal bağlamda birbiriyle yeniden ilişkilendirmek olmuştur. Alanın tamamına yayılan, yapı adasını çevreleyen "cephe zarı" malzeme ve form açısından modern bir dile sahiptir. Cephe zarının bu geçirgen, dinamik hatları Ticaret ve Sanayi Odası'nın kente kattığı dinamizmi simgelemektedir.

JÜRİ RAPORUNDAN

Yapı programını hem parçalı hem de simgesel değeri güçlü bir bütünsellik içinde çözen kitle tasarımı; arazinin çeperlerine uygun kitle yerleşimi; avlunun batıdaki yeşil alan ile GMK Bulvarı arasında görsel ve mekânsal süreklilik sağlayacak şekilde yerleştirilmiş olması; iç mekânların dış mekânlarla bütünleşmesi ve avlu çeperlerinin kamusal etkinliklere olanak verecek şekilde değerlendirilmesi; iklime uygun cephe ve yarı açık mekân çözümleri; kapalı ve açık mekânlarda üçüncü boyutta zenginlik ve çeşitlilik sağlanması; yapı programının ele alınmasında etaplamaya uygun bir çözüm önerilmesi başarılı bulunmuştur. Yapı bloklarını birleştiren ve yapıyı dış mekândan ayıran çeperin iki boyutlu kalması ve yeterince güçlü olmaması ise sorun olarak tespit edilmiştir.

EŞDEĞER ÖDÜL

DENİZ DOKGÖZ mimar, FERHAT HACIALİBEYOĞLU mimar, ORHAN ERSAN mimar

Danışman: Turgut Şakiroğlu

Yardımcılar: Ozan Tuğsan Altuğ, Çağdaş Sakallı, Deniz Külekçi, Derya Güngör

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Ticaret Odası Hizmet Binası yapısı ile ofisleri içeren kitle doğu-batı aksında yarı açık bir kamusal alan oluşturacak şekilde biraraya getirilmiştir. Bu yarı açık kamusal alan alışveriş işlevleriyle farklı kotlardan beslenmektedir. Ayrıca Mersin'deki sıcak iklim koşullarını optimize eden saçak bu alandaki yaşam konforunu artırmaktadır. Zemin ve zemin üstünde mağaza ve yeme-içme mekanlarına ayrılan yapının üst katları özelleşerek çalışma alanlarına dönüşmekte, kitlesel olarak ayrışan Ticaret Odası yapısı ise son katta lokal işlevi ile sonlanmaktadır. Arsanın güney ucunu tutan üçgen kitlede çözülen Ticaret Odası yapısı hem işlevsel olarak ayrışmakta hem de kurumsal temsiliyetini kompakt formu ile belirginleştirmektedir. Kuzeye bakan yüzey ofis birimleri ve ticari alanları plansal ve cephe kurgusunda, o yönde var olan mevcut dokunun parçalı hali dikkate alınarak geçirgen, zeminden her anlamda ulaşılabilen bir mekânsal düzenleme öngörülmüştür

JÜRİ RAPORUNDAN

Mimari programı güçlü simgesel ifadesi olan bir yapı formu altında bütünleştirirken, çatı örtüsünün altında program parçalarını gruplayarak aralarında yarı açık kentsel mekânlar yaratması; yapı formunun arazi biçimine uygunluğu; arazi çeperlerini güçlü biçimde tanımlaması ve kullanması başarılı bulunmuştur. GMK Bulvarı ile batıdaki yeşil alan arasında denetimli ve gölgelikli bir iç sokak yaratarak güçlü bir ilişki kurması; batıda park ile yapı arasında yeşil geçiş alanı oluşturması; GMK Bulvarı boyunca yaya kaldırımına açılan ticaret birimleri sağlaması; iç sokak ve GMK boyunca ticari kullanımların kentle kurduğu ilişki olumlu bulunmuştur. Buna karşılık, üçgen yapı içindeki iç boşluğun yeterli ışık almıyor olması, MTSO Meclis Salonu’nun yeterli iç mekân yüksekliğinin olmaması eleştirilmiştir.

EŞDEĞER ÖDÜL  

CİHAN SEVİNDİK mimar, M. KAAN ÖZDOĞAN mimar, DOĞAN TÜRKKAN mimar, EMRAH AKPINAR mimar

MİMARİ PROJE RAPORUNDAN

Mersin ilinin geçmişten gelen iklim, ekoloji ve sosyal yaşam verileri incelendiğinde 'avlu' kavramı mimari imge olarak öne çıkmaktadır. Bu doğrultuda tasarım kurgulanırken bölgenin mimari dili ile paralellik gösteren, buraya ait olan bir kurgu seçilmiştir. Arazinin merkezinde konumlandırılan avlu sistemi kentin bu bölgesini besleyen bir "sosyal platform" imgesine dönüşmesi amaçlanmıştır. Oluşturulan sosyal platform etrafında örgütlenen birimler, farklı kotlarda avlu ile iç içe bir yaşam öngörmektedir. Alt zemin kattan itibaren çeşitli sosyal birimler ile desteklenen sosyal platform, farklı noktalardan kentliyi içeriye davet etmektedir. Sosyal platformun ana yaklaşım yönü olarak ise Cengiz Topel Caddesi ile GMK Bulvarı’nın kesişim noktası kabul edilmiştir. Bu noktada oluşturulan meydan ile insanlar kent sahnesi ile sosyal platforma bağlanmaktadırlar. Farklı işlevlerdeki kullanımları bünyesinden barındıran bu platform müze, konferans salonu, yeme içme birimleri, mağazalar ile gündüz ve gece kullanımlarını biraraya getiren, 24 saat yaşayan bir kentsel çekim merkezine dönüşmektedir.

JÜRİ RAPORUNDAN

MTSO hizmet birimleri ile ofis ve ticaret bloklarının bir arada oluşturduğu bütünsel tasarım; tanımlı bir kentsel avlu yaratması; yapının sosyal mekânlarının bu avluya açılması; kente kazandırılan bu dış mekânın üç boyutlu mekân çeşitliliği; yapının zemin ve alt zemin katlarının kentsel çevreyle ilişkilenmesi başarılı bulunmuştur. Yapının GMK cephesinde yarattığı simgesel etki güçlü, “kent sahnesi” ile kentle ilişki kurma biçimi özgün bulunmuştur. Arazinin güneyinde yeşil meydan düzenlemesi; otoparkın yapının altında çözülerek bodrum kullanımının yapı çevresinde yeşil alan kullanımını kısıtlamayacak şekilde düzenlenmiş olması olumlu bulunmuştur. Buna karşılık yapının kuzeyinde kalan yaya yolunun trafiğe açılması ve kavşağa bağlanması, sosyal plato girişinin devamındaki yaya geçidinin kavşakla ilişkisi sorunlu ancak düzeltilebilir eksiklikler olarak tespit edilmiştir. Bodrum kat kullanımları dolayısıyla iç avluda önerilen bitkilendirmede sorunlar olabileceği görülmektedir.

MANSİYON

İLKER İĞDELİ mimar, CEYDA GÖKOĞLU mimar

Yardımcılar: Ayışığı Satıkbuğra, Ömer Faruk Altunal, Nazlı Öncel

MANSİYON

MİRAÇ GÜZEY mimar

MANSİYON

KORKUT YILDIRIM mimar, HARUN EKERBİÇER mimar

Yardımcı: Sabiha Göloğlu

SATINALMA

M. MURAT ULUĞ mimar, EYLEM PALA ULUĞ mimar

Yardımcılar: Özlem Cavlak, Nur Olgaç, Ada Uluğ

SATINALMA

EMRAH BAL mimar, TAYFUN YÜKSEK mimar

SATINALMA

ERSİN PÖĞÜN mimar, ERDEM YILDIRIM mimar

Danışmanlar: Burak Sarı, Süheyla Müge Halıcı

Yardımcılar: Serap Canoğlu, Deniz Yıldırım

SATINALMA

SERTAÇ TÜMER mimar, FERİDE PINAR ARABACIOĞLU mimar, BURÇİN CEM ARABACIOĞLU mimar

Bu icerik 5369 defa görüntülenmiştir.